نقشه، نظارت

گروه مهندسی زلزله

گروه تخصصی سازه؛ طراحی اقتصادی و سبک سازی سازه در اسرع وقت, مشاوره رایگان.
شماره های ثابت: 44447715
شماره های موبایل: 09102595960 , 09124202974

گروه مهندسین صدرشهران -تاسیس:1379

طرح پلان های خاص ساختمانهای مسکونی،ویلایی،تجاری،طراحی سازه ،معماری داخلی به سبک کلاسیک و مدرن ،طراحی نما با اجرا ،اجرای ساختمانهای مسکونی و اداری (بتنی و فلزی)
شماره های ثابت: 44409596 , 44409697 , 44409798
شماره های موبایل: 09102595960 , 09124202974

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , حقوقی کلیه گرایشها-معماری-مجری , محاسبات-تاسیسات (حتی تعطیلات)
شماره های ثابت: 22039330
شماره های موبایل: 09125047573

دستورنقشه تا جواز

دستورنقشه تا جواز , بهترین طرح معماری درکوتاهترین زمان , هزینه مناسب
شماره های ثابت: 88466985 , 88466988
شماره های موبایل: 09125047573

از دستور نقشه تا جواز

از دستور نقشه تا جواز , در کلیه مناطق 22 گانه با , طراحی حداکثرپارکینگ ،مدیریت پیمان
شماره های ثابت: 88466985 , 88466988
شماره های موبایل: 09125401832

مهندسین مشاورشالوده

مهندسین مشاورشالوده , طراحی 3D نما , مجری ، استحکام بنا ,
شماره های ثابت: 76700361
شماره های موبایل: 09123900258

مهندسین مشاور تدبیر

مهندسین مشاور تدبیر , تعهد معماری ، محاسب , برق و مکانیک ، مجری حقوقی , طراحی نقشه های فاز 1 و 2 , ومحاسبات بهینه و سبک سازی , دکوراسیون داخلی ، طراحی نما
شماره های ثابت: 88467254 , 88466916
شماره های موبایل: 09123900258

طراحی نما

طراحی نما , و دکوراسیون داخلی , با تاییدیه شهرداری
شماره های ثابت: 44439281
شماره های موبایل: 09123900258

تهیه نقشه های

تهیه نقشه های , محاسباتی و اجرایی ,
شماره های ثابت: 44077073
شماره های موبایل: 09121140723

# مهندسین مشاور#

# مهندسین مشاور# , مجری حقوقی , طراحی نما استحکام بنا , , , معماری،محاسبات،برق ومکانیک
شماره های ثابت: 26763615
شماره های موبایل: 09121140723

مهندسین مشاورحقوقی

مهندسین مشاورحقوقی , کلیه خدمات مهندسی , معماری - محاسبات , تأسیسات برق و مکانیک , خدمات نظارت و اجرا , طراحی فاز 1 و 2
شماره های ثابت: 26207330 , 22039331
شماره های موبایل: 09121140723

محاسبات اقتصادی،تاسیسات،

محاسبات اقتصادی،تاسیسات، , فاز1و2،تاییدیه نظام مهندسی و , شهرداری , مشاوره رایگان قیمت مناسب , طراحی معماری(نماوداخلی)
شماره های ثابت: 88784174 , 88784265
شماره های موبایل: 09121140723

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , استحکام معماری , محاسبات , برق و مکانیک , مجری طراحی فاز 2
شماره های ثابت: 44019566
شماره های موبایل: 09121883940

(( تایید استحکام بنا ))

(( تایید استحکام بنا )) , جهت‎تغییرکاربری‎به‎اداری،تجاری , مهدکودک(مهندس‎ارشد مجاز خالقی)
شماره های ثابت: 22117859
شماره های موبایل: 09121755127

طراحی تخصصی فاز دو

طراحی تخصصی فاز دو , تاییدیه نظام
شماره های ثابت: 88423447 , 88444200
شماره های موبایل: 09121755127

استحکام بنا،طراحی فاز1و2ونما

استحکام بنا،طراحی فاز1و2ونما , , دستورنقشه تاجواز آزخاک
شماره های ثابت: 44972719
شماره های موبایل: 09121755127

آتلیه تخصصی

آتلیه تخصصی , سازه و معماری , , اقتصادی ترین طراحی سازه , حداقل زمان برای طراحی , مشاوره جهت کلیه اموراسکلت , پارسه
شماره های ثابت: 48096
شماره های موبایل: 09121755127

اصلاح و ترسیم دقیق نقشه

اصلاح و ترسیم دقیق نقشه , فاز 1 و 2 - محوطه
شماره های ثابت: 88606848
شماره های موبایل: 09121755127

بهترین طراحی معماری

بهترین طراحی معماری , و تامین حداکثر پارکینگ , ارائه کلیه خدمات معماری محاسباتی , نظارت تاسیسات , استحکام بنا مجری , هزینه مناسب
شماره های ثابت: 77901679
شماره های موبایل: 09121033577

مکانیک ، مجری حقیقی حقوقی

مکانیک ، مجری حقیقی حقوقی , فاز 2 و تایید نظام مهندسی , طراحی‎معماری،سازه،برق و
شماره های ثابت: 22891020
شماره های موبایل: 09121033577

(طراحی معماری مدرن)

(طراحی معماری مدرن) , محاسبات بهینه تاسیسات , استحکام بنا مجری فاز1 و 2
شماره های ثابت: 22896186
شماره های موبایل: 09128040347

طراحی معماری،نما،سازه

طراحی معماری،نما،سازه , آزخاک مجری استحکام بنا , فاز1و2 پیمانکاری مناسب
شماره های ثابت: 36603055
شماره های موبایل: 09122755964

دستور نقشه تا جواز وپایان کار

دستور نقشه تا جواز وپایان کار , طراحی نما همراه با تاییدیه شهرداری , نظارت عالیه بر اجرا
شماره های ثابت: 77952202
شماره های موبایل: 09124273876

اخذ جواز و پایان کار

اخذ جواز و پایان کار , طراحی نقشه های معماری وسازه , نقشه های فاز 2 - طراحی نما
شماره های ثابت: 26701507
شماره های موبایل: 09199952050

مشاوره،طراحی معماری زیبا،نما

مشاوره،طراحی معماری زیبا،نما , محاسبات بهینه ،تاسیسات1و2 , آزخاک استحکام بنا،مجری،مناسب
شماره های ثابت: 22639409
شماره های موبایل: 09121431329

مشاوره،طراحی معماری زیبا،نما

مشاوره،طراحی معماری زیبا،نما , محاسبات بهینه ،تاسیسات1و2 , آزخاک استحکام بنا،مجری،مناسب
شماره های ثابت: 22639409
شماره های موبایل: 09121431329

استحکام بنا،طراحی فاز1و2

استحکام بنا،طراحی فاز1و2 , معماری،محاسبات،برق،مکانیک , طراحی نما،اضافی بنا،اخذجواز
شماره های ثابت: 26424685
شماره های موبایل: 09123753684

دستور نقشه تاجواز

دستور نقشه تاجواز , استحکام بنا مدیریت پیمان , با قیمت مناسب
شماره های ثابت: 88959071
شماره های موبایل: 09123366557

مهندسین مشاور آرمان

مهندسین مشاور آرمان , کلیه خدمات مهندسی , معماری، محاسبات، تاسیسات , خدمات - نظارت - اجرا , جواز و پایان کار، طراحی فاز1و2
شماره های ثابت: 44242181
شماره های موبایل: 09121494927

طراحی سازه فاز 2

طراحی سازه فاز 2 , طراحی سازه‎ای بلندمرتبه
شماره های ثابت: 66933233
شماره های موبایل: 09195500886

قیمت مناسب

قیمت مناسب , کلیه خدمات مهندسی ,
شماره های ثابت: 77030128
شماره های موبایل: 09195500886

مهندسین مشاورحقوقی

مهندسین مشاورحقوقی , کلیه گرایشهای , معماری - محاسبات , تأسیسات برق و مکانیک , مجری طراحی نظارت
شماره های ثابت: 26205519 , 22039332
شماره های موبایل: 09195500886

اصلاح و طراحی نقشه های معماری

اصلاح و طراحی نقشه های معماری , دکترا از ایتالیا ،پایه یک , فاز 1 و 2 و اجرا
شماره های ثابت: 88402161
شماره های موبایل: 09121577644

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , استحکام - معماری - محاسبات , برق و مکانیک , طراحی و فاز 1 و 2 , معماری داخلی و نما , مجری - آزمایش خاک
شماره های ثابت: 44248143 , 26408519
شماره های موبایل: 09121577644

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , معماری ، محاسبات , برق و مکانیک ، نظارت , مجری ، مکانیک خاک و نما , طراحی نقشه های فاز 1 و 2
شماره های ثابت: 77742097 , 77726492
شماره های موبایل: 09192984879

طراحی معماری ، نماوداخلی

طراحی معماری ، نماوداخلی , ازدستورنقشه تاجواز ، فاز 2 , طراحی‎تخصصی‎نماوداخلی‎طراحی‎سازه
شماره های ثابت: 44071294 , 44050226
شماره های موبایل: 09192984879

بهترین طراحی

بهترین طراحی , معماری و نما , با تامین حداکثر پارکینگ
شماره های ثابت: 44071294 , 44050226
شماره های موبایل: 09125336499

مهندسین مشاور ژیکان(پایه1)

مهندسین مشاور ژیکان(پایه1) , اخذجوازساختمانی،تاییدیه فاز2 , نظام و طراحی تخصصی ساختمان
شماره های ثابت: 88517534
شماره های موبایل: 09126435013

معماری - محاسب - برق مکانیک

معماری - محاسب - برق مکانیک , طراحی فاز2،تائیدیه نظام مهندسی , ( همکاری با مهندسین )
شماره های ثابت: 44155941
شماره های موبایل: 09126435013

40 % سبک سازی اسکلت

40 % سبک سازی اسکلت , شرکت مهندسین مشاور , طراحی اجرا
شماره های ثابت: 44212394
شماره های موبایل: 09024348083

خدمات مهندسی

خدمات مهندسی , طراحی معماری وسازه وتاسیسات , اجرای پروژه های ساختمانی
شماره های ثابت: 44967570
شماره های موبایل: 09125493743

طراحی ویلا و نما

طراحی ویلا و نما ,
شماره های ثابت: 88660665
شماره های موبایل: 09122459010

مجری حقوقی

مجری حقوقی , طراحی فاز 1 و 2 , معماری ، سازه ، برق ومکانیک
شماره های ثابت: 26700690
شماره های موبایل: 09123152750

مهندسین مشاور اندیشه برتر

مهندسین مشاور اندیشه برتر , معماری،محاسب،برق ومکانیک , نظارت ونقشه فاز2وشاپ باتاییدنظام
شماره های ثابت: 88470875
شماره های موبایل: 09121011995

مهندسین مشاوررومی

مهندسین مشاوررومی , طراحی حرفه ای , معماری-سازه-برق-مکانیک , فاز 1 و 2 و نما , تأییدیه نظام مهندسی
شماره های ثابت: 22214142 , 22562045
شماره های موبایل: 09121011995

مهندسین مشاور رتبه یک

مهندسین مشاور رتبه یک , معماری - سازه - تاسیسات , نظارت « مدیریت پیمان »
شماره های ثابت: 44617782 , 22653532
شماره های موبایل: 09121011995

در مناطق ( 1 و 2 و 5 )

در مناطق ( 1 و 2 و 5 ) , فاز1و2باتائیدیه نظام‎مهندسی , معماری،سازه،برق و مکانیک , طراحی نما و تائیدیه جهت جواز , جواز . پایان کار . استحکام بنا
شماره های ثابت: 22369418
شماره های موبایل: 09121011995

از دستور نقشه تا صدور جواز

از دستور نقشه تا صدور جواز , طراحی سازه - معماری , برق و مکانیک و آزخاک
شماره های ثابت: 77808871
شماره های موبایل: 09125390946

طراحی ویلا و نما ، معماری داخلی

طراحی ویلا و نما ، معماری داخلی , اخذ تائیدیه نما , بازدید و مشاوره رایگان
شماره های ثابت: 26655025
شماره های موبایل: 09124700691

شهر آذین

شهر آذین , طراحی،نظارت واجرای 4رشته , بادفترچه‎محاسب وتائیدیه نظام
شماره های ثابت: 26761736
شماره های موبایل: 09124700691

گروه مهندسین آژیراک سازه

گروه مهندسین آژیراک سازه , طراحی 4 رشته , مجری حقوقی و آزمایش خاک
شماره های ثابت: 26329529
شماره های موبایل: 09125993741

مامدعی تهیه بهترین طرح معماری

مامدعی تهیه بهترین طرح معماری , هستیم - اخذجواز (کلیه مناطق)
شماره های ثابت: 77911564
شماره های موبایل: 09123832579

« مهندسین مشاور پارسیان »

« مهندسین مشاور پارسیان » , تهیه نقشه،اخذجواز،انجام محاسبات , بهینه،همکاری بامهندسین پایه1و2و3
شماره های ثابت: 22119781
شماره های موبایل: 09123832579

ویونا

ویونا , استحکام بنا , کلیه مناطق - طراحی و اخذ جواز
شماره های ثابت: 88443833
شماره های موبایل: 09122116304

مجرب حقوقی

مجرب حقوقی , بیواسطه - قیمت مناسب
شماره های ثابت: 33654869
شماره های موبایل: 09125083781

محاسبات بهینه-سازه سبک

محاسبات بهینه-سازه سبک , معماری.سازه.تاسیسات.خاک , *مشاوره رایگان-قیمت مناسب*
شماره های ثابت: 88172697
شماره های موبایل: 09123081767

دستورنقشه تا جواز

دستورنقشه تا جواز , سبکترین محاسبات،استحکام بنا , مدیریت پیمان،هزینه مناسب
شماره های ثابت: 88365513 , 88365839
شماره های موبایل: 09123081767

« تایید استحکام بنا »

« تایید استحکام بنا » , جهت تغییرکاربری و پایان کار , توسط شرکت حقوقی نظام مهندسی
شماره های ثابت: 88363999
شماره های موبایل: 09121401146

طراحی نما

طراحی نما , آرشیتکت سیدی , « پیش طرح رایگان »
شماره های ثابت: 55853748
شماره های موبایل: 09121383607

نقشه برداری مهرگان

نقشه برداری مهرگان , انجام کلیه امور نقشه برداری , کارشناس رسمی - ماده 147
شماره های ثابت: 55853748
شماره های موبایل: 09123975836 , 09123945667

شرکت مهندسی بالاراستون سازه

شرکت مهندسی بالاراستون سازه , طراحی،اجرا،بازسازی،تهیه نقشه های , شاپ،نقشه های 3D طراحی سوله
شماره های ثابت: 77924850
شماره های موبایل: 09123401537

دستور نقشه تا جواز

دستور نقشه تا جواز , خدمات مهندسی معماری سازه , برق مکانیک، شاپ فلزی
شماره های ثابت: 77924850
شماره های موبایل: 09126845257

ایران سازه-نقشه

ایران سازه-نقشه , اخذجوازمناطق2و4و5و8،استحکام
شماره های ثابت: 44562407 , 77220576
شماره های موبایل: 09016199148

دستور نقشه-استحکام بنا

دستور نقشه-استحکام بنا , 3DMAX نمای حرفه ای , مجری - هزینه مناسب
شماره های ثابت: 77930194
شماره های موبایل: 09125382529

گروه مهندسی مهرازان

گروه مهندسی مهرازان , ازدستورنقشه تاجواز(کلیه مناطق) , طراحی نما ، اجرا ، قیمت مناسب
شماره های ثابت: 66377448
شماره های موبایل: 09129237769

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , ژرف سازه سینا , آزمایش خاک , طراحی فاز 1 و 2 , طراحی نما ، مجری حقوقی
شماره های ثابت: 22820230
شماره های موبایل: 09121984502

* شرکت عمران کاویان پترو *

* شرکت عمران کاویان پترو * , طراحی ، نظارت ، اجرا , # بازسازی و امور قراردادها #
شماره های ثابت: 22820230
شماره های موبایل: 09120363236

طراحی واجرای کلیه امورساختمانی

طراحی واجرای کلیه امورساختمانی , لنداسکیپ و بازسازی , زیر نظر مهندسین مجرب
شماره های ثابت: 22820230
شماره های موبایل: 09126091008

تهیه نقشه های ساختمانی

تهیه نقشه های ساختمانی , (معماری ، عمران و تاسیسات) , به صورت پروژه
شماره های ثابت: 44359086
شماره های موبایل: 09120195707

طراحی نما،بهترین رندرینگ

طراحی نما،بهترین رندرینگ , 3بعدی،زیرنظرتیم طراحی واجرای , مشاوره لحظه ای بامالک،هزینه مناسب
شماره های ثابت: 88705519
شماره های موبایل: 09125934402

دستور نقشه تا جواز

دستور نقشه تا جواز , اخذجوازبابیشترین تامین پارکینگ , و سبک ترین طراحی سازه
شماره های ثابت: 88705519
شماره های موبایل: 09125934402

همکاری با مهندسین

همکاری با مهندسین , پایه 2 و 3 , جهت پروانه مجری حقوقی
شماره های ثابت: 66011623
شماره های موبایل: 09359562452

طراحی و اصلاح نقشه

طراحی و اصلاح نقشه , فاز 1 و 2 طراحی نما , توسط ارشدمعماری،40سال سابقه
شماره های ثابت: 88691439
شماره های موبایل: 09331501319

مجری حقیقی پایه 1

مجری حقیقی پایه 1 , بدون واسطه
شماره های ثابت: 88691439
شماره های موبایل: 09334171680

از دستور نقشه تا جواز

از دستور نقشه تا جواز , طراحی پارکینگ و نما , حتی دربافت فرسوده , ( حل مشکلات ملکی ) , در کلیه مناطق
شماره های ثابت: 55394930 , 44474951 , 22904042
شماره های موبایل: 09334171680

مجری حقوقی بیواسطه

مجری حقوقی بیواسطه ,
شماره های ثابت: 22377813
شماره های موبایل: 09334171680

مجری حقوقی پایه یک

مجری حقوقی پایه یک , سهمیه آزاد , جهت متراژهای بالا
شماره های ثابت: 77071472
شماره های موبایل: 09123707599

دپارتمان ساختمانی رویال

دپارتمان ساختمانی رویال , طراحی حرفه ای معماری-سازه , آزمایش خاک , اجرای اسکلت بتنی , طراحی و اجرای نماودکوراسیون , برگه استحکام بنا , مجری حقوقی , طراحی و اجرای ویلائی , مدیریت پیمان با نمونه کار
شماره های ثابت: 44152940
شماره های موبایل: 09123707599

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , طراحی معماری،سازه وتاسیسات , دارای مجوزازسازمان نظام مهندسی
شماره های ثابت: 88455988 , 88455990
شماره های موبایل: 09123707599

مجری حقوقی

مجری حقوقی , جواز تا پایان کار , ( بیواسطه )
شماره های ثابت: 88315749
شماره های موبایل: 09126334926

( طراحی نما )

( طراحی نما ) ,
شماره های ثابت: 88414402
شماره های موبایل: 09122074370

اخذدستورنقشه،جواز،پایان کار

اخذدستورنقشه،جواز،پایان کار , طراحی مدرن ، محاسبه بهینه , اجراباشرایط دلخواه (کلیه مناطق)
شماره های ثابت: 55136441
شماره های موبایل: 09106970064

« تایید استحکام بنا »

« تایید استحکام بنا » , جهت تغییرکاربری و پایان کار , قیمت مناسب و توافقی
شماره های ثابت: 33801179
شماره های موبایل: 09124437398

طراحی و مجری حقوقی

طراحی و مجری حقوقی ,
شماره های ثابت: 33801179
شماره های موبایل: 09127766690

طراحی تاسیسات ساختمان

طراحی تاسیسات ساختمان , طراحی برق و مکانیک ، کلیه , ساختمان های تجاری اداری مسکونی
شماره های ثابت: 33801179
شماره های موبایل: 09211551293

طراحی معماری ،نما و سازه

طراحی معماری ،نما و سازه , ازدستورنقشه تاجواز فاز2 , طراحی تخصصی نماوداخلی طراحی سازه
شماره های ثابت: 44102814
شماره های موبایل: 09128448682

" مشاور سامان ابنیه "

تولید کننده انواع , بلوک های سبک و لیکا , با بالاترین کیفیت
شماره های ثابت: 44964159
شماره های موبایل: 09122149329

مجری حقوقی بیواسطه

مجری حقوقی بیواسطه ,
شماره های ثابت: 22148360
شماره های موبایل: 09122149329

پیشگامان (371011)

پیشگامان (371011) , اخذجواز 45روزه طراحی بهینه , 4رشته با تائید نظام مهندسی
شماره های ثابت: 77287903
شماره های موبایل: 09123871701

انبوه سازان فن و هنرماندگار

انبوه سازان فن و هنرماندگار , مجری حقوقی نظام مهندسی , مدیریت پیمان-بیمه تضمین کیفیت
شماره های ثابت: 44488726
شماره های موبایل: 09390831547

از دستور نقشه تا جواز

از دستور نقشه تا جواز , طراحی نما و دکوراسیون داخلی , طراحی‎فاز 1 و 2 -چهارگرایش اصلی
شماره های ثابت: 22231779
شماره های موبایل: 09390831547

ازدستورنقشه تاجواز

ازدستورنقشه تاجواز , نقشه‎معماری ‎‏محاسباتی برق‎ومکانیک , طراحی فاز 1 و 2 ، طراحی نمای 3D
شماره های ثابت: 44096920 , 44062809
شماره های موبایل: 09390831547

مهندسین مشاور ، دستورنقشه

مهندسین مشاور ، دستورنقشه , تاجواز درتمامی مناطق ،طراحی نما بر , اساس ضوابط وکمیسیون های شهرداری
شماره های ثابت: 88316616
شماره های موبایل: 09125598443

طراحی وتهیه نقشه های سازه ای

طراحی وتهیه نقشه های سازه ای , انجام مناقصات ، صورت وضعیت
شماره های ثابت: 22050045 , 23309121031176
شماره های موبایل: 09125598443

متره و برآورد

متره و برآورد , و تهیه صورت وضعیت , پروژه های ساختمانی
شماره های ثابت: 22050045 , 23309121031176
شماره های موبایل: 09213758105

انجام محاسبات

انجام محاسبات , سازه های ساختمانی وصنعتی , همکاری با دفاتر
شماره های ثابت: 88203485
شماره های موبایل: 09123993778

* استحکام بنا *

* استحکام بنا * , مجری و محاسب (قیمت مناسب)
شماره های ثابت: 88336988
شماره های موبایل: 09121389353

مجری حقوقی پایه یک

مجری حقوقی پایه یک , بدون واسطه همکاری با , مهندسین کلیه رشته ها
شماره های ثابت: 44961595
شماره های موبایل: 09123959989

شرکت عمران سازه

شرکت عمران سازه , طراحی نظارت اجرا از پی تا , کلید و مشارکت - مدیریت و مرمت
شماره های ثابت: 66067982
شماره های موبایل: 09196545425 , 09122770367

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , تائید استحکام بنا جهت , تغییر کاربری به اداری و تجاری
شماره های ثابت: 44138465
شماره های موبایل: 09123334107

« گروه مهندسین ژمه »

« گروه مهندسین ژمه » , اخذجوازوپایان کار درمناطق1تا4 , مشاوره رایگان توسط کارشناسان ارشد
شماره های ثابت: 77890864
شماره های موبایل: 09122543066

