1 عدد تخت ماساژ با امکانات

1 عدد تخت ماساژ با امکانات , و 1 عدد تخت اپیلاسیون , کابین ها جدا جهت اجاره

شماره های ثابت: 44139806
شماره های موبایل: 09122182060
آدرس:
ایمیل:
سایت: