كلینیك توانبخشی

« گفتار درمانی »

« گفتار درمانی » , توسط متخصص مجرب , لکنت ،سکته مغزی،تلفظ وکم شنوایی
شماره های ثابت: 22970387
شماره های موبایل: 09125392812

مسیر سبز

مسیر سبز , کار درمانی - گفتار درمانی , بانظارت اعضاء هیات علمی دانشگاه , با کادر مجرب , درمان در کلینیک ومنزل , ش پ ک-د-1157
شماره های ثابت: 66128064 , 66917066
شماره های موبایل: 09125392812

اولین مرکزتخصصی توانبخشی

اولین مرکزتخصصی توانبخشی , بیماران سکته مغزی درایران , خدمات توانبخشی , و درمان تخصصی , در منزل و کلینیک , (ش م 38163 / 9340/ 717)
شماره های ثابت: 66564674 , 66436291
شماره های موبایل:

کاردرمانی و گفتاردرمانی

کاردرمانی و گفتاردرمانی , در مطب , محدوده نارمک
شماره های ثابت: 77206044
شماره های موبایل: 09120940741