كاغذ و فیلم باطله

خریدار کاغذ باطله ، روزنامه

خریدار کاغذ باطله ، روزنامه , مجله،کتاب،ضایعات فلزی و , زینک در اسرع وقت
شماره های ثابت: 33687671
شماره های موبایل: 09194001004

بهترین خریدار درمحل شما

بهترین خریدار درمحل شما , انواع کاغذباطله،روزنامه،کتاب،مجله , خرده ریز و آهن آلات بدون تعطیلی
شماره های ثابت: 33687671
شماره های موبایل: 09125541910

انواع کاغذهای باطله،پوشال،کتاب

انواع کاغذهای باطله،پوشال،کتاب , مجله ، روزنامه ، زینک CD و... , (بالای300کیلوخریداریم)درب منزل
شماره های ثابت: 33692887
شماره های موبایل: 09193152592

بهترین خریدار کاغذ باطله

بهترین خریدار کاغذ باطله , ضایعات ، آهن ، آلومینیوم , زینگ و ... (شبانه روزی )
شماره های ثابت: 33692887
شماره های موبایل: 09126267615

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , کاغذهای باطله ، کتاب ، مجله , CD ، آهن و ...جهت تخمیر , انبارمرکزوشمال (م ولیعصر)
شماره های ثابت: 66475171 , 66974403
شماره های موبایل: 09127776201

بهترین خریدار کاغذباطله

بهترین خریدار کاغذباطله , کتاب ، مجله ، روزنامه , پرونده اداری ،آهن و...
شماره های ثابت: 66475171 , 66974403
شماره های موبایل: 09198989892

بهترین خریدار

بهترین خریدار , کاغذباطله،کتاب،مجله،روزنامه , زینگ و آهن آلات (حتی تعطیلات)
شماره های ثابت: 66475171 , 66974403
شماره های موبایل: 09126643750

بهترین خریدار کاغذ باطله

بهترین خریدار کاغذ باطله , روزنامه ، کتاب ، مجله , پرونده اداری ، در محل
شماره های ثابت: 66475171 , 66974403
شماره های موبایل: 09125204479

خریدار آهن آلات

خریدار آهن آلات , کاغذ باطله - مس - چدن , آلومینیوم (فرزانه )
شماره های ثابت: 66475171 , 66974403
شماره های موبایل: 09123480125 , 09125209006

(آخرین قیمت خریدکاغذباطله)

(آخرین قیمت خریدکاغذباطله) , پوشال کتاب پرونده و CD , ( بالای 500 کیلو )
شماره های ثابت: 66475171 , 66974403
شماره های موبایل: 09191789008 , 09191171167

بزرگترین و بهترین مرکز خرید

بزرگترین و بهترین مرکز خرید , کاغذ باطله،روزنامه،مجله،کتاب , زینک و فیلم باطله،لیتوگرافی و CD
شماره های ثابت: 66498663
شماره های موبایل: 09123063246

بهترین خریدار کاغذ باطله

بهترین خریدار کاغذ باطله , CD روزنامه،کتاب،مجله، پرونده , اداری،فیلم،لیتوگرافی،کلیه آهن آلات
شماره های ثابت: 66498663
شماره های موبایل: 09125723886

خریدار ضایعات (کارتن)

خریدار ضایعات (کارتن) , روزنامه،اوراق اداری و...
شماره های ثابت: 56537686
شماره های موبایل: 09122094786

بهترین خریدار کاغذ باطله

بهترین خریدار کاغذ باطله , کتاب و روزنامه , آهن وخرده ریزی بدون تعطیلی
شماره های ثابت: 56537686
شماره های موبایل: 09126009530

X انبارکاغذ نوآوران X

X انبارکاغذ نوآوران X , خریدوفروش انواع پوشال کتاب زینک , تعهد امحاء انواع کاغذ اداری ودولتی
شماره های ثابت: 56537686
شماره های موبایل: 09128304109

سریعترین خریدار کاغذ باطله

سریعترین خریدار کاغذ باطله , کتاب ،مجله ،روزنامه ،زینک وفیلم , رادیولوژی درمحل باترازو دیجیتال
شماره های ثابت: 22940881
شماره های موبایل: 09102109840

یک شرکت تولیدی خریدار

یک شرکت تولیدی خریدار , کاغذسفیدهرکیلو1250کاغذاداری , تمیزهرکیلو750 کاغذرنگی270
شماره های ثابت: 66931525
شماره های موبایل: 09123379367

بهترین خریدار

بهترین خریدار , کاغذباطله،کتاب،مجله،روزنامه , زینگ و آهن آلات (حتی تعطیلات)
شماره های ثابت: 44151140
شماره های موبایل: 09125722630

خرید کاغذ باطله با بالاترین

خرید کاغذ باطله با بالاترین , قیمت - پوشال ، CD ، آهن , نایلون ،پلاستیک ، کتاب و غیره
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09361576612

خریدار انواع کاغذ باطله، کتاب،

خریدار انواع کاغذ باطله، کتاب، , مجله، روزنامه، آهن آلات و خرده ریز , حتی تعطیلات
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09216829854

کتاب ، فرم اداری تمیز 750

کتاب ، فرم اداری تمیز 750 , کاغذ سفید1300کاغذرنگی300 , CD ، زینک ، آهن و غیره
شماره های ثابت: 88520586
شماره های موبایل: 09122857392

بهترین خریدار

بهترین خریدار , کاغذ باطله ،روزنامه ،مجله CD , زینک ، آهن آلات وخرده ریز انباری
شماره های ثابت: 66931084
شماره های موبایل: 09386665780

خریدار آهن آلات

خریدار آهن آلات , کاغذ باطله - مس - چدن , آلومینیوم (فرزانه )
شماره های ثابت: 66920074
شماره های موبایل: 09121789961 , 09195837730

