خدمات درمانی

درمان سینوزیت

درمان سینوزیت , ( نظام پزشکی 35706 )
شماره های ثابت: 26323207
شماره های موبایل: 09125142965

دندان مصنوعی با قیمت مناسب

ساخت دندان مصنوعی با تخفیف ویژه زیر نظر اساتید دانشگاهبهترین کیفیت با استفاده از بهترین موادطول درمان ۸ جلسه ساعت تعیین وقت ۱۷ الی ۲۰مکان پاسدارانبرای مدت محدود
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09224255962