رفع نم

خدمات ساختمانی میلاد

خدمات ساختمانی میلاد , تعمیرات وبازسازی , رفع نم حمام وتوالت با مواد , تضمینی،کاشی،نقاشی،لوله کشی
شماره های ثابت: 22723789 , 86027973 , 77591182
شماره های موبایل: 09128882123

رفع نم حمام وتوالت

رفع نم حمام وتوالت , با مواد بدون نیاز به , کنده کاری و کلیه امور بنایی , شبانه روز،تمام نقاط، بازدیدرایگان
شماره های ثابت: 44276382 , 22632547 , 77591184
شماره های موبایل: 09128882123

خدمات فنی علی

خدمات فنی علی , رفع‎نم‎حمام‎وتوالت‎بامواد , بدون‎خرابی،بادستگاه،بنایی , خدمات‎چاه‎،لوله‎کشی
شماره های ثابت: 88073392 , 44603948 , 22773990 , 77570760
شماره های موبایل: 09125431071

( بازدید رایگان )

( بازدید رایگان ) , رفع نم،چکه حمام وتوالت , باموادآلمانی بدون خرابی , تشخیص نم و ترکیدگی بادستگاه
شماره های ثابت: 77956881 , 44273096 , 22623869
شماره های موبایل: 09125431071

(با ما تماس بگیرید)

(با ما تماس بگیرید) , رفع نم حمام و توالت , تشخیص نشتی با دستگاه،نقاشی , بنایی ، لوله کشی ، ایزوگام , 88141180 - 22881896
شماره های ثابت: 77527507 , 44457391
شماره های موبایل: 09120521931

خدمات فنی عدالت

خدمات فنی عدالت , تشخیص ترکیدگی بادستگاه , نشت یاب ژاپنی100 %تضمینی , رفع نم وچکه باپودرنانوخارجی , لوله کشی،بنایی-بازدیدرایگان , تمام نقاط - شبانه روزی
شماره های ثابت: 22923158 , 88424283 , 77543946
شماره های موبایل: 09123269884

ارزان فوری ارزان

ارزان فوری ارزان , رفع نم ،چکه حمام وتوالت , بامواد خارجی بدون خرابی , تشخیص با دستگاه ، بنایی , لوله کشی،ایزوگام(باضمانت)
شماره های ثابت: 77542098 , 44293584 , 22759265
شماره های موبایل: 09123269884

خدمات ساختمانی امیری

خدمات ساختمانی امیری , رفع نم حمام وتوالت بدون خرابی , باموادتضمینی-بنایی-لوله کشی , « بازدید رایگان »
شماره های ثابت: 77549739 , 66623579 , 88144504 , 44273356 , 22302030
شماره های موبایل: 09124407793

بازدید رایگان

بازدید رایگان , رفع نم،چکه حمام وتوالت , بدون خرابی با مواد خارجی , تشخیص بادستگاه( 3کاره ژاپنی)
شماره های ثابت: 88946794 , 22736429 , 22638421 , 26207507
شماره های موبایل: 09124407793

رفع نم-تعمیرات-تغییرات

رفع نم-تعمیرات-تغییرات , گچ کاری-کاشی-سرامیک , نقاشی -کلی و جزئی-نقدواقساط
شماره های ثابت: 77527364 , 33363982
شماره های موبایل: 09124407793

تشخیص رفع نم با ضمانت

تشخیص رفع نم با ضمانت , تعمیرات کلی و جزئی عایق , لوله بازکنی ، تمام نقاط شبانه روزی
شماره های ثابت: 66030948 , 44528854
شماره های موبایل: 09124407793

خدمات ساختمانی آرین

خدمات ساختمانی آرین , رفع نم حمام و توالت , بدون خرابی بامواد تضمینی , بنایی لوله کشی , « بازدید رایگان »
شماره های ثابت: 77581605 , 88523110 , 44273354 , 22321091
شماره های موبایل: 09124407793

رفع نم حمام وتوالت

رفع نم حمام وتوالت , بدون خرابی - لوله کشی , گچکاری - کاشی - سرامیک , ایزوگام - نقاشی
شماره های ثابت: 77229986 , 88337955 , 44462693 , 22377169
شماره های موبایل: 09124407793

رفع نم وچکه بادستگاه

رفع نم وچکه بادستگاه , لوله کشی،شوفاژ،ترمیم،تعمیرات , بنائی کلی وجزئی
شماره های ثابت: 55542665 , 66379465 , 44468424 , 88891277
شماره های موبایل: 09124407793

تعمیرات و بازسازی

تعمیرات و بازسازی , رفع‎نم حمام و توالت , بامواد ، بدون خرابی , کاشی،سرامیک،لوله کشی،گچ , «بازدیدرایگان» «شبانه روزی»
شماره های ثابت: 26850287
شماره های موبایل: 09195283658

(تشخیص تضمینی)

(تشخیص تضمینی) , 100 %بادستگاه رفع نم وچکه وبو , لوله کشی بنائی(بازدیدرایگان)
شماره های ثابت: 66870909 , 77924809 , 44457392 , 88015539
شماره های موبایل: 09195283658

خدمات ساختمانی امیر

خدمات ساختمانی امیر , تعمیرات و بازسازی , رفع نم حمام وتوالت باموادخارجی , تضمینی،کاشی،نقاشی،لوله کشی
شماره های ثابت: 88425502 , 77562578
شماره های موبایل: 09128304771

تشخیص با دستگاه آلمانی

تشخیص با دستگاه آلمانی , رفع نم بامواد، بدون خرابی تضمینی
شماره های ثابت: 44322748
شماره های موبایل: 09384250310 , 09194250310

تشخیص با دستگاه رفع نم و

تشخیص با دستگاه رفع نم و , چکه لوله کشی،کلی جزئی باضمانت
شماره های ثابت: 66869635 , 44621083
شماره های موبایل: 09128892798

شرکت ساختمانی امین

شرکت ساختمانی امین , تغییرات و تعمیرات , رفع نم بدون خرابی باموادتضمینی , لوله کشی نقاشی انجام کلیه , امور بنایی ( بازدیدرایگان)
شماره های ثابت: 77568839 , 88424735 , 44289209 , 22636654
شماره های موبایل: 09128892798

خدمات ساختمانی کیمیا

خدمات ساختمانی کیمیا , تعمیرات وتغییرات،رفع نم , حمام وتوالت باموادخارجی بدون , تخریب،تضمینی،کاشی،سرامیک
شماره های ثابت: 77554193 , 88431894
شماره های موبایل: 09194716894

رفع نم حمام و توالت

رفع نم حمام و توالت , کلیه کارهای بنایی،بدون خرابی , با مواد تضمینی شبانه روزی
شماره های ثابت: 77544578
شماره های موبایل: 09195294311

تشخیص با دستگاه

تشخیص با دستگاه , رفع نم حمام و توالت , بدون خرابی , کاشی ، گچ ، سرامیک ، لوله کشی , خدمات چاه , بازدیدرایگان کلیه نقاط
شماره های ثابت: 22491252 , 44483487 , 77575610 , 88301518
شماره های موبایل: 09195294311

رفع نم حمام و توالت

رفع نم حمام و توالت , تبدیل توالت‎ایرانی و فرنگی
شماره های ثابت: 88071313 , 44505365
شماره های موبایل: 09124405089

خدمات ساختمانی سید

خدمات ساختمانی سید , تعمیرات و بازسازی , رفع نم حمام وتوالت باموادخارجی , تضمینی،کاشی،نقاشی،لوله کشی , بازدیدرایگان - شبانه روزی
شماره های ثابت: 77581379 , 88401156
شماره های موبایل: 09125996063

تشخیص تضمینی

تشخیص تضمینی , لوله کشی،رفع نم ،سرویسهابامواد , بنایی،فنر زدن(بازدیدرایگان)
شماره های ثابت: 66047148 , 55173153 , 88514877 , 44019086
شماره های موبایل: 09125996063

تشخیص رطوبت 100 %

تشخیص رطوبت 100 % , لوله کشی،رفع نم،بنائی،تعمیرات
شماره های ثابت: 55753942 , 66375531 , 44846418 , 88356649
شماره های موبایل: 09127767359

رفع نم، تعمیرات

رفع نم، تعمیرات , با نازلترین قیمت ,
شماره های ثابت: 55753942 , 66375531 , 44846418 , 88356649
شماره های موبایل: 09127202911

(قیمت هاشکسته شد)

(قیمت هاشکسته شد) , تشخیص وبازدید رایگان , شبانه روزی،رفع نم وچکه بامواد , نانو،کلیه کارهای بنایی تهران ،حومه
شماره های ثابت: 33257076 , 77629846 , 88428355 , 22746492
شماره های موبایل: 09120791512

رفع نم وچکه حمام وتوالت

رفع نم وچکه حمام وتوالت , باموادتضمینی،بدون نیازبه تخریب , تبدیل توالت ایرانی به فرنگی و , بلعکس،شبانه روزی،بازدیدرایگان
شماره های ثابت: 55964439 , 44691982 , 88147182 , 77555721 , 22687583
شماره های موبایل: 09127716905

خدمات فنی سعید

خدمات فنی سعید , رفع نم حمام وتوالت باموادبدون , خرابی بادستگاه،بنایی،خدمات چاه , سرامیک،لوله کشی،شبانه روزی
شماره های ثابت: 77592045 , 88413475 , 44610417 , 33199159
شماره های موبایل: 09124245823

تعمیرات و تغییرات

تعمیرات و تغییرات , رفع نم ورطوبت بدون خرابی , بامواد-گچ ، سرامیک، لوله کشی , نقاشی ، کاشی ، بازدید رایگان
شماره های ثابت: 44218766 , 33054530 , 88574579
شماره های موبایل: 09124307850

((بازدید رایگان))

((بازدید رایگان)) , رفع نم با مواد , بنایی ،لوله کشی ،ایزوگام , تشخیص نشتی با دستگاه , ( تهران و حومه )
شماره های ثابت: 77569084 , 88548758 , 22893405
شماره های موبایل: 09199640658

نشت یابی بادستگاه 100 %

نشت یابی بادستگاه 100 % , رفع چکه ونم،ترمیم انواع لوله،بنایی
شماره های ثابت: 44496831 , 88231274
شماره های موبایل: 09199640658

خدمات فنی محمدی

خدمات فنی محمدی , تعمیرات ساختمان رفع نم , حمام و توالت، بدون خرابی , لوله کشی،کاشی،سرامیک،گچ , نقاشی،ارزان تر از همه جا
شماره های ثابت: 77587165 , 86021394 , 77581366
شماره های موبایل: 09194480341

*رفع نم و رطوبت*

*رفع نم و رطوبت* , ساختمان با ضمانت , تشخیص ترکیدگی لوله , بامدرنترین دستگاه کامپیوتری , لوله کشی سردو گرم , سنگ کاری،کاشی کاری،سرامیک
شماره های ثابت: 77335307
شماره های موبایل: 09351087480

خدمات فنی رضا

خدمات فنی رضا , رفع‎نم‎حمام‎وتوالت‎بادستگاه , نشت‎یاب،لوله‎کشی،گچ،کاشی , خدمات‎چاه‎،ایزوگام،نقاشی
شماره های ثابت: 77541433 , 88495278
شماره های موبایل: 09127941541

بازدید رایگان

بازدید رایگان , رفع نم حمام و توالت , بامواد بدون تخریب , تشخیص ترکیدگی با دستگاه , انجام کلیه امور بنایی
شماره های ثابت: 22879576 , 88534115
شماره های موبایل: 09127941541

(تشخیص تضمینی)

(تشخیص تضمینی) , 100%بادستگاه رفع نم وچکه وبو , لوله کشی بنائی(بازدیدرایگان)
شماره های ثابت: 55705381 , 66375611 , 44085299 , 1026 , 8848
شماره های موبایل: 09127941541

رفع‎نم‎وچکه‎سرویسها

رفع‎نم‎وچکه‎سرویسها , با35سال‎تجربه،تضمینی , کلیه کارهای بنایی
شماره های ثابت: 44467991 , 77583962 , 88988343 , 22676611
شماره های موبایل: 09126165153

تشخیص ترکیدگی لوله،بنائی

تشخیص ترکیدگی لوله،بنائی , رفع نم-لوله کشی (کلی-جزئی)
شماره های ثابت: 88641241 , 44381125
شماره های موبایل: 09199693090

نشت یابی بادستگاه

نشت یابی بادستگاه , (حتی ریزترین نشتی) , رفع نم سرویسها،لوله کشی , بنائی ، تغییرات و تعمیرات
شماره های ثابت: 66881497 , 44030621
شماره های موبایل: 09192303325

رفع نم حمام وتوالت

رفع نم حمام وتوالت , بدون خرابی باموادآلمانی , تشخیص ترکیدگی بادستگاه , لوله کشی،بنایی،ایزوگام , تمام نقاط - شبانه روزی
شماره های ثابت: 77591266 , 22656790 , 88436538
شماره های موبایل: 09122940326

رفع نم حمام و توالت

رفع نم حمام و توالت , با مواد خارجی بدون تخریب , تشخیص نشتی و ترکیدگی با , دستگاه،تعمیرات تغییرات , کل نقاط ،بازدیدرایگان، شبانه روزی
شماره های ثابت: 77592150 , 88538317
شماره های موبایل: 09121866127

