متخصص کار در ارتفاع

متخصص کار در ارتفاع , پیچ و رولپلاک , بدون نیاز به داربست(زیرقیمت)

شماره های ثابت: 88653675
شماره های موبایل: 09905595780 , 09199923018
آدرس:
ایمیل:
سایت: