4000 تراکت 16000 ت

4000 تراکت 16000 ت , تراکت گلاسه یک روزه , 2000 عدد 50 هزار

شماره های ثابت: 44252339
شماره های موبایل: 09124544339
آدرس:
ایمیل:
سایت: