*سالن زیبایی گندم*

*سالن زیبایی گندم* , رنگ و مش 000 / 85 , میکاپ 000 / 65 , کاشت ناخن 000 / 65 , اکستنشن مژه 000 / 65 , عروس 000 / 250 / 1

شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09120639834
آدرس:
ایمیل:
سایت: