اجاره سالن زیبایی وصندلی،اتاق

اجاره سالن زیبایی وصندلی،اتاق , وتخت مجهزبه تمامی امکانات جهت , بانوان محدوده فلکه اول تهرانپارس

شماره های ثابت: 26762808
شماره های موبایل: 09215823656
آدرس:
ایمیل:
سایت: