درمان اعتیاد

خیابان شریعتی،قلهک

خیابان شریعتی،قلهک , سم زدایی کوتاه مدت , متادون درمانی , « با مجوز وزارت بهداشت » , دکتراعتمادیه (52613)
شماره های ثابت: 26602661
شماره های موبایل: 09121224385

کمپ ترک اعتیادزیرنظربهزیستی

کمپ ترک اعتیادزیرنظربهزیستی , (ش م 840 /2692)محیطی زیبا , وآرام درجه یک ( بازدید آزاد)
شماره های ثابت: 44981197
شماره های موبایل: 09031243097

ترک اعتیاد پارسایان

ترک اعتیاد پارسایان , رشید تهرانپارس ش م 131 , درمان نگهدارنده،متادون،بوپرنورفین
شماره های ثابت: 77745751
شماره های موبایل: 09366130984

مرکزترک اعتیادراه یافتگان غرب

مرکزترک اعتیادراه یافتگان غرب , موثرترین و مجهزترین , کمپ در غرب تهران(شماره6890)
شماره های ثابت: 77745751
شماره های موبایل: 09128398003

کلینیک تخصصی سم زدایی

کلینیک تخصصی سم زدایی , تحت وزارت بهداشت(ن.پ105867)
شماره های ثابت: 66055713
شماره های موبایل: 09121762259

کیمیای رهایی

کیمیای رهایی , درمان‎تخصصی‎روان‎گردان،مخدر , مشاوره‎فردی،خانوادگی‎ن‎پ125372
شماره های ثابت: 66927289
شماره های موبایل: 09121762259

متادون درمانی،روان درمانی

متادون درمانی،روان درمانی , 99805ن پ (متروصادقیه) , ترک اعتیاد سایه
شماره های ثابت: 44004342
شماره های موبایل: 09121762259

(خیابان دولت- چهارراه قنات )

(خیابان دولت- چهارراه قنات ) , درمان اعتیاد آرمان گستر , متادون بوپرنورفین858 1391ش ب
شماره های ثابت: 22775350
شماره های موبایل: 09121762259

« خانه بهبودی »

« خانه بهبودی » , راهی بسوی زندگی ن.پ45717 , بستری28روزه باپزشکان مجرب
شماره های ثابت: 44486103
شماره های موبایل: 09126206939

ترک اعتیاد ( نگاه زیبا )

ترک اعتیاد ( نگاه زیبا ) , با روان درمانی « پاسداران » , 1199 / 1392 / ب / ش
شماره های ثابت: 22772493
شماره های موبایل: 09120232857

« هوالشافی »

« هوالشافی » , مرکز همای کوثر , ( ن.پ: 65766 )
شماره های ثابت: 66522168
شماره های موبایل: 09121778608

ترک اعتیاد طریقت نو92125

ترک اعتیاد طریقت نو92125 , درمان مخدربامتادون،بوپره , مشاوره ( استادمعین ، طوس )
شماره های ثابت: 66049554 , 66049758
شماره های موبایل: 09121778608

« ترک اعتیاد روشنان »

« ترک اعتیاد روشنان » , متادون درمانی و بوپرنورفین , مشاوره فردی وخانوادگی(ن پ82434
شماره های ثابت: 77737929
شماره های موبایل: 09197060953

ترک اعتیاد پیام نو (شهران)

ترک اعتیاد پیام نو (شهران) , درمان مخدر-محرک-روان گردان , مشاور فردی و خانوادگی- 93796
شماره های ثابت: 44359220
شماره های موبایل: 09197060953

درمان اعتیاد دکتر باقریان

درمان اعتیاد دکتر باقریان , چهارراه یافت آباد( 46907 ) , متادون ، بوپرنورفین
شماره های ثابت: 66293032 , 66242842
شماره های موبایل: 09197060953

درمان قطعی اعتیاد

درمان قطعی اعتیاد , پروانه130 / 13273 / ص / 95 , ویزیت‎ومشاوره‎رایگان(16تا20)
شماره های ثابت: 66311311
شماره های موبایل: 09301001389

درمان اعتیاد پیمان

درمان اعتیاد پیمان , ایستگاه متروشریف( 92737 ) , متادون ، بوپرنورفین
شماره های ثابت: 66066607
شماره های موبایل: 09301001389

(بهجو) ن.پ 71299

(بهجو) ن.پ 71299 , ترک تخصصی انواع مواد و , وابستگی های غیر دارویی
شماره های ثابت: 44293382 , 44072945
شماره های موبایل: 09301001389

ترک اعتیاد رویش نو

ترک اعتیاد رویش نو , متادون،بوپرنورفین، درمان , روانگردان ها (94/د/703/130)
شماره های ثابت: 44000315
شماره های موبایل: 09383598585

مهرگستر ، بالاتراز سیدخندان

مهرگستر ، بالاتراز سیدخندان , متادون،بوپرنورفین،صبح وعصر , (7095 / 6 / 10 / 25 / پ)
شماره های ثابت: 22874105
شماره های موبایل: 09383598585

مسئول فنی مرکز MMT

دعوت به همکاری در شهرقدس ( قلعه حسن خان )
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09121851476 , 09123396601

« مرکز ترک اعتیاد »

« مرکز ترک اعتیاد » , زیرنظرمتخصصین (بازدید آزاد ) , درجه یک - ش م840 /2692
شماره های ثابت: 44361015
شماره های موبایل: 09122578796

« ترک اعتیاد پارس رویال »

« ترک اعتیاد پارس رویال » , متادون-بوپرنورفین مشاوره‎رایگان , 1807 / 1395 / ب / ش
شماره های ثابت: 22888226
شماره های موبایل: 09121373249

مرکز درمان اعتیاد سمت نو

مرکز درمان اعتیاد سمت نو , 1450 / 1393 درمان نگهدارنده , (متادون،بوپرونورفین) تهرانپارس
شماره های ثابت: 77370115
شماره های موبایل: 09101503214

« کمپ ازگل »

« کمپ ازگل » , ش م874 / 2694 / 717 , ترک اعتیاد امیدرهایی راگا , مجهز به پزشک متخصص , مددیاران اعتیاد و خانواده
شماره های ثابت: 22497966 , 22785405 , 22785412
شماره های موبایل: 09123962800

درمان نگهدارنده با متادون

درمان نگهدارنده با متادون , و قرص بوپرنوفرین-تقاطع فرجام و , نیرودریایی(1480 / 1393 /ب/ش)
شماره های ثابت: 77091830
شماره های موبایل: 09120940741

« مرکز شکوه سلامتی »

« مرکز شکوه سلامتی » , مشاوره و درمان با متادون و , برپرنورفین (20970130 ص 94)
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09120239033

« ترک اعتیاد دانش نوین »

« ترک اعتیاد دانش نوین » , تماس: 13 تا 17 مجوز بهداشت: , 130 / 15600 / ص / 93
شماره های ثابت: 44966046
شماره های موبایل:

ترک اعتیاد سفیر سلامت

ترک اعتیاد سفیر سلامت , نیروی هوایی-سنگکی(76211) , درمان نگهدارنده،بوپرنورفین،متادون
شماره های ثابت: 77434152
شماره های موبایل: 09362955888

مرکزاقامتی ترک اعتیاد

مرکزاقامتی ترک اعتیاد , زیرنظربهزیستی-ش م840 / 2692 , محیطی زیبا با هتلینگ ممتاز
شماره های ثابت: 44998082
شماره های موبایل: 09123835651

مرکز ترک اعتیاد ایران

مرکز ترک اعتیاد ایران , (قیمت مناسب)درمان بامتادون , و ... (ش م4348 / 402119 )
شماره های ثابت: 88244462
شماره های موبایل:

«مرکز درمان اعتیاد»

«مرکز درمان اعتیاد» , با مجوز رسمی (ن پ-42746) , (تماس 10 الی 14)
شماره های ثابت: 66570061
شماره های موبایل:

ترک اعتیاد نهال

ترک اعتیاد نهال , توحید،نظام پزشکی 48588 , درمان نگهدارنده،سم زدایی ،مشاوره
شماره های ثابت: 66592812
شماره های موبایل: 09125479504