آرایش عروس

* سالن زیبائی شیوا *

* سالن زیبائی شیوا * , آرایش عروس یک سوم قیمت , جهت حمایت ازازدواج آسان
شماره های ثابت: 22981293
شماره های موبایل:

سالن زیبایی گل طلایی

سالن زیبایی گل طلایی , آرایش عروس باجدیدترین , متد روز - فقط 700هزار تومان
شماره های ثابت: 44458278
شماره های موبایل:

جهت افتتاحیه شعبه دوم

جهت افتتاحیه شعبه دوم , سالن زیبایی به مدت محدودپکیج , عروس 600تومان (جردن)
شماره های ثابت: 88665487
شماره های موبایل: 09122275303

سالن زیبایی واپیلاسیون رخساری

سالن زیبایی واپیلاسیون رخساری , پک مخصوص عروس شامل اصلاح ابرو , میکاپ وشینیون ،ناخن مصنوعی975ت
شماره های ثابت: 26403567
شماره های موبایل:

آرایش عروس،باارائه نمونه کار

آرایش عروس،باارائه نمونه کار , و جدیدترین متد آرایشی , (( فقط 700 هزار تومان ))
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09128917161

سالن زیبایی مارسیاس

سالن زیبایی مارسیاس , پک مخصوص عروس شامل اصلاح ابرو , میکاپ،شینیون،ناخن مصنوعی785ت
شماره های ثابت: 22791202
شماره های موبایل: