آزمایش خاک، جوش، بتن

#آزمایش خاک وجوش#

#آزمایش خاک وجوش# , باتاییدنظام مهندسی وشهرداری , , تیپ2و3 تست جوش , حفاری دستی وماشینی
شماره های ثابت: 26763704
شماره های موبایل:

آزمایش خاک و جوش

آزمایش خاک و جوش , بی واسطه , با حرفه ای ها کارکنید
شماره های ثابت: 44152940
شماره های موبایل:

آزمایش خاک(تیپ2و3)

آزمایش خاک(تیپ2و3) , (حفاری دستی وماشینی) , با تاییدیه نظام مهندسی وشهرداری
شماره های ثابت: 44972719
شماره های موبایل:

آزمایش خاک ( تیپ 2 و 3 )

آزمایش خاک ( تیپ 2 و 3 ) , حفاری دستی و ماشینی , اخذتأییدیه شهرداریهاونظام مهندسی
شماره های ثابت: 66012232
شماره های موبایل: 09125119598

آزمایش خاک

آزمایش خاک , تخصصی تیپ 2 , دقیق ، سریع ، ارزان
شماره های ثابت: 88544412
شماره های موبایل: 09121483716

سازه و شالوده چکاد

سازه و شالوده چکاد , آزمایش مکانیک خاک , مورد تائید شهرداری ونظام مهندسی
شماره های ثابت: 77090368
شماره های موبایل: 09125937004

مهندسین مشاور آروین خاکریز

مهندسین مشاور آروین خاکریز , آزمایش خاک، جوش، بتن , موردتائیدشهرداریهاونظام مهندسی
شماره های ثابت: 22802372
شماره های موبایل: 09125937004

آزمایش مکانیک خاک

آزمایش مکانیک خاک , تست بتن
شماره های ثابت: 22697391
شماره های موبایل: 09121183619

انجام آزمایشات خاک ، جوش

انجام آزمایشات خاک ، جوش , بتن ومیلگرد بدون واسطه تمام مناطق
شماره های ثابت: 33072029 , 66423594
شماره های موبایل: 09123255686

آزمایش خاک درکمترین زمان

آزمایش خاک درکمترین زمان , در کلیه مناطق
شماره های ثابت: 22875871
شماره های موبایل: 09121129148

آزمایش خاک

آزمایش خاک , بتن ، جوش ، میلگرد
شماره های ثابت: 44519101
شماره های موبایل: 09129308441

آزمایش خاک و بتن

آزمایش خاک و بتن , با نازلترین قیمت
شماره های ثابت: 66250940
شماره های موبایل: 09122448983

آزمایش مکانیک خاک

آزمایش مکانیک خاک , تیپ2و3 , مورد تایید کلیه شهرداریها
شماره های ثابت: 88542536
شماره های موبایل: 09122448983

آزمایش خاک ، بتن ، جوش

آزمایش خاک ، بتن ، جوش , قیمت مناسب-خدمات شبانه روزی
شماره های ثابت: 77030964
شماره های موبایل: 09124700705

آزمایشات خاک ، بتن ، جوش

آزمایشات خاک ، بتن ، جوش , وارائه سایر خدمات آزمایشگاهی , موردتاییدشهرداری(تمام نقاط تهران)
شماره های ثابت: 86080280
شماره های موبایل: 09124700705

انجام آزمایشات مکانیک خاک

انجام آزمایشات مکانیک خاک , جوش ، بتن , پایدارسازی گود
شماره های ثابت: 22883041
شماره های موبایل: 09124700705

» آزمایش خاک «

» آزمایش خاک « , بتن ، جوش ، میلگرد
شماره های ثابت: 26700690
شماره های موبایل: 09122893632

آزمایش خاک ، جوش وبتن

آزمایش خاک ، جوش وبتن , تمام نقاط استان تهران , مورد تاییدنظام مهندسی وشهرداری
شماره های ثابت: 55206832
شماره های موبایل: 09374069951

* آزمایش خاک وبتن *

* آزمایش خاک وبتن * , مورد تایید شهرداری , و نظام مهندسی , تست میلگرد , حفاری دستی و ماشینی
شماره های ثابت: 44730434
شماره های موبایل: 09120153320

«انجام کلیه آزمایشات خاک»

«انجام کلیه آزمایشات خاک» , درکمترین زمان،اخذتائیدیه شهرداری , ونظام مهندسی-حفاری دستی وماشینی
شماره های ثابت: 44581066
شماره های موبایل: 09123505245

آرمان نگر

آرمان نگر , آزمایش خاک , بدون واسطه , حفاری(دستی - ماشینی) , تست دانهول
شماره های ثابت: 55794970
شماره های موبایل: 09126593531

*آزمایش مکانیک خاک و بتن*

*آزمایش مکانیک خاک و بتن* , (بیواسطه) سریعترین زمان , « با مناسبترین شرایط »
شماره های ثابت: 44296703
شماره های موبایل: 09121453177

آزمایشگاه تخصصی

آزمایشگاه تخصصی , ساختمان , مکانیک خاک ، تست بتن , بازرسی سازه و جوش , آرماتوریابی , آزمایشگاه مواد فلزی و پلیمر
شماره های ثابت: 66090309
شماره های موبایل: 09191030910

آزمایش خاک

آزمایش خاک , تخصصی , حفاری ماشینی و دستی
شماره های ثابت: 77100165
شماره های موبایل: 09191030910

آزمایش خاک ، بتن

آزمایش خاک ، بتن , جوش و کشش میلگرد , با حداقل قیمت و زمان
شماره های ثابت: 77379070
شماره های موبایل: 09126841634

آزمایشگاه تخصصی

آزمایشگاه تخصصی , مکانیک خاک
شماره های ثابت: 77625465
شماره های موبایل: 09128252667

آزمایش خاک

آزمایش خاک , با تائیدیه نظام مهندسی , و شهرداری , (قیمت مناسب وکیفیت برتر) , حفاری دستی و ماشینی
شماره های ثابت: 36050571
شماره های موبایل: 09126633627

آزمایش مکانیک خاک و بتن

آزمایش مکانیک خاک و بتن , حفاری دستی وماشینی،بیواسطه , موردتایید شهرداری هاونظام مهندسی
شماره های ثابت: 77588524
شماره های موبایل: 09123120690

مطالعات ژئوتکنیک،ژئوفیزیک

مطالعات ژئوتکنیک،ژئوفیزیک , طرح و اجرای نیلینگ , کنترل کیفیت بتن
شماره های ثابت: 77808871
شماره های موبایل: 09125390946

آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه مکانیک خاک , تیپ 2 و 3 ,
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09122406987

آزمایش خاک

آزمایش خاک , « تمام مناطق »
شماره های ثابت: 88414402
شماره های موبایل: 09122074370

آزمایش خاک ( تیپ 2 و 3 )

آزمایش خاک ( تیپ 2 و 3 ) , حفاری دستی و ماشینی , تأییدنهایی نظام مهندسی وشهرداریها
شماره های ثابت: 88447784
شماره های موبایل: 09027778590

آزمایش مکانیک خاک

آزمایش مکانیک خاک , تایید شهرداری و نظام مهندسی , با نظارت دکتری ژئوتکنیک
شماره های ثابت: 77082201
شماره های موبایل: 09123228370

انجام آزمایش خاک و بتن

انجام آزمایش خاک و بتن , با نازلترین قیمت , در سریعترین زمان
شماره های ثابت: 77348019
شماره های موبایل: 09127227115

آزمایش خاک

آزمایش خاک , جوش - بتن - میلگرد
شماره های ثابت: 77188869
شماره های موبایل: 09205873787

آزمون پی شهر

آزمون پی شهر , آزمایش خاک تیپ 2 و 3 , درکمترین زمان با نازلترین قیمت
شماره های ثابت: 88173817
شماره های موبایل: 09127966505

آزمایش خاک(تیپ2و3)

آزمایش خاک(تیپ2و3) , (حفاری دستی وماشینی) , با تاییدیه نظام مهندسی وشهرداری
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09125729813

آزمایش تخصص خاک

آزمایش تخصص خاک , پایه یک ، تمام نقاط تهران , مورد تائیدنظام مهندسی وشهرداری
شماره های ثابت: 44856118
شماره های موبایل: 09388323266

آزمایش بتن و خاک

آزمایش بتن و خاک , تیپ2و3 ، مورد تائید , شهرداری و نظام مهندسی
شماره های ثابت: 44855985
شماره های موبایل: 09128659310

آزمایش خاک،جوش،بتن

آزمایش خاک،جوش،بتن , « قیمت مناسب » ,
شماره های ثابت: 22093530
شماره های موبایل:

آزمایش خاک جوش بتن

آزمایش خاک جوش بتن , و میلگرد - قیمت مناسب , مورد تائید نظام مهندسی وشهرداری ها
شماره های ثابت: 77169625
شماره های موبایل:

کلیه آزمایشات خاک،بتن،جوش

کلیه آزمایشات خاک،بتن،جوش , تست خاک،تست جوش، چکش اشمیت , آلتراسونیک بتن (قیمت مناسب)
شماره های ثابت: 33893097
شماره های موبایل: 09128106332

فروش لوازم آزمایشگاه

فروش لوازم آزمایشگاه , ژئوتکنیک بتن و خاک و دوربین ,
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09127223869

× انجام کلیه آزمایشات ×

× انجام کلیه آزمایشات × , تائیدیه‏بتن100 جوش150اسکن , آرماتور،آلتراسونیک ،تائید‏شهرداری
شماره های ثابت: 77144816
شماره های موبایل: 09126877050

شرکت طرح خاک و سنگ

شرکت طرح خاک و سنگ , آزمایش خاک جوش و بتن , طراحی و اجرای نیلینگ
شماره های ثابت: 77552136
شماره های موبایل: 09192139624

انجام آزمایش خاک

انجام آزمایش خاک , در اسرع وقت ,
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09127708279

آزمایش خاک تیپ 2 و 3

آزمایش خاک تیپ 2 و 3 , بدون محدودیت طبقات و متراژ , مورد تاییدشهرداری ونظام مهندسی
شماره های ثابت: 66006611
شماره های موبایل: 09128456299

مرکز تخصصی مکانیک خاک

مرکز تخصصی مکانیک خاک , خدمات متفاوت , 15سال سابقه
شماره های ثابت: 77080511
شماره های موبایل:

خاک ، جوش ، بتن

خاک ، جوش ، بتن , (کمترین قیمت)
شماره های ثابت: 66002792
شماره های موبایل:

( آزمایش خاک )

( آزمایش خاک ) , رتبه‎1نظام‎موردتائیدشهرداریها , کمترین‎قیمت،کوتاهترین‎زمان
شماره های ثابت: 44814988
شماره های موبایل: 09123197424

آزمایش خاک

آزمایش خاک , در سریعترین زمان , نیلینگ حفاری ماشینی
شماره های ثابت: 88712148
شماره های موبایل:

آزمایش خاک ، بتن و میلگرد

آزمایش خاک ، بتن و میلگرد , با تاییدیه نظام مهندسی , و شهرداری تهران
شماره های ثابت: 55291349
شماره های موبایل: 09124072157

آزمایش خاک

آزمایش خاک , با تائید نظام مهندسی و شهرداری , تیپ2و3 حفاری دستی و ماشینی
شماره های ثابت: 55291349
شماره های موبایل: 09124181507 , 09125949784

* آزمایش خاک و بتن *

* آزمایش خاک و بتن * , تمام نقاط تهران - بدون واسطه , موردتایید نظام مهندسی وشهرداری
شماره های ثابت: 77544957
شماره های موبایل: 09124077519

آزمایش خاک،جوش،بتن و طراحی و اجرای نیلینگ

آزمایشگاه خاك،جوش و بتنطراحی و نقشه برداری ساختمانطراحى،نظارت واجراى انواع سیستمهاى پایدارسازی گودمانندنیلینگتاییدنقشه های معماری،محاسبات و تاسیساتكشش میلگردتاییدیه از نظام مهندسى و شهردارى تهران
شماره های ثابت: 77131388 , 77139353
شماره های موبایل:

آزمون پی شهر

آزمون پی شهر , آزمایش خاک تیپ 2 و 3 , درکمترین زمان با نازلترین قیمت
شماره های ثابت: 88514743
شماره های موبایل: 09124953731

آزمایشگاه مکانیک خاک پایه یک

آزمایشگاه مکانیک خاک پایه یک , قیمت مناسب , کلیه مناطق
شماره های ثابت: 77045806
شماره های موبایل: 09123707599

آزمایشگاه ژئوتکنیک

آزمایشگاه ژئوتکنیک , موردتایید تمام شهرداری ها , طرح ، اجرا و نظارت گودبرداری
شماره های ثابت: 26656325
شماره های موبایل:

( آزمایش مکانیک خاک )

( آزمایش مکانیک خاک ) , موردتائید شهرداری و نظام مهندسی
شماره های ثابت: 44068393
شماره های موبایل: 09125005299

آریا ساخت آزما

آریا ساخت آزما , آزمایش خاک(تیپ2و3) , سریع - بیواسطه
شماره های ثابت: 77895193
شماره های موبایل: 09121877964

* تحکیم پی ایستا *

* تحکیم پی ایستا * , آزمایشگاه تخصصی , خاک - بتن - جوش
شماره های ثابت: 88483070
شماره های موبایل: 09125725399

خاک - بتن - جوش

خاک - بتن - جوش , اسکن میلگرد و کشش میلگرد
شماره های ثابت: 55065960
شماره های موبایل: 09124962070

( آرشیت دژ آزما )

( آرشیت دژ آزما ) , آزمایش بتن ، جوش ، میلگرد , موردتائیدشهرداری های مناطق22گانه
شماره های ثابت: 22510728 , 22521666
شماره های موبایل:

آزمایش خاک بتن جوش

آزمایش خاک بتن جوش , کمترین زمان-مناسب ترین قیمت , با تائیدیه نظام مهندسی
شماره های ثابت: 22510728 , 22521666
شماره های موبایل: 09125636913

آزمایش جوش اسکلت فلزی

آزمایش جوش اسکلت فلزی , خاک بتن میلگرد , « مورد تایید نظام مهندسی »
شماره های ثابت: 44975071
شماره های موبایل: 09120659362

مکانیک خاک-بدون واسطه

مکانیک خاک-بدون واسطه , توسط باسابقه ترین شرکت , باتایید نظام مهندسی و شهرداری
شماره های ثابت: 66960012
شماره های موبایل: 09120659362

آزمایش خاک (ژئوتکنیک)

آزمایش خاک (ژئوتکنیک) , قیمت مناسب، کیفیت برتر
شماره های ثابت: 66276581
شماره های موبایل: 09124901671

آزمایش تخصصی خاک

آزمایش تخصصی خاک , صحرایی و آزمایشگاهی , همرا تائیدیه ( اعتماد کنید )
شماره های ثابت: 55448310
شماره های موبایل: 09122575277

آزمایش خاک مشاور و مجری

آزمایش خاک مشاور و مجری , پایدارسازی و اخذ تاییدیه های , لازم (آزما خاک سه بعدی)
شماره های ثابت: 55389220
شماره های موبایل: 09124336210

انجام آزمایش مکانیک

انجام آزمایش مکانیک , خاک،بتن , موردتایید شهرداری و نظام مهندسی
شماره های ثابت: 44115010
شماره های موبایل: 09125469330

آزمایش خاک، جوش، بتن

آزمایش خاک، جوش، بتن , مورد تائید شهرداریها , و نظام مهندسی
شماره های ثابت: 22810426
شماره های موبایل:

آزمایش - خاک - بتن

آزمایش - خاک - بتن , موردتاییدنظام مهندسی وشهرداری , کمترین زمان و بهترین کیفیت
شماره های ثابت: 22689032
شماره های موبایل: 09385654495

آزمایش خاک فرآیند

آزمایش خاک فرآیند , باتایید نظام مهندسی وشهرداری ,
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09013091919

شرکت آزمابروج(478639)

شرکت آزمابروج(478639) , آزمایش خاک تیپ 2 و 3 , اخذ تاییدیه از نظام و شهرداری
شماره های ثابت: 77800171
شماره های موبایل: 09125075595

آزمایش خاک (پایه یک)

آزمایش خاک (پایه یک) , بدون‎محدودیت‎طبقات‏ومتراژ , درکمترین‎زمان‏وکلیه‎مناطق
شماره های ثابت: 88626786
شماره های موبایل: 09124100119

انجام آزمایشات

انجام آزمایشات , خاک - بتن - میلگرد
شماره های ثابت: 77111276
شماره های موبایل: 09122911306 , 09121871774