تعمیرات و بازسازی

تعمیرات و بازسازی , ساختمانهای قدیمی،لوله کشی , آب وفاضلاب،کاشی وسرامیک،برق , کاری،گچ کاری،تخلیه چاه،قیرگونی , وایزوگام رفع نم بازدیدرایگان
شماره های ثابت: 77565563 , 77541878 , 88436501
شماره های موبایل: 09122585503

رفع‎نم‎حمام وتوالت

رفع‎نم‎حمام وتوالت , تشخیص‎ترکیدگی‎لوله , بادستگاه،بدون‎خرابی , لوله‎کشی،کلیه‎کارهای‎بنایی , ارزان - بازدید رایگان
شماره های ثابت: 77560398 , 88407190
شماره های موبایل: 09197219734 , 09126797243

شرکت پیشگامان

شرکت پیشگامان , رفع نم حمام و توالت , تعمیرات و تغییرات , بنایی - نقاشی - کاشی , ایزوگام - لوله کشی و .... , تمام نقاط تهران بازدید رایگان
شماره های ثابت: 88933368
شماره های موبایل: 09122783480

رفع نم تشخیص ترکیدگی

رفع نم تشخیص ترکیدگی , لوله کشی ،سرامیک ،بنایی ،ایزوگام
شماره های ثابت: 77653808
شماره های موبایل: 09122347843

تشخیص بادستگاه100%

تشخیص بادستگاه100% , تضمینی لوله کشی وترمیم رفع نم , حمام وتوالت (شبانه روزی) , امیرآبادگیشا88269435
شماره های ثابت: 66351914 , 44855870
شماره های موبایل: 09127727634

(تشخیص تضمینی)

(تشخیص تضمینی) , رفع نم وچکه لوله کشی آب ،شوفاژ , فاضلاب،بنائی(بازدیدرایگان)
شماره های ثابت: 88015625 , 66873720 , 22875234 , 44661671
شماره های موبایل: 09124036188

رفع نم باضمانت =نشت یابی بادستگاه

رفع نم باضمانت=نشت یابی بادستگاه،انواع لوله کشی،تبدیل توالت ایرانی به فرنگی،انواع بنائی،تعویض وترمیم لوله های آب وفاضلاب با کنده کاری وبنائی تمام نقاط شبانه روزی=09122030979=44831521=66373069
شماره های ثابت: 66865948
شماره های موبایل: 09122030979

تشخیص نم سرویس و

تشخیص نم سرویس و , چکه سقف و رفع آن , بنایی لوله کشی
شماره های ثابت: 88823471 , 88835502
شماره های موبایل: 09120263429

رفع نم حمام و توالت

رفع نم حمام و توالت , با مواد بدون تخریب , (( بازدید رایگان )) , هزینه پس از اطمینان , خاطر شما دریافت می گردد.
شماره های ثابت: 33079785
شماره های موبایل: 09122712270

تشخیص ترکیدگی لوله بادستگاه

تشخیص ترکیدگی لوله بادستگاه , لوله کشی گازوشوفاژ , سردوگرم موتورخانه بازسازی و...
شماره های ثابت: 66190954
شماره های موبایل: 09123144481

تشخیص نم وچکه وترمیم

تشخیص نم وچکه وترمیم , لوله کشی بنائی رفع نم خدمات چاه
شماره های ثابت: 55491953 , 66898721 , 88593043 , 44208046 , 22329271
شماره های موبایل: 09123144481

تشخیص‎ترکیدگی‎وترمیم

تشخیص‎ترکیدگی‎وترمیم , لوله‎کشی‎سردوگرم،شوفاژ،پکیج , تعمیرات،تغییرات‎رفع نم‎وبو
شماره های ثابت: 77579316 , 77573725 , 22869801 , 88672929
شماره های موبایل: 09128772698

رفع نم حمام و دستشویی

رفع نم حمام و دستشویی , کاشی ،سرامیک ،گچ کاری،لوله کشی
شماره های ثابت: 88433178
شماره های موبایل: 09195291847

خدمات ساختمانی بوگلان

خدمات ساختمانی بوگلان , رفع نم حمام و توالت , با مواد بدون خرابی , ایزوگام،کاشی،سرامیک،لوله کشی , کلیه کارهای بنایی
شماره های ثابت: 88421354 , 22756951
شماره های موبایل: 09194502756

تشخیص100 %تضمینی

تشخیص100 %تضمینی , لوله کشی،رفع نم،بنائی،خدمات چاه
شماره های ثابت: 66374146 , 77348376 , 88209284 , 22118563 , 44439258
شماره های موبایل: 09169586976 , 09120335407

