اجاره 2عدد صندلی آرایشگری

اجاره 2عدد صندلی آرایشگری , در یک سالن آرایشگاه مردانه , با تمام امکانات

شماره های ثابت: 66563077
شماره های موبایل: 09198077369
آدرس:
ایمیل:
سایت: