فال حافظ

برای گرفتن فال ابتدا نیت نموده سپس بر روی عکس زیر کلیک نمایید.

فال حافظ با دیوان حافظ در بین فارسی زبانان یک رسم عمومی است. دیوان شعر خواجه شمس الدین حافظ شیرازی از پر طرفدار ترین کتبی است که در خانه هر ایرانی وجود دارد.
ایرانیان برای تفنن و شاید برای تصمیم گیری با زدن فال به این دیوان فرصتی برای خواندن شعر و تفسیر آن به خیر و یا به شر پیدا می کنند. ایرانیان به هنگام زدن فال، کتاب را در دست گرفته و به بیان این جملات و یا جملاتی از این دست می پردازند: ای حافظ شیرازی تو کاشف هر رازی ما طالب یک فالیم بر ما بنما رازی عده ای هم می گویند: حافظ ای حافظ شیرازی بر من نظر اندازی من طالب یک رازم تو کاشف هر فالی قسم به شاخه نباتت قسم به قرآنی که در سینه داری این فال مرا بگشای. برخی دیگر می گویند: ای حافظ شیرازی تو کاشف هر رازی به حق شاخ نباتت به حق جام شرابت، منظور خودت را از مراد ما بیان کن. و سپس اقدام به گرفتن فال می نمایند