طراحی فوق تخصصی نما

طراحی فوق تخصصی نما , با اخذ تاییدیه شهرداری , قیمت مناسب
شماره های ثابت: 77890864
شماره های موبایل: 09124077794

از دستور نقشه تا پایان کار

از دستور نقشه تا پایان کار , طراحی معماری-برق ومکانیک , محاسبات بهینه و اقتصادی , دکوراسیون داخلی و طراحی نما , انجام بازسازی , مشاوره رایگان
شماره های ثابت: 88447942 , 88447941
شماره های موبایل: 09122709510

طراحی رایگان سازه های

طراحی رایگان سازه های , بتنی با دهانه بلند ,
شماره های ثابت: 88448397
شماره های موبایل: 09122709510

همکاری با مهندسین

همکاری با مهندسین , پایه 3 و پایه 2 برق , جهت شرکت حقوقی
شماره های ثابت: 44254672
شماره های موبایل: 09122709510

مهندسین تدبیرعمران دماوند

مهندسین تدبیرعمران دماوند , کلیه امورنقشه برداری ،کارشناس , رسمی ، اموراداری شهرداری و ثبتی
شماره های ثابت: 22608548
شماره های موبایل: 09124096772

مجری حقوقی

مجری حقوقی , ( بی واسطه ) ,
شماره های ثابت: 22608548
شماره های موبایل: 09014249484

مجری حقیقی پایه 2

مجری حقیقی پایه 2 , تا 3500 متر مربع , و 8 طبقه ظرفیت
شماره های ثابت: 22608548
شماره های موبایل: 09122192160

مجری ، استحکام

مجری ، استحکام , بدون واسطه
شماره های ثابت: 22608548
شماره های موبایل: 09123837113 , 09127336612

طراحی و ترسیم نقشه های

طراحی و ترسیم نقشه های , فاز1و2 معماری ، محاسبات , برق و مکانیک ، طراحی نما (3D)
شماره های ثابت: 44965010
شماره های موبایل: 09123837113 , 09127336612

طراحی ساختمان

طراحی ساختمان , (پلان،نما،داخلی،سازه وبهینه سازی) , توسط مهندسین ارشد و دکترا
شماره های ثابت: 88871381
شماره های موبایل: 09126455165

طراحی نما و داخلی

طراحی نما و داخلی , طراحی چهار گرایش شهرداری , و بازسازی
شماره های ثابت: 22407336 , 22425844
شماره های موبایل: 09126455165

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , معماری فاز1و2 - محاسبات , تاسیسات - نظارت - اجرا , معماری داخلی و نما
شماره های ثابت: 26412782
شماره های موبایل: 09195698069

آتلیه تخصصی

آتلیه تخصصی , سازه و معماری , , اقتصادی ترین طراحی سازه , حداقل زمان برای طراحی , مشاوره جهت کلیه اموراسکلت , پارسه , یوسفی
شماره های ثابت: 44468937
شماره های موبایل: 09123127031

استحکام بنا - پروانه ساخت

استحکام بنا - پروانه ساخت , پایان کار ماده 100 , در کمترین زمان ممکن
شماره های ثابت: 44468937
شماره های موبایل: 09397774684 , 09123126259

مشاوره رایگان،باحداکثر

مشاوره رایگان،باحداکثر , پارکینگ وبهترین طراحی معماری , طراحی نماوداخلی،مجری باقیمت
شماره های ثابت: 88288185
شماره های موبایل: 09120882441

فقط مجری

کفسابی آذرخش , **تضمینی قیمت توافقی**
شماره های ثابت: 44549506
شماره های موبایل: 09126431816

مهندسین مشاور پایاکوشک

مهندسین مشاور پایاکوشک , کلیه خدمات مهندسی , معماری - محاسب ،برق - مکانیک , نظارت - اجرا , طراحی فاز2 تایید نظام مهندسی
شماره های ثابت: 88456647
شماره های موبایل: 09123246743

*آزمایش مکانیک خاک و بتن*

*آزمایش مکانیک خاک و بتن* , (بیواسطه) سریعترین زمان , « با مناسبترین شرایط »
شماره های ثابت: 44296703
شماره های موبایل: 09121453177

کلیه خدمات مهندسی جواز

کلیه خدمات مهندسی جواز , هزینه مناسب سریع
شماره های ثابت: 77942222
شماره های موبایل: 09121444463

خدمات مهندسی منطقه یک

خدمات مهندسی منطقه یک , «مشاوره رایگان» طراحی , معماری وسازه «مدیریت ساخت»
شماره های ثابت: 22818529
شماره های موبایل: 09121133870

طراحی نقشه های

طراحی نقشه های , معماری ، سازه ، تاسیسات , و نقشه های فاز 1 و 2
شماره های ثابت: 33836247
شماره های موبایل: 09121133870

« دفتر فنی لادگر »

« دفتر فنی لادگر » , طراحی - محاسبات - ویرایش , سریع - قیمت مناسب
شماره های ثابت: 55797232
شماره های موبایل: 09123137589

همکاری با مهندسین

همکاری با مهندسین , پایه1، 2 و 3 جهت شرکت , مهندسین مشاور ( حقوقی )
شماره های ثابت: 22685049
شماره های موبایل: 09121219308 , 09123269018

مجری پایه 1 حقوقی

مجری پایه 1 حقوقی , از سازمان نظام مهندسی ,
شماره های ثابت: 88971158
شماره های موبایل: 09126661472

تحکیم سازان نیارش

تحکیم سازان نیارش , اخذجواز و طراحی اجرای , ساختمان ها
شماره های ثابت: 88971158
شماره های موبایل: 09198692705

مهندسین مشاور رایان سازه

مهندسین مشاور رایان سازه , طراحی سازه،معماری،برق ومکانیک , باتاییدیه نظام مهندسی وآتش نشانی
شماره های ثابت: 22877248
شماره های موبایل: 09123269301

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , معمار - محاسب - تاسیسات
شماره های ثابت: 33443015 , 33441604
شماره های موبایل: 09337373403 , 09123333403

* مکانیک خاک *

* مکانیک خاک * ,
شماره های ثابت: 55291349
شماره های موبایل: 09124072157

مهندس‎برق‎‎پایه 1 و 3

مهندس‎برق‎‎پایه 1 و 3 , مهندس‏معمارپایه 3 جهت شرکت , حقوقی بدون‏واسطه همراه بابیمه
شماره های ثابت: 55291349
شماره های موبایل: 09121004859

مجری حقوقی

مجری حقوقی , استحکام بنا , طراحی فاز 1 و 2 و محاسبات سازه
شماره های ثابت: 88325640
شماره های موبایل: 09121447434

طراحی و ترسیم نقشه های

طراحی و ترسیم نقشه های , فاز1و2 معماری ، محاسبات , برق و مکانیک ، طراحی نما (3D)
شماره های ثابت: 55336934
شماره های موبایل: 09121447434

گروه مهندسی بام

از دستور نقشه تا جوازبهترین طراحی معماری (فاز 1 و 2) و تامین حداکثر پارکینگ، محاسبات بهینه، تاسیسات، آزمایش خاک،مجری حقیقی و حقوقی، طراحی نما و داخلی
شماره های ثابت: 02122877462
شماره های موبایل: 09121490773

استحکام بنا

استحکام بنا , مجری حقوقی , ( بیواسطه )
شماره های ثابت: 22379056
شماره های موبایل: 09126385339

انجام کلیه کارهای ثبتی 147

انجام کلیه کارهای ثبتی 147 , دفترچه،تک برگی،گرفتن پایان کار , ساختمانهای قدیمی مناطق1-2-3-5
شماره های ثابت: 88601872
شماره های موبایل: 09211064956

مشاورین دیماس ساز تدبیر

مشاورین دیماس ساز تدبیر , معماری،محاسبات، برق و مکانیک , بانضمام طراحی فاز1و2،مجری
شماره های ثابت: 44235495 , 44220008
شماره های موبایل: 09211064956

مهندسی بنیان گستر

مهندسی بنیان گستر , ش ث: 439017 ,
شماره های ثابت: 88883263
شماره های موبایل: 09122040440

طراحی نما تا تایید شهرداری

طراحی نما تا تایید شهرداری , شرکت طراحان طهران
شماره های ثابت: 77902916
شماره های موبایل: 09369583074

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , دستورنقشه تا جواز , فاز1و2معماری ،سازه ،تاسیسات , تامین حداکثرپارکینگ وتائیدیه , نظام مهندسی ،نما،اصلاح نقشه , بازسازی و طراحی داخلی
شماره های ثابت: 22790428
شماره های موبایل: 09123458298

مجری حقوقی

مجری حقوقی , پایه یک , بدون واسطه
شماره های ثابت: 44590091
شماره های موبایل: 09123458298

طراحی ‎سازه ‎تا دهانه14متر

طراحی ‎سازه ‎تا دهانه14متر , برای تامین پارکینگ , طراحی و معماری رایگان
شماره های ثابت: 44894841
شماره های موبایل: 09123458298

انجام امور شهرداری

انجام امور شهرداری , اخذجواز پایان کار , رفع خلافی (فقط منطقه 1 )
شماره های ثابت: 22661491
شماره های موبایل: 09120573708

اخذ جواز پایان کار

اخذ جواز پایان کار , معماری محاسبات برق و مکانیک , قیمت مناسب ( کلیه مناطق تهران )
شماره های ثابت: 66883898
شماره های موبایل: 09351572625

طراحی وترسیم نقشه های معماری،

طراحی وترسیم نقشه های معماری، , سازه،برق ومکانیک بااخذجواز , مهندسین ایستاسازه تاژنگ
شماره های ثابت: 22250449 , 22250445
شماره های موبایل: 09173152491 , 09178000878

سازه سبک-محاسبات بهینه

سازه سبک-محاسبات بهینه , معماری.سازه.تاسیسات , قیمت مناسب
شماره های ثابت: 55859963
شماره های موبایل: 09354611295

دستور نقشه و طراحی نما

دستور نقشه و طراحی نما , نظارت مجری - تست میلگرد و بتن
شماره های ثابت: 88705516
شماره های موبایل: 09385418036

اخذ جواز-دریافت پایان کار

اخذ جواز-دریافت پایان کار , و طراحی تخصصی نما , مناطق 1 و 2 و 3 و4 و 5 و7 و 8
شماره های ثابت: 22265268
شماره های موبایل: 09126467062

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , نیکادل , , معماری ایده آل , سازه ی اقتصادی , و تائیدیه نظام مهندسی , کلیه طراحی ها , ,
شماره های ثابت: 22072533
شماره های موبایل: 09126467062

گروه معماری راار

از دستور نقشه تا پایانکار-بهترین طرح معماری-نما-داخلی-تامین پارکینگ-سه بعدی-بازسازی-نوسازی-فاز1 و 2با تاییدیه نظام مهندسی- طراحی مطب،دفترکار،محیط های آموزشی،تالار،رستوران و...مشاوره و بازدید رایگان
شماره های ثابت: 88514687 , 22775052
شماره های موبایل: 09120225316

طراحی بهینه معماری

طراحی بهینه معماری , فاز 1 و 2 طراحی ویلا , طراحی نما و معماری داخلی
شماره های ثابت: 88514687 , 22775052
شماره های موبایل: 09360056631

حرف اول در کیفیت طراحی ها

حرف اول در کیفیت طراحی ها , معماری،سازه،برق،مکانیک , مهندسین مشاور همکاران
شماره های ثابت: 22900603
شماره های موبایل: 09121085290

مجری حقوقی

مجری حقوقی , ( هزینه مناسب )
شماره های ثابت: 26150472
شماره های موبایل: 09122584625

مجری حقوقی

مجری حقوقی , قیمت مناسب , استحکام بنا - طراحی نما
شماره های ثابت: 88102560
شماره های موبایل: 09122264622

