موضوع ویژه

تبدیل پایان نامه به کتاب(همکاران فرهنگی و دانشگاهی

همکاران فرهنگی و دانشگاهی می توانند پایان نامه های ارشد و دکتری خود را به کتاب تبدیل کنند همچنین جزوه ها ی آموزشی و دست نوشته هاو مجوعه اشعار یاداستان و رمان و..با ارسال عدد1 به9191303304
شماره های ثابت: 9191303304 , 22451992
شماره های موبایل: 09125722630

کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی املاک و ساختمانها، کارخانجات، نقشه برداری، تعیین اجاره بهاء، تعیین علت خسارت و میزان خسارت ساختمانها، برآورد و تعیین قیمت در پروژه های عمرانی،
شماره های ثابت: 88565337
شماره های موبایل: 09192394609

کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی املاک و ساختمانها، کارخانجات، نقشه برداری، تعیین اجاره بهاء، تعیین علت خسارت و میزان خسارت ساختمانها، برآورد و تعیین قیمت در پروژه های عمرانی،
شماره های ثابت: 88565337
شماره های موبایل: 09122068479

کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی املاک و ساختمانها، کارخانجات، نقشه برداری، تعیین اجاره بهاء، تعیین علت خسارت و میزان خسارت ساختمانها، برآورد و تعیین قیمت در پروژه های عمرانی،
شماره های ثابت: 88565337
شماره های موبایل: 09123700722

کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی املاک و ساختمانها، کارخانجات، نقشه برداری، تعیین اجاره بهاء، تعیین علت خسارت و میزان خسارت ساختمانها، برآورد و تعیین قیمت در پروژه های عمرانی،
شماره های ثابت: 88565337
شماره های موبایل: 09104960800

کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی املاک و ساختمانها، کارخانجات، نقشه برداری، تعیین اجاره بهاء، تعیین علت خسارت و میزان خسارت ساختمانها، برآورد و تعیین قیمت در پروژه های عمرانی،
شماره های ثابت: 88565337
شماره های موبایل:

کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی املاک و ساختمانها، کارخانجات، نقشه برداری، تعیین اجاره بهاء، تعیین علت خسارت و میزان خسارت ساختمانها، برآورد و تعیین قیمت در پروژه های عمرانی،
شماره های ثابت: 88565337
شماره های موبایل: 09122158774

کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی املاک و ساختمانها، کارخانجات، نقشه برداری، تعیین اجاره بهاء، تعیین علت خسارت و میزان خسارت ساختمانها، برآورد و تعیین قیمت در پروژه های عمرانی،
شماره های ثابت: 88565337
شماره های موبایل:

فروش شرکت چاپی معتبر در ایران

شرکت سرام گرافیک چاپ روی انواع سطوح با سابقه 20 ساله به علت سفر به خارج از کشور واگذار می گردد. به همراه سابقه مشتریان، آموزش، سایت نفیس ایندکس دار جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه فرمایید
شماره های ثابت: 66912297 , 66128908
شماره های موبایل:

کارشناس رسمی دادگستری

ارائه خدمات فنی و مهندسی توسط شبکه سراسری کارشناسان رسمی دادگستری:ارزیابی املاک و کارخانجات در سراسر کشور، بررسی اختلاف کارفرما و پیمانکار، نقشه برداری، گزارش تأمین دلیل،
شماره های ثابت: 02188692818
شماره های موبایل: 09125785056