حمل نخاله و مصالح

حمل نخاله با نیسان کمپرسی و تهیه مصالح ساختمانی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی و تهیه مصالح ساختمانی در تمام نقاط تهرانتلفن:0912737815009393704397قیمت توافقی
شماره های ثابت: 88522803
شماره های موبایل: 09127378150 , 09393704397

حمل نخاله و مصالح ساختمانی

حمل نخاله و مصالح ساختمانی , (رسولی)
شماره های ثابت: 88522803
شماره های موبایل: 09125095491 , 09129477278

حمل نخاله وتهیه مصالح ساختمانی

حمل نخاله وتهیه مصالح ساختمانی , با نیسان کمپرسی
شماره های ثابت: 88522803
شماره های موبایل: 09198368229 , 09129052893

حمل نخاله و پخش مصالح

حمل نخاله و پخش مصالح , با نیسان کمپرسی (کلیه نقاط)
شماره های ثابت: 88522803
شماره های موبایل: 09194782808 , 09199174134

حمل نخاله با نیسان

حمل نخاله با نیسان , و تهیه سیمان (بیواسطه)
شماره های ثابت: 88522803
شماره های موبایل: 09124202834 , 09191370591

حمل نخاله

حمل نخاله , تهیه مصالح
شماره های ثابت: 88522803
شماره های موبایل: 09121266739 , 09124095852

حمل نخاله و مصالح

حمل نخاله و مصالح , بانیسان و مجوز طرح ترافیک , وتخریب (ابراهیمی)
شماره های ثابت: 88522803
شماره های موبایل: 09125713509

حمل نخاله - تهیه مصالح ،تخریب

حمل نخاله - تهیه مصالح ،تخریب , خریدضایعات ، 24ساعته (بابکت)
شماره های ثابت: 88522803
شماره های موبایل: 09121487895 , 09125759242

حمل نخاله - پخش مصالح

حمل نخاله - پخش مصالح , با نیسان (شبانه روزی)
شماره های ثابت: 88522803
شماره های موبایل: 09127715975 , 09192929013

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی , تخریب بابکت ماسه , خاک باغچه مصالح ( امیری )
شماره های ثابت: 88522803
شماره های موبایل: 09122477084

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی , مصالح ساختمانی کلی و جزئی , خریدضایعات آهن (درتمام نقاط شهر)
شماره های ثابت: 88522803
شماره های موبایل: 09122544638

حمل نخاله، مصالح با خاور

حمل نخاله، مصالح با خاور , شبانه روزی حتی ایام تعطیل
شماره های ثابت: 77261823
شماره های موبایل: 09194239242

حمل نخاله توسط خاور با کارگر

حمل نخاله توسط خاور با کارگر , و بابکت-تهیه انواع مصالح ساختمانی , به قیمت کارخانه (شبانه روزی)
شماره های ثابت: 33734367
شماره های موبایل: 09122185649

حمل نخاله و انواع ماسه

حمل نخاله و انواع ماسه
شماره های ثابت: 33734367
شماره های موبایل: 09197280063 , 09192229388

حمل نخاله

حمل نخاله , سراسر تهران (فروش مصالح)
شماره های ثابت: 33734367
شماره های موبایل: 09109503451 , 09124033935

حمل نخاله با خاور

حمل نخاله با خاور , آجر دست دوم ماسه , بابکت ( شبانه روزی )
شماره های ثابت: 33734367
شماره های موبایل: 09123543965

حمل نخاله وتهیه مصالح ساختمانی

حمل نخاله وتهیه مصالح ساختمانی , تمام نقاط شهر (با خاور و نیسان)
شماره های ثابت: 88100163
شماره های موبایل: 09195353692 , 09123260306 , 09198316428

حمل نخاله

حمل نخاله , تهیه مصالح , نیسان ( قربانی)
شماره های ثابت: 88100163
شماره های موبایل: 09123163946

حمل نخاله و تهیه مصالح

حمل نخاله و تهیه مصالح , « با طرح ترافیک »
شماره های ثابت: 88100163
شماره های موبایل: 09370466577 , 09127715412

حمل نخاله و تهیه مصالح

حمل نخاله و تهیه مصالح , خرید ضایعات (باماشین طرح دار)
شماره های ثابت: 88100163
شماره های موبایل: 09127642395 , 09193594656

حمل نخاله ، تهیه مصالح

حمل نخاله ، تهیه مصالح , خریدارضایعات ، نیسان کمپرسی , قیمت مناسب شرق تهران
شماره های ثابت: 77123138
شماره های موبایل: 09197777456

حمل نخاله با نیسان کمپرسی و

حمل نخاله با نیسان کمپرسی و , تهیه مصالح، تخریب , با طرح ترافیک (سروری)
شماره های ثابت: 88479187
شماره های موبایل: 09038342968 , 09102653856

حمل نخاله وتهیه مصالح باخاور

حمل نخاله وتهیه مصالح باخاور , به صورت شبانه روزی
شماره های ثابت: 88479187
شماره های موبایل: 09192013276 , 09123956551

( حمل نخاله ساختمانی )

( حمل نخاله ساختمانی ) , با نیسان
شماره های ثابت: 88479187
شماره های موبایل: 09104594135 , 09197727524

حمل نخاله و تهیه مصالح

حمل نخاله و تهیه مصالح , با خاور - زیرقیمت , شبانه روزی ( حسین آبادی )
شماره های ثابت: 66271846
شماره های موبایل: 09361334774

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی , و تهیه مصالح ساختمانی , با قیمت مناسب
شماره های ثابت: 77568033
شماره های موبایل: 09126881667

حمل نخاله و مصالح

حمل نخاله و مصالح , حتی ایام تعطیل , شبانه روزی
شماره های ثابت: 86021152
شماره های موبایل: 09385559865

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی , و تهیه مصالح ساختمانی ,
شماره های ثابت: 55533088
شماره های موبایل: 09128949116

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی , تهیه مصالح ساختمانی , (شبانه روزی)
شماره های ثابت: 55533088
شماره های موبایل: 09121580879

حمل نخاله

حمل نخاله , تهیه مصالح , (شبانه روزی) باخاور ایسوزو
شماره های ثابت: 22495708
شماره های موبایل: 09123027453

حمل نخاله و مصالح

حمل نخاله و مصالح , با کامیونت کمپرسی , نازلترین قیمت
شماره های ثابت: 22710922
شماره های موبایل: 09128108032

تخریب،حمل نخاله وتهیه مصالح

تخریب،حمل نخاله وتهیه مصالح , بامجوزطرح ترافیک(بابکت)
شماره های ثابت: 22710922
شماره های موبایل: 09124477435 , 09123146537

حمل نخاله و تهیه مصالح

حمل نخاله و تهیه مصالح , با قیمت توافقی , در اسرع وقت
شماره های ثابت: 44827208
شماره های موبایل: 09127715412

حمل نخاله وتهیه مصالح باخاور

حمل نخاله وتهیه مصالح باخاور , به صورت شبانه روزی , ( حتی ایام تعطیل)
شماره های ثابت: 22611744
شماره های موبایل: 09123956551

حمل نخاله وفروش مصالح ساختمانی

حمل با نیسان کمپرسی وخاور به تمام نقاط تهراناماده همکاری باشرکت های ساخت و ساز ساختمانیانواع مصالح از قبیل شن وماسه سیمان وگچ و...
شماره های ثابت: 77600706
شماره های موبایل: 09124983787 , 09385983787

حمل نخاله ساختمانی

حمل نخاله ساختمانی , « عبدی » ,
شماره های ثابت: 77600706
شماره های موبایل: 09126330291

حمل نخاله - مصالح ساختمانی

حمل نخاله - مصالح ساختمانی , با نیسان کمپرسی
شماره های ثابت: 77600706
شماره های موبایل: 09127643284

حمل نخاله بانیسان کمپرسی وخاور

حمل نخاله بانیسان کمپرسی وخاور , پخش مصالح ساختمانی , تمام نقاط شهر ، شبانه روزی
شماره های ثابت: 44213170
شماره های موبایل: 09129229498 , 09129228776

خاکبرداری،جمع آوری نخاله

خاکبرداری،جمع آوری نخاله , وضایعات ساختمانی توسط بابکت , وخاور(کلیه نقاط تهران و حومه)
شماره های ثابت: 33402959
شماره های موبایل: 09196037627 , 09386437856

تهیه مصالح

تهیه مصالح , حمل نخاله , با نیسان
شماره های ثابت: 77348006
شماره های موبایل: 09121504111

پخش مصالح ساختمانی

پخش مصالح ساختمانی , کلیه نقاط تهران , (شبانه روزی)
شماره های ثابت: 66059434
شماره های موبایل: 09121148518

فقط حمل نخاله

فقط حمل نخاله , با نیسان کمپرسی , سرویسی 50هزارتومان
شماره های ثابت: 55336934
شماره های موبایل: 09122436258

حمل نخاله با کارگر و (بابکت)

حمل نخاله با کارگر و (بابکت) , با خاور و مصالح ساختمانی ,
شماره های ثابت: 66369593
شماره های موبایل: 09121753578

حمل نخاله و فروش

حمل نخاله و فروش , مصالح - شبانه روزی , نیسانی و خاوری با بابکت
شماره های ثابت: 66369593
شماره های موبایل: 09124033935

توزیع مصالح ساختمانی باخاور

توزیع مصالح ساختمانی باخاور , حمل خاک ونخاله باکارگر وبابکت , بدون واسطه (کلیه مناطق)
شماره های ثابت: 66369593
شماره های موبایل: 09128946940

حمل نخاله و پخش مصالح

حمل نخاله و پخش مصالح , (شبانه روزی)
شماره های ثابت: 66369593
شماره های موبایل: 09122196339 , 09126903253

حمل نخاله و مصالح

حمل نخاله و مصالح , با نیسان , (شبانه روزی)
شماره های ثابت: 88105895
شماره های موبایل: 09128921293

حمل نخاله و مصالح

حمل نخاله و مصالح , با نیسان کمپرسی (خریدضایعات)
شماره های ثابت: 66842331 , 22875310
شماره های موبایل: 09191135534 , 09125339984

حمل نخاله و مصالح

حمل نخاله و مصالح , با نیسان کمپرسی ( شبانه روزی )
شماره های ثابت: 44326191
شماره های موبایل: 09193254787

حمل نخاله

حمل نخاله , با نیسان کمپرسی , کلیه نقاط تهران (شبانه روزی)
شماره های ثابت: 44872768
شماره های موبایل: 09197258761

حمل نخاله و پخش مصالح

حمل نخاله و پخش مصالح , با نیسان کمپرسی
شماره های ثابت: 44872768
شماره های موبایل: 09330424136 , 09194171059

حمل نخاله و مصالح با نیسان

حمل نخاله و مصالح با نیسان , ( موسوی )
شماره های ثابت: 01152334025
شماره های موبایل: 09196316597 , 09359101626

پخش مصالح و حمل نخاله

پخش مصالح و حمل نخاله , ( شبانه روزی ) کلیه نقاط
شماره های ثابت: 55332276
شماره های موبایل: 09123156562 , 09122101146

حمل نخاله توسط بادسان

حمل نخاله توسط بادسان , و خاور اتاق بزرگ-باکارگر و بابکت
شماره های ثابت: 88357241
شماره های موبایل: 09101587319 , 09123207089

خاکبرداری وخاکریزی توسط لودر

خاکبرداری وخاکریزی توسط لودر , حمل نخاله ،تهیه انواع مصالح , ساختمانی آماده قرارداد با شرکتها
شماره های ثابت: 77125064
شماره های موبایل: 09126797922

پیمانکاری فرجی

پیمانکاری فرجی , حمل نخاله و مصالح با خاور
شماره های ثابت: 77654167
شماره های موبایل: 09123856988 , 09121905732

حمل نخاله و تهیه مصالح

حمل نخاله و تهیه مصالح , با قیمت توافقی , « کلیه نقاط تهران »
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09191140176

حمل نخاله و مصالح

حمل نخاله و مصالح , حتی ایام عید
شماره های ثابت: 22683861
شماره های موبایل: 09197575378

حمل نخاله و پخش مصالح

حمل نخاله و پخش مصالح , با نیسان کمپرسی
شماره های ثابت: 88814563
شماره های موبایل: 09125339984

حمل نخاله

حمل نخاله , با نیسان کمپرسی و خرید ضایعات
شماره های ثابت: 88814563
شماره های موبایل: 09196538189 , 09122177513

حمل نخاله و مصالح

حمل نخاله و مصالح , (شبانه روزی)
شماره های ثابت: 55352820
شماره های موبایل: 09194277433 , 09109009808

* حمل نخاله با خاور *

* حمل نخاله با خاور * , همراه با کارگر و بابکت , تهیه مصالح با خاور
شماره های ثابت: 65734515
شماره های موبایل: 09197029625

حمل نخاله با نیسان

حمل نخاله با نیسان وپخش انواع مصالح ساختمانی
شماره های ثابت: 66135448
شماره های موبایل: 09037163920

حمل نخاله با نیسان

حمل نخاله با نیسان و پخش انواع مصالح ساختمانیبا سرویس دهی سریع وقیمت مناسبتمام نقاط تهران
شماره های ثابت: 66135448
شماره های موبایل: 09123135126

# حمل نخاله وپخش مصالح #

# حمل نخاله وپخش مصالح # , بانیسان کمپرسی -قیمت توافقی
شماره های ثابت: 66135448
شماره های موبایل: 09126330264 , 09126884213

حمل نخاله خرید ضایعات

حمل نخاله خرید ضایعات , با خاور ،نیسان
شماره های ثابت: 66135448
شماره های موبایل: 09124922203 , 09123189562

حمل نخاله و مصالح ساختمانی

حمل نخاله و مصالح ساختمانی , با نیسان کمپرسی (ارزانتر از همه)
شماره های ثابت: 66135448
شماره های موبایل: 09361435376 , 09126503049

حمل نخاله وتهیه مصالح باقیمت مناسب تمام نقاط

حمل نخاله ومصالح باقیمت مناسب فروش انواع مصالح ساختمانی بدون واسطه در کمترین زمان
شماره های ثابت: 77031983
شماره های موبایل: 09128705209

حمل نخاله و پخش مصالح

حمل نخاله و پخش مصالح , با نیسان کمپرسی , (کلیه نقاط)
شماره های ثابت: 44411943
شماره های موبایل: 09199174134

حمل نخاله با نیسان

حمل نخاله ساختمانی با نیسان و توزیع مصالح ساختمانی(کلی-جزئی)قیمت مناسب،بدون تعطیلی
شماره های ثابت: 66064718
شماره های موبایل: 09013900658

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی , و خرید ضایعات آهن ,
شماره های ثابت: 66064718
شماره های موبایل: 09122177513

حمل نخاله و تهیه مصالح

حمل نخاله و تهیه مصالح , با مجوز طرح ترافیک (یوسفی)
شماره های ثابت: 66064718
شماره های موبایل: 09123146537