خاکبرداری و گودبرداری

مجری عملیات خاکبرداری و

مجری عملیات خاکبرداری و , گودبرداری واجاره بیل زنجیری باکد , پیمانکاری وتخفیف ویژه(تمام نقاط)
شماره های ثابت: 33734367
شماره های موبایل: 09124729270

خاکبرداری ، تخریب ، نیلینگ

خاکبرداری ، تخریب ، نیلینگ , بیل ، بابکت ، کامیون و خاور , کد پیمانکاری بازدید رایگان
شماره های ثابت: 33734367
شماره های موبایل: 09123105861 , 09122247714

( شرکت تهران میلاد بتن )

( شرکت تهران میلاد بتن ) , مجری پروژه های خاکبرداری , نیلینگ و تخریب
شماره های ثابت: 33734367
شماره های موبایل: 09121223643

# خاکبرداری - نیلینگ #

# خاکبرداری - نیلینگ # , کدپیمانکاری،رزومه‎دردسترس
شماره های ثابت: 33734367
شماره های موبایل: 09126839839 , 09121320133

خاکبرداری ، گودبرداری با بیل

خاکبرداری ، گودبرداری با بیل , مکانیکی،زنجیری و بابکت , کامیون ، خاور دولبه باکد پیمانکاری
شماره های ثابت: 33734367
شماره های موبایل: 09123504132

نیلینگ، شاتکریت، میکروپایل

نیلینگ، شاتکریت، میکروپایل , در ابعاد مختلف، قیمت مناسب
شماره های ثابت: 33734367
شماره های موبایل: 09120154652 , 09196318863

کارا خاک ( با کد پیمانکاری )

کارا خاک ( با کد پیمانکاری ) , تخریب ، گودبرداری ، نیلینگ , مشاوره و بازدید رایگان ، تمام نقاط
شماره های ثابت: 22300544
شماره های موبایل: 09128080218

تخریب،خاکبرداری،گودبرداری

تخریب،خاکبرداری،گودبرداری , بیل - مینی بیل - بابکت , ( تهیه مصالح )
شماره های ثابت: 22300544
شماره های موبایل: 09122004687

امین راه (باکدپیمانکاری)

امین راه (باکدپیمانکاری) , گودبرداریهای عمیق وپایدارسازی , دیواره گود، تخریب، بیل، دکل بلند
شماره های ثابت: 22300544
شماره های موبایل: 09121779530 , 09121124891

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری , سازه نگهبان،نیلینگ،شاتکریت , « داوودی »
شماره های ثابت: 22300544
شماره های موبایل: 09100664976 , 09128897160

خاکبرداری - تخریب - نیلینگ

خاکبرداری - تخریب - نیلینگ , لودر بیل کامیون , ( همراه با اجاره )
شماره های ثابت: 88100163
شماره های موبایل: 09121123877

«شرکت ساختمانی آتی مبین»

«شرکت ساختمانی آتی مبین» , خاکبرداری و گودبرداری , نیلینک،انکر،شات کریت حفره چاه عمیق
شماره های ثابت: 66553542
شماره های موبایل: 09123589563

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری ,
شماره های ثابت: 66553542
شماره های موبایل: 09121096206 , 09123136901

خاکبرداری و گودبرداری-تخریب

خاکبرداری و گودبرداری-تخریب , داخل پارکینگ،رمپ(کلی وجزئی) , بابکت بیل مکانیکی لودر کامیون
شماره های ثابت: 66553542
شماره های موبایل: 09121455302

مجری عملیات خاکبرداری و

مجری عملیات خاکبرداری و , گودبرداری واجاره بیل زنجیری باکد , پیمانکاری وتخفیف ویژه(تمام نقاط)
شماره های ثابت: 66553542
شماره های موبایل: 09123778709

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری , در تمام نقاط تهران , اجرای نیلینگ و سازه نگهبان
شماره های ثابت: 66553542
شماره های موبایل: 09121949413

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری , با بیل مکانیکی و لودر , ( با کد پیمانکاری )
شماره های ثابت: 66553542
شماره های موبایل: 09123481204

(( پرسیس پی ))

(( پرسیس پی )) , طراحی و اجراء نیلینگ و انکراژ
شماره های ثابت: 26643110
شماره های موبایل: 09123979081

نیلینگ و انکراژ

نیلینگ و انکراژ , (بیش ازده سال تجربه )
شماره های ثابت: 86013025 , 88243987
شماره های موبایل: 09122655068

خاکبرداری و نیلینگ

خاکبرداری و نیلینگ , مشاوره و بازدید رایگان , گروه مهندسین سورنا
شماره های ثابت: 22307803
شماره های موبایل: 09123071737

تخریب - خاکبرداری

تخریب - خاکبرداری , خرید آهن آلات و ضایعات , حمل نخاله با6تن وتوزیع مصالح
شماره های ثابت: 22307803
شماره های موبایل: 09121087947

شرکت سعادت پایدار

شرکت سعادت پایدار , مجری پروژه های تخریب،خاکبرداری , گودبرداری ، نیلینگ و ...
شماره های ثابت: 22366862
شماره های موبایل: 09121032984

مجری عملیات

مجری عملیات , تخریب،خاکبرداری،نیلینگ , تا عمق 30 متر , با رزومه کاری , و کد پیمانکاری
شماره های ثابت: 22366862
شماره های موبایل: 09126104434

خاکبرداری ، حمل نخاله

خاکبرداری ، حمل نخاله , توسط خاوردولبه، بادسان ،بابکت , وکارگرباقیمت مناسب(ذوالفقاری)
شماره های ثابت: 33575733
شماره های موبایل: 09121079307

پیمانکاری پارسیان نوین راه

پیمانکاری پارسیان نوین راه , اجرای عملیات خاکبرداری , با بیل مکانیکی و لودر
شماره های ثابت: 33575733
شماره های موبایل: 09123997306

خاکبرداری - گودبرداری

خاکبرداری - گودبرداری , بابکت،لودر،بیل مکانیکی،تخریب , باکارگر،کدپیمانکاری(رحیم زاده)
شماره های ثابت: 55361399
شماره های موبایل: 09123985298

« آماده سازان »

« آماده سازان » , خاکبرداری و خاک ریزی , مینی بیل - بیل - لودر - بابکت
شماره های ثابت: 88479187
شماره های موبایل: 09122148232 , 09122886445

پیمانکاری آریا

پیمانکاری آریا , باکدپیمانکاری , تخریب،خاکبرداری وخاکریزی , با لودر ، بیل مکانیکی , کامیون و کامیونت
شماره های ثابت: 88479187
شماره های موبایل: 09121716860

بابکت بابکت

بابکت بابکت , خاکبرداری و گودبرداری , حمل نخاله
شماره های ثابت: 44359086
شماره های موبایل: 09121211956

کلیه‎عملیات‎خاکبرداری‎وتخریب

کلیه‎عملیات‎خاکبرداری‎وتخریب , به‎همراه کد پیمانکاری , قیمت‏مناسب با تخفیف‎ویژه
شماره های ثابت: 66271846
شماره های موبایل: 09194444963

اجاره مینی بیل مکانیکی

اجاره مینی بیل مکانیکی , و خاکبرداری ,
شماره های ثابت: 66271846
شماره های موبایل: 09121952308

(( خاکبرداری ))

(( خاکبرداری )) , توسط بابکت و بیل مکانیکی و , خاور 2 لبه با کد پیمانکاری
شماره های ثابت: 55533088
شماره های موبایل: 09127266945

اجرای عملیات خاکبرداری

اجرای عملیات خاکبرداری , با بیل مکانیکی ، مینی بیل , و بابکت
شماره های ثابت: 44155725
شماره های موبایل: 09127635839

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری , مینی بیل،بیل مکانیکی وبابکت
شماره های ثابت: 77383879
شماره های موبایل: 09121240821 , 09123304967

انجام کلیه عملیات

انجام کلیه عملیات , خاکبرداری و راه سازی , تهران و شهرستان
شماره های ثابت: 66263238
شماره های موبایل: 09123397214

تخریب و خاکبرداری

تخریب و خاکبرداری , با بیل مکانیکی , با کد پیمانکاری قیمت مناسب
شماره های ثابت: 66884362
شماره های موبایل: 09121866127

خاکبرداری و تخریب

خاکبرداری و تخریب , توسط بابکت و کارگر
شماره های ثابت: 33870233
شماره های موبایل: 09126896783

اجاره مینی بیل و بیل بابکت با پیکورحمل خاک و نخاله

اجاره ماشین آلات تخریب.مینی بیل.بیل مکانیکی.بابکت.با پیکور.کمپرسورکارگرپیمانکاری تخریب گودبرداری حمل خاک و نخاله بانیسان وخاوروماشین الات باقیمت مناسب دراسرع وقت خریدار ضایعات درمحل وبرشکاری اهن الات
شماره های ثابت: 22611744
شماره های موبایل: 09122401598 , 09122088087

( پیمانکاری امین )

( پیمانکاری امین ) , تخریب خاکبرداری , اجاره بیل مکانیکی(با کد پیمانکاری)
شماره های ثابت: 22300653
شماره های موبایل: 09123479025

خاکبرداری توسط بابکت

خاکبرداری توسط بابکت , وخاورو بادسان و برداشتن رمپ , و بیرون آوردن خاک زیر زمین
شماره های ثابت: 22300653
شماره های موبایل: 09351859015 , 09121859015

پیمان مدیریت چکی و تهاتر

پیمان مدیریت چکی و تهاتر , خاکبرداری،سازه نگهبان،نیلینگ , سازه های بتونی ،تریدی پانل و...
شماره های ثابت: 26650831
شماره های موبایل: 09123704364 , 09127257899

« آرا سازه»

« آرا سازه» , طراحی و اجراء نیلینگ , و سازه نگهبان
شماره های ثابت: 44963374
شماره های موبایل: 09121352096

قیمت نهایی را از ما بخواهید

قیمت نهایی را از ما بخواهید , پایدارسازی گودبه روش نیلینگ , خاکبرداری شات کریت ،میکروپایل
شماره های ثابت: 44213170
شماره های موبایل: 09124208101

« خاکبرداری و گودبرداری »

« خاکبرداری و گودبرداری » , بابیل مکانیکی لاستیکی،مینی بیل و , بابکت، کامیون، خاور2لبه ،کدپیمانکاری
شماره های ثابت: 26700048
شماره های موبایل: 09122235439 , 09123043014

* خاکبرداری و گودبرداری *

* خاکبرداری و گودبرداری * , پروژه های بزرگ،شات کریت ونیلینگ , توسط دستگاههای بیل،لودر،کامیون
شماره های ثابت: 66369593
شماره های موبایل: 09121430840

راسا پی ریز پردیس

راسا پی ریز پردیس , گودبرداری ونیلینگ،تحکیم , انکر،میکروپایل،شاتکریت،استرند
شماره های ثابت: 66369593
شماره های موبایل: 09128483578 , 09123965874

* نخاله برداری *

* نخاله برداری * , توسط بابکت و بادسان و کارگر ,
شماره های ثابت: 66369593
شماره های موبایل: 09109192319

« خاکبرداری و گودبرداری »

« خاکبرداری و گودبرداری » , بابیل مکانیکی لاستیکی،مینی بیل و , بابکت، کامیون، خاور2لبه ،کدپیمانکاری
شماره های ثابت: 88105895
شماره های موبایل: 09123043014

تخریب ، ارائه نمونه کار

تخریب ، ارائه نمونه کار , با کد پیمانکاری ، گود برداری
شماره های ثابت: 88105895
شماره های موبایل: 09391347627 , 09121347627

« سیار »

« سیار » , جوشکاری وبرشکاری،کاشت بولت , سازه نگهبان، تعمیرات وتغییرات
شماره های ثابت: 88105895
شماره های موبایل: 09356220001

شرکت مهندسی

شرکت مهندسی , پیمان عمارت آسیا , طراحی واجرای نیلینگ , و انواع سازه نگهبان , جهت پایداری , گودبرداری های عمیق
شماره های ثابت: 88105895
شماره های موبایل: 09121931658

تخریب ، خاکبرداری ، خاکریزی

تخریب ، خاکبرداری ، خاکریزی , بیل ، لودر ، کامیون , « با کد پیمانکاری »
شماره های ثابت: 77008561
شماره های موبایل: 09126893515

شرکت تیام پایاپی

شرکت تیام پایاپی , مجری تخصصی پایدارسازی گود , به روش نیلینگ،انکراژ و... , با 7 سال سابقه - مجهز به , کلیه ماشین آلات خاکبرداری
شماره های ثابت: 22225541
شماره های موبایل: 09122001554 , 09121000651

60هزارمترمربع خاکبرداری و

60هزارمترمربع خاکبرداری و , نیلینگ بصورت تهاتر , نیازمندیم
شماره های ثابت: 22225541
شماره های موبایل: 09120415191

اجاره کمپرسور های فشارقوی

اجاره کمپرسور های فشارقوی , بابت نیلینگ،شات،خاکبرداری و , تخریب بانازلترین قیمت
شماره های ثابت: 44872768
شماره های موبایل: 09123073559

شرکت آذین پیمان

شرکت آذین پیمان , تخریب ، خاکبرداری ، خاکریزی
شماره های ثابت: 44745343
شماره های موبایل: 09191062050 , 09122431047

تخریب + خاکبرداری

تخریب + خاکبرداری , درکوتاهترین زمان وکمترین قیمت , با کدپیمانکاری و کدرهگیری
شماره های ثابت: 44745343
شماره های موبایل: 09125592066

ساتراپ پی پارس

ساتراپ پی پارس , طراحی و اجرا: , سازه نگهبان ،نیلینگ , پوشش های ضد حریق , شاتکریت
شماره های ثابت: 88750616
شماره های موبایل: 09121453992

خاکبرداری،گودبرداری وتخریب

خاکبرداری،گودبرداری وتخریب , بیل،بابکت،کامیون وخاور دولبه , کدپیمانکاری(مرکز و شرق تهران)
شماره های ثابت: 87761764
شماره های موبایل: 09122247714

تخریب و گودبرداری

تخریب و گودبرداری , بابیل مکانیکی،خریدآهن آلات
شماره های ثابت: 33986154
شماره های موبایل: 09122798052 , 09125960973

خاکبرداری و نیلینگ

خاکبرداری و نیلینگ , انجام کلیه امورخاکبرداری و نیلینگ , و اجاره ماشین آلات راهسازی
شماره های ثابت: 44031640
شماره های موبایل: 09122798052 , 09125960973

بابکت

بابکت , اجاره داده میشود , روزانه و ماهانه
شماره های ثابت: 55884412
شماره های موبایل: 09125462604

خاکبرداری اجاره بابکت ومینی بیل

خاکبرداری اجاره بابکت ومینی بیل , حمل نخاله وزدن رمپ،خاکریزی , عرض55 / 1 و2متر(باکدپیمانکاری)
شماره های ثابت: 88814563
شماره های موبایل: 09123504154

شرکت اساس خاک

شرکت اساس خاک , نیلینگ و سازه نگهبان
شماره های ثابت: 88285247
شماره های موبایل: 09123867871

خاکبرداری و اجرای

خاکبرداری و اجرای , قالب بندی
شماره های ثابت: 26459162
شماره های موبایل: 09121405012

* ژرفا راه *

* ژرفا راه * , انجام کلیه گودبرداریهای عمیق , و پایدار سازی در کلیه مناطق , تهران با سابقه درخشان , آماده هر گونه تهاتر
شماره های ثابت: 22465701
شماره های موبایل: 09121126473

خاکبرداری و گود برداری

خاکبرداری و گود برداری , اجاره بیل مکانیکی ، مینی بیل , و بابکت با پیکور قیمت توافقی
شماره های ثابت: 44266698 , 22904259
شماره های موبایل: 09122088087

عملیات خاکبرداری

عملیات خاکبرداری , راه سازی و اجاره ماشین آلات , پایداری سازی،گودهای عمیق به , روش نیلینگ و پایلینگ وانکراژ , با کد پیمانکاری تهران‎‎ وشهرستان
شماره های ثابت: 65734515
شماره های موبایل: 09131029295 , 09122797310

خاکبرداری با بیل مکانیکی

خاکبرداری با بیل مکانیکی , لودر - کامیون , « تخفیف ویژه »
شماره های ثابت: 65734515
شماره های موبایل: 09121716862

خاکبرداری و تخریب

خاکبرداری و تخریب , اجاره دهنده دستگاههای , بیل-پیکور-لودر-بابکت-کامیون
شماره های ثابت: 88337197
شماره های موبایل: 09303778943 , 09123778943

« آماده سازان »

« آماده سازان » , خاکبرداری و خاک ریزی , مینی بیل ، بیل ، لودر ، بابکت
شماره های ثابت: 66439360
شماره های موبایل: 09122148232

خاکبرداری و حمل نخاله

خاکبرداری و حمل نخاله , ساختمانی , کامیون - خاور - نیسان
شماره های ثابت: 77796145
شماره های موبایل: 09305153731

خاکبرداری

خاکبرداری , گودبرداری و پایدارسازی گود , به روش نیلینگ و انکراژ
شماره های ثابت: 77796145
شماره های موبایل: 09121228547

تخریب،خاکبرداری

تخریب،خاکبرداری , خریدضایعات،اجرای سازه نگهبان , باقیمت مناسب و کد پیمانکاری
شماره های ثابت: 77796145
شماره های موبایل: 09124873902

خاکبرداری وگودبرداری به وسیله

خاکبرداری وگودبرداری به وسیله , بابکت ، بیل مکانیکی ، خاور، , بادسان ،باکدپیمانکاری قیمت مناسب
شماره های ثابت: 22313824
شماره های موبایل: 09122759114

* پیمانکاری نعمتی *

* پیمانکاری نعمتی * , خاکبرداری ، گودبرداری , با بیل مکانیکی و بابکت
شماره های ثابت: 22313824
شماره های موبایل: 09125088797

تخریب ،خاکبرداری وگودبرداری

تخریب ،خاکبرداری وگودبرداری , توسط بیل مکانیکی , مینی بیل و بابکت با کد پیمانکاری
شماره های ثابت: 88652743
شماره های موبایل: 09379448171

خاکبرداری درحجم واعماق مختلف

خاکبرداری درحجم واعماق مختلف , اجاره بیل مکانیکی و پیکور , در تمام مناطق ( با کد پیمانکاری )
شماره های ثابت: 88652743
شماره های موبایل: 09122399371

پیمانکاری‎برادران شریعتی

پیمانکاری‎برادران شریعتی , خاکبرداری وتخریب ساختمان کامیون و , بیل بابکت ،کدپیمانکاری، تخفیف ویژه
شماره های ثابت: 88652743
شماره های موبایل: 09124268043 , 09126239881

گودبرداری عمیق

گودبرداری عمیق , نیلینگ
شماره های ثابت: 44159040
شماره های موبایل: 09127249849 , 09125146442

تخریب ،خاکبرداری و گودبرداری

تخریب ،خاکبرداری و گودبرداری , اجاره بیل مکانیکی و مینی بیل , بابکت با پیکور قیمت توافقی
شماره های ثابت: 88455934
شماره های موبایل: 09198897383

اجرای عملیات سازه نگهبان

اجرای عملیات سازه نگهبان , نیلینگ و شاتکریت
شماره های ثابت: 88455934
شماره های موبایل: 09125304228

# خاکبرداری و گودبرداری #

# خاکبرداری و گودبرداری # , و تخریب , مینی بیل و بیل مکانیکی پیکور
شماره های ثابت: 22465123 , 22476152
شماره های موبایل: 09121549578