پیشگام سازه صدرا

پیشگام سازه صدرا , اخذ جواز ، فضای سبز , پایان کار ، اضافه طبقه , وکلیه کارهای شهرداری , عدم خلاف دراسرع وقت , زیرنظر مشاور حقوقی
شماره های ثابت: 2214 , 88788371
شماره های موبایل: 09121978357

اخذ پروانه تا پایان کار

اخذ پروانه تا پایان کار , توسط مهندسین ارشد , قیمت مناسب
شماره های ثابت: 88962757
شماره های موبایل: 09121978357

طلوع گستر

طلوع گستر , استحکام بنا - مجری حقوقی , قیمت مناسب
شماره های ثابت: 36606679
شماره های موبایل: 09129496369

طراحی فاز 1 و 2

طراحی فاز 1 و 2 , معماری، سازه، برق و مکانیک , طراحی داخلی و نما، استحکام بنا , مجری حقوقی - نظارت ,
شماره های ثابت: 77187604
شماره های موبایل: 09128095324

مشاوره،طراحی ،نظارت،اجرا

طراحی نمای کلاسیک و مدرن با مجوز شهرداری-تهیه نقشه های جواز شهرداری-طراحی داخلی با متریال زیبا و طرح های به روز - بازسازی ساختمانهای قدیمی،طراحی سقف کناف و سایر خدمات ساختمانی به صورت طراحی،نظارت،اجرا
شماره های ثابت: 77946326
شماره های موبایل: 09122056740 , 09363056740

مهندسین‏مشاور

مهندسین‏مشاور , ایستا برج آسیا , طراحی معماری ، سازه , برق و مکانیک , مجری , فاز 2 و تایید نظام مهندسی
شماره های ثابت: 22225292 , 22225825
شماره های موبایل: 09122056740 , 09363056740

مجری حقیقی - پایه 3

مجری حقیقی - پایه 3 , آماده همکاری , جهت سرپرستی کارگاه
شماره های ثابت: 22225292 , 22225825
شماره های موبایل: 09192200862

مجری حقوقی - آزمایش خاک

مجری حقوقی - آزمایش خاک , استحکام بنا،طراحی4رشته،فاز2 , طراحی حرفه ای نما،اجرای اسکلت بتنی
شماره های ثابت: 44152944
شماره های موبایل: 09122381390

مجری حقوقی

مجری حقوقی , بیواسطه
شماره های ثابت: 44297661
شماره های موبایل: 09198726225

طراحی ،ترسیم واصلاح

طراحی ،ترسیم واصلاح , نقشه های معماری،ضوابط حداکثر , پارکینگ طراحی ویلا و نما ،برداشت
شماره های ثابت: 22876071
شماره های موبایل: 09354887787

مجری حقیقی

مجری حقیقی , مدیریت پروژه , نماینده کارفرما
شماره های ثابت: 66847485
شماره های موبایل: 09120313302

از دستور نقشه تا جواز

از دستور نقشه تا جواز , بهترین طراحی معماری و نما , با تامین حداکثر پارکینگ
شماره های ثابت: 77801278
شماره های موبایل: 09126622995

مشاورومجری ذیصلاح

مشاورومجری ذیصلاح , طراحی نما ، استحکام بنا , اخذجواز ، طراحی ، پایان کار
شماره های ثابت: 44118270
شماره های موبایل: 09121877478

مجری پایه 3

مجری پایه 3 , بی واسطه ,
شماره های ثابت: 44118270
شماره های موبایل: 09124022291

مجری - استحکام - طراحی

مجری - استحکام - طراحی
شماره های ثابت: 46020421 , 46020419
شماره های موبایل: 09190141395

مهندسین مشاور آتی نگر

مهندسین مشاور آتی نگر , طراحی فاز 1و2 , ( محاسبات ، تاسیسات ، مجری )
شماره های ثابت: 55185460
شماره های موبایل: 09129378760

مهندسی مشاور

مهندسی مشاور , آزموده کار , طراحی،نظارت،استحکام بنا , اجراء و دکوراسیون , خدمات و برگه های مهندسی , * با بیش از20سال سابقه *
شماره های ثابت: 55185460
شماره های موبایل: 09120136573

طراحی معماری فاز 1 و 2

طراحی معماری فاز 1 و 2 , داخلی - نما - محوطه , آوگون گروپ
شماره های ثابت: 22755879
شماره های موبایل: 09121966503

معماری نما محاسبات

معماری نما محاسبات , تاسیسات برق مکانیک , استحکام بنا مهندس مجری
شماره های ثابت: 22755879
شماره های موبایل: 09120203602

مجری حقیقی و حقوقی

مجری حقیقی و حقوقی , و سرپرست کارگاه
شماره های ثابت: 44486728 , 22656738
شماره های موبایل: 09198367136

طراحی و محاسبات سازه

طراحی و محاسبات سازه , در زمان حداقل و هزینه مناسب , با اخذ تاییدیه نظام مهندسی
شماره های ثابت: 86072416
شماره های موبایل: 09122182416

«مهندسی آرمان طرح ارم»

«مهندسی آرمان طرح ارم» , فاز 1 و 2 معماری , سازه ، تاسیسات، دکوراسیون داخلی
شماره های ثابت: 66554797
شماره های موبایل: 09122182416

قابل توجه پیمانکاران،انجام

قابل توجه پیمانکاران،انجام , امورمربوط به اخذمجوزشهرداری و , مجوزساخت،صرفه جویی درهزینه ها
شماره های ثابت: 66554797
شماره های موبایل: 09212658361

معماری لوکس

معماری لوکس , برج باغ - ویلا - آپارتمان
شماره های ثابت: 22190082
شماره های موبایل: 09121000201

مجری حقوقی

مجری حقوقی , بی واسطه , اخذ حرفه ای جواز ، نقشه فاز 2
شماره های ثابت: 66576384
شماره های موبایل: 09378142930

مجری

مجری , حقیقی حقوقی
شماره های ثابت: 66576384
شماره های موبایل: 09126815476 , 09121482875

نقشه از بیلت معماری و مکانیک

نقشه از بیلت معماری و مکانیک , جهت شهرداری و ثبت املاک
شماره های ثابت: 44388051
شماره های موبایل: 09128385844