تشخیص و ترمیم ترکیدگی

تشخیص و ترمیم ترکیدگی , با دستگاه - لوله بازکنی
شماره های ثابت: 86022475 , 77557355 , 26320973
شماره های موبایل: 09128954669

تشخیص تضمینی

تشخیص تضمینی , لوله کشی،ترمیم لوله،رفع نم , بنائی - بازدید رایگان
شماره های ثابت: 55882691 , 66890722 , 88555981 , 44416954
شماره های موبایل: 09127607503 , 09126833471

(تشخیص نم وچکه)

(تشخیص نم وچکه) , بادستگاه100%
شماره های ثابت: 22185776 , 77621894 , 44041986 , 88343053 , 22706654
شماره های موبایل: 09123757468 , 09196318020

(احسان نوین) تشخیص

(احسان نوین) تشخیص , رفع نم ، تعمیرات ، نقاشی ارزان
شماره های ثابت: 22303430
شماره های موبایل: 09126799500 , 09331575021

تشخیص با دستگاه

تشخیص با دستگاه , باضمانت رفع نم لوله کشی
شماره های ثابت: 22137290 , 44334946 , 66846280 , 88524623 , 22029109
شماره های موبایل: 09129370023

تشخیص100 %تضمینی

تشخیص100 %تضمینی , تغییرات تعمیرات لوله کشی،بنائی , خدمات چاه تعمیرات شبانه روزی
شماره های ثابت: 66377793 , 22715367 , 44262698 , 88944809
شماره های موبایل: 09121544007

(تشخیص 100% تضمینی)

(تشخیص 100% تضمینی) , بادستگاه،رفع نم حمام وتوالت , خدمات چاه ، لوله کشی ، بنایی , 88476097 - 22749351
شماره های ثابت: 77592362
شماره های موبایل: 09123437310

رفع نم چکه حمام وتوالت

رفع نم چکه حمام وتوالت , باموادتضمینی،بدون نیاز به , تخریب،تبدیل توالت ایرانی به , فرنگی وبلعکس - شبانه روزی , تمام نقاط - بازدید رایگان
شماره های ثابت: 77579951
شماره های موبایل: 09193797057 , 09128359935

تشخیص100 %تضمینی

تشخیص100 %تضمینی , رفع نم وچکه رفع بو لوله کشی سرد , وگرم فاضلاب بنائی کلی جزئی
شماره های ثابت: 55748574 , 66876839 , 44967880
شماره های موبایل: 09107802449

تشخیص100 %تضمینی

تشخیص100 %تضمینی , رفع نم وچکه،لوله کشی،بنائی , تغییرات تعمیرات(شبانه روزی)
شماره های ثابت: 66379475 , 88340844 , 44464910
شماره های موبایل: 09192965545

خدمات فنی ساسان

خدمات فنی ساسان , رفع نم حمام و توالت تضمینی , با مواد آلمانی بدون خرابی , بازدید رایگان (نرخ دولتی)
شماره های ثابت: 44828793 , 77574144 , 88548501 , 88455309 , 22570125 , 22895391
شماره های موبایل: 09122070121

تشخیص بادستگاه دیجیتالی

تشخیص بادستگاه دیجیتالی , رفع نم و بنائی و لوله کشی
شماره های ثابت: 88014681 , 22904228 , 44266698
شماره های موبایل: 09124411328

بازدید رایگان

بازدید رایگان , رفع نم و چکه حمام و توالت , با مواد ،بدون تخریب , تشخیص ترکیدگی با دستگاه , انجام کلیه اموربنایی(شبانه روزی)
شماره های ثابت: 88552061 , 22877035
شماره های موبایل: 09123146365

(( وانیک ))

(( وانیک )) , تشخیص ترکیدگی با دستگاه , لوله کشی و بنایی ( شبانه روزی )
شماره های ثابت: 88656647
شماره های موبایل: 09128471715

# مستقیم با استادکار #

# مستقیم با استادکار # , رفع نم حمام و توالت ،تعمیرات , وتغییرات ،کلیه کارهای بنایی
شماره های ثابت: 55103275
شماره های موبایل: 09180851008

ترکیدگی و لوله بازکنی با

ترکیدگی و لوله بازکنی با , تخفیف ویژه رفع نم و ترمیم لوله , آب و فاضلاب (شبانه روزی)
شماره های ثابت: 22792573 , 22792419
شماره های موبایل: 09128349569

تشخیص 100 % بادستگاه

تشخیص 100 % بادستگاه , انواع لوله کشی کلی جزئی رفع نم وچکه
شماره های ثابت: 26802356 , 44156685 , 66859102
شماره های موبایل: 09123893520