آخرین قیمت را از ما بگیرید

آخرین قیمت را از ما بگیرید , خرید انواع کاغذ،کتاب،پوشال،زینک , آهن و غیره (500کیلوبه بالا)
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09353839412

« بهترین خریدار کاغذ باطله »

« بهترین خریدار کاغذ باطله » , کتاب ، مجله ، روزنامه ، پوشال , چاپخانه ‍ ای ، زینک ، آهن آلات
شماره های ثابت: 66177308
شماره های موبایل: 09362586303 , 09124586303

خریدار کاغذ باطله

خریدار کاغذ باطله , روزنامه، کتاب، مجله، پرونده , کاغذهای اداری و CD
شماره های ثابت: 66312353
شماره های موبایل: 09125243079

بهترین خریدار ضایعات کاغذ

بهترین خریدار ضایعات کاغذ , کتاب ، پرونده های اداری ، مجله , پوشال،فرم(آماده قرارداد باشرکتها)
شماره های ثابت: 88814351 , 88810217
شماره های موبایل: 09129453517

خریدار ضایعات

خریدار ضایعات , آهن و کاغذ باطله
شماره های ثابت: 88814351 , 88810217
شماره های موبایل: 09307018442

بهترین خریدار

بهترین خریدار , کاغذ باطله , و کلیه ضایعات جهت تخمیر , ( ایزد خواست )
شماره های ثابت: 33765853
شماره های موبایل: 09125219277 , 09124897465

منصف ترین خریدار کاغذ باطله،

منصف ترین خریدار کاغذ باطله، , روزنامه، کتاب، مجله، فیلم، زینگ , CD و ضایعات - بدون تعطیلی
شماره های ثابت: 66570580 , 66930893
شماره های موبایل: 09194022088

بزرگترین مرکز خرید

بزرگترین مرکز خرید , انواع کاغذ باطله , به قیمت کارخانه
شماره های ثابت: 33540204
شماره های موبایل: 09394393496

بهترین خریدارکاغذباطله

بهترین خریدارکاغذباطله , روزنامه،کتاب،مجله،خرده ریز , و ضایعات بدون تعطیلی
شماره های ثابت: 88665257
شماره های موبایل: 09196003241

بهترین خریدار کاغذ باطله

بهترین خریدار کاغذ باطله , روزنامه ، مجله ، کتاب , پرونده اداری ، آهن آلات و...
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09127474745

خریدار پرونده و کاغذ اداری

خریدار پرونده و کاغذ اداری , کتاب ، مجله ، روزنامه , سی دی و نایلون
شماره های ثابت: 88803619
شماره های موبایل: 09191006496

خریدارانواع کاغذ باطله

خریدارانواع کاغذ باطله , کتاب،روزنامه،CD،زینگ و , آهن آلات
شماره های ثابت: 88808745 , 77262686
شماره های موبایل: 09123579209

بهترین خریدار کاغذ باطله

بهترین خریدار کاغذ باطله , روزنامه،کتاب،مجله، خرده ریز , و ضایعات بدون تعطیلی
شماره های ثابت: 88808745 , 77262686
شماره های موبایل: 09196936050

# انبار کاغذ نوآوران #

# انبار کاغذ نوآوران # , خریدوفروش انواع پوشال کتاب زینک , تعهدامحاء انواع کاغذاداری و دولتی
شماره های ثابت: 33972086
شماره های موبایل: 09198103409

فروش ضایعات

فروش ضایعات , کاغذ - کارتن
شماره های ثابت: 88300529
شماره های موبایل: 09121961130

خریدار کاغذ باطله

خریدار کاغذ باطله , آهن آلات،زینک،CD،خرده ریزه , بدون تعطیلی شبانه روزی
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09123966412

بهترین‎خریدار کاغذ باطله وفیلم

بهترین‎خریدار کاغذ باطله وفیلم , رادیولوژی CDو فلزات‎رنگی وآهن
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09124830572 , 09121365819

خرید کاغذ باطله

خرید کاغذ باطله , بالای 300 کیلو , کتاب ، پرونده ، ...
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09128490484

بهترین خریدارپوشال سفید

بهترین خریدارپوشال سفید , وصحافی وکاغذهای باطله فرم , اداری وضایعات زینک وکناره کاغذ
شماره های ثابت: 33681421
شماره های موبایل: 09212471400 , 09122466782

انبار بزرگ شرق

انبار بزرگ شرق , بهترین خریدار پوشال ، کاغذ , فرم ، اداری ، کتاب (با تعهد امها)
شماره های ثابت: 33681421
شماره های موبایل: 09121992064

امحااسنادوپرونده های باطله با

امحااسنادوپرونده های باطله با , ارزش ومحرمانه روزانه تا10هزارکیلو , باحضورشماسفید800ت رنگی300ت
شماره های ثابت: 33681421
شماره های موبایل: 09126866896

فروش ضایعات

فروش ضایعات , مایع اسکرچ ، ریبون ، UV ,
شماره های ثابت: 77009994
شماره های موبایل:

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , ضایعات کاغذ - کتاب - مقوا , زینک - پوشال و ...
شماره های ثابت: 77683237
شماره های موبایل: 09104445467

بهترین خریدار کاغذ باطله

بهترین خریدار کاغذ باطله , روزنامه-کتاب-مجله-فیلم زینک , CD و ضایعات و آلومینیوم
شماره های ثابت: 55826660
شماره های موبایل: 09121769316

بهترین خریدار

بهترین خریدار , کاغذباطله،روزنامه،زینک , ضایعات،آهن،مس و..(بدون تعطیلی)
شماره های ثابت: 55826660
شماره های موبایل: 09128353942