خدمات تعهد مهندسی

خدمات تعهد مهندسی , معماری ، محاسبات ، برق ومکانیک , مجری حقوقی طراحی فاز1 و 2 , خدمات نظارت واجرا واستحکام بنا
شماره های ثابت: 22809743 , 22829064
شماره های موبایل: 09123851751

مجری حقیقی وحقوقی

مجری حقیقی وحقوقی , بدون واسطه ,
شماره های ثابت: 22809743 , 22829064
شماره های موبایل: 09125756106

معماری،محاسبات،تاسیسات

معماری،محاسبات،تاسیسات , طراحی فاز 1 و 2 , استحکام بنا نما مجری
شماره های ثابت: 22619179 , 88370454
شماره های موبایل: 09125756106

# مجری ذیصلاح #

# مجری ذیصلاح # ,
شماره های ثابت: 26763744
شماره های موبایل: 09123209277

# مجری ذیصلاح #

# مجری ذیصلاح # , بی واسطه
شماره های ثابت: 22856140
شماره های موبایل: 09123573990

مجری حقیقی و حقوقی

مجری حقیقی و حقوقی , بدون واسطه
شماره های ثابت: 22856140
شماره های موبایل: 09195041437

اصلاح و طراحی نقشه های

اصلاح و طراحی نقشه های , معماری فاز یک و فاز دو , طراحی نما ، اجرا
شماره های ثابت: 77509294
شماره های موبایل: 09123580317

مشاور مهراز

مشاور مهراز , کلیه خدمات اخذ جواز , پایان کار-سند تفکیکی و نما
شماره های ثابت: 88329070
شماره های موبایل: 09121977059

مجری ذیصلاح

مجری ذیصلاح , حقیقی ، حقوقی , بیواسطه
شماره های ثابت: 88329070
شماره های موبایل: 09126356711

دستور نقشه تا جواز

دستور نقشه تا جواز , معمار ، محاسب ، برق و مکانیک , طراحی نما و داخلی - بازسازی
شماره های ثابت: 88546225
شماره های موبایل: 09126225873

مجری حقیقی و حقوقی

مجری حقیقی و حقوقی , بدون واسطه ,
شماره های ثابت: 66121376
شماره های موبایل: 09124275394

مجری ذیصلاح

مجری ذیصلاح , مشاور
شماره های ثابت: 66121376
شماره های موبایل: 09123372730 , 09393396369

معماری

معماری , کارتابل شهرداری , نظام مهندسی
شماره های ثابت: 44454445
شماره های موبایل: 09126596635

معماری

معماری , نقشه فاز 1 و 2 , , طراحی نما
شماره های ثابت: 44454445
شماره های موبایل: 09021818239

طراحی و تهیه نقشه

طراحی و تهیه نقشه , اخذ جواز ساخت و پایان کار , طراحی نمای سه بعدی
شماره های ثابت: 88344289
شماره های موبایل: 09021818239

طراحی ، نظارت و اجرای

طراحی ، نظارت و اجرای , تاسیسات الکتریکی و مکانیکی , (پرتو الکتریک)
شماره های ثابت: 33916362
شماره های موبایل: 09398512441

مجری حقیقی حقوقی

مجری حقیقی حقوقی , معماری محاسبات و استحکام بنا
شماره های ثابت: 44330964
شماره های موبایل: 09120243293

طراحی‎ فاز 1 و 2

طراحی‎ فاز 1 و 2 , معماری تامین حداکثرپارکینگ , سازه سبک با هزینه مناسب , تاسیسات برق و مکانیک - اخذ , تائیدیه شهرداری و نظام مهندسی
شماره های ثابت: 22986876
شماره های موبایل: 09121902856

مهندس مجری

مهندس مجری , حقیقی و حقوقی , اضافه طبقات، تائیدیه آتشنشانی
شماره های ثابت: 22899188
شماره های موبایل: 09124053009

دستور نقشه اخذ جواز

دستور نقشه اخذ جواز , طرح ونقشه معماری ونمامحاسبات , تاسیسات،مجری فاز 1و2
شماره های ثابت: 77448051 , 77187758
شماره های موبایل: 09123849647

مهندسین مشاور آسیا بهین آبادگران

مهندسین مشاور،اخذ جواز و پایانکار،طراحی نقشه های معماری ،سازه،مکانیک،برق ،طراحی نما و داخلی،فاز 1و2 با تاییدیه نظام مهندسی
شماره های ثابت: 88876283
شماره های موبایل: 09123726418

مهندسین مشاور

مهندسین مشاور , معماری،محاسبات،برق ومکانیک , طراحی فاز 1 و 2 , طراحی نما - مجری - آز خاک , مهندس عمران جهت امور نظارتی
شماره های ثابت: 88975346 , 88952643
شماره های موبایل: 09123726418

همکاری با مهندسین

همکاری با مهندسین , دارای پروانه اشتغال , کلیه گرایشها
شماره های ثابت: 22650669
شماره های موبایل: 09123726418

(از دستور نقشه تا جواز)

(از دستور نقشه تا جواز) , طراحی فاز1و2معماری،تاسیسات , سازه بهینه استحکام بنا مجری نما
شماره های ثابت: 22650669
شماره های موبایل: 09121797377

همکاری با کلیه مهندسین پایه

همکاری با کلیه مهندسین پایه , 1 و 3 جهت شرکت حقوقی , در سمت مدیر عامل
شماره های ثابت: 66538015
شماره های موبایل: 09121797377

گروه معماری آوند ( کرج )

گروه معماری آوند ( کرج ) , اخذ جواز با هزینه مناسب , فاز 2، نظارت، طراحی نما
شماره های ثابت: 02632321432
شماره های موبایل: 09122852245

دستور نقشه تا جواز

دستور نقشه تا جواز , آزمایش خاک،محاسبات بهینه(سبک , سازی)حداکثرپارکینگ تخصص ماست
شماره های ثابت: 88704694
شماره های موبایل: 09128502031