دستگاه ایستاده آلفا A110

دستگاه ایستاده آلفا A110 , قرمز با 50 لامپ آلمانی , تقویت شده

شماره های ثابت: 26414038 , 26414015
شماره های موبایل: 09126406932
آدرس:
ایمیل:
سایت: