سایر سرویس های خصوصی

حمل جوجه یکروزه طبرستان

حمل جوجه یکروزه طبرستان , با ماشین های ظرفیت47هزارتایی , با مدریت گیلانی
شماره های ثابت: 01144299140
شماره های موبایل: 09111007896

قبول سرویس

قبول سرویس , برای اشخاص ، مدارس , و شرکتها , مناطق 5 - 9 - 10 - 11 , و اطراف , شامل ناوگان تاکسی و شخصی
شماره های ثابت: 66878057
شماره های موبایل: