خدمات چاه و فاضلاب

09123588215 سراسرتهران حومه شبانه‌روزی حتی تعطیلات

خدمات چاه،توالت ایرانی و فرنگی،حمام و آشپزخانهمینی‌سیتی-هروی-دولت-میرداماد-ظفر-قیطریه 26125789یوسف آباد-هفت تیر-مطهری-بهشتی 88473665تهران نو-انقلاب-مدنی 77544044 ابوذر-نبرد 33051713
شماره های ثابت: 77710960
شماره های موبایل: 09123588215

تهران خدمات چاه در سراسر تهران و حومه 09123588215

شبانه روزی حتی تعطیلات شمیرانات 26125789نیاوران-پاسداران-صدر-الهیه-فرشته-زعفرانیه 26125789شریعتی-جردن-ونک-ولیعصر-شهرک غرب-آرژانتین 88473665رسالت-نارمک-تهرانپارس77544044پیروزی-نیروهوایی 33059925
شماره های ثابت: 77710960
شماره های موبایل: 09123588215

تهران حفر-22759321-ریزشی خدمات چاه فاضلاب وآب

شرکت تهران حفر-09127998277-خدمات چاه- حفاری چاه -دارای بیمه و ثبت رسمی-آماده همکاری با تمام ارگانها -رستورانها -ساختمانهای اداری و-26412370شمال-77523191 شرق-88148641 مرکز44339533 09127998277 تمام نقاط
شماره های ثابت: 22759321 , 77523191 , 88148641
شماره های موبایل: 09123588215

« خدمات چاه »

« خدمات چاه » , حفاری چاه , بی واسطه - تمام نقاط
شماره های ثابت: 22759321 , 77523191 , 88148641
شماره های موبایل: 09126510170

خدمات‎چاه - نرخ‎دولتی

خدمات‎چاه - نرخ‎دولتی , ریزش‎چاه(شبانه‎روزی)
شماره های ثابت: 22676611 , 88988343 , 77583962 , 22676611 , 44467991 , 88988343 , 77554542 , 22676611 , 77583962 , 44467991 , 88988343 , 22676611
شماره های موبایل: 09126510170

خدمات‎چاه،نرخ دولتی

خدمات‎چاه،نرخ دولتی , شبانه‎روزی-بازدیدرایگان , شمیرانات 22758768
شماره های ثابت: 44047963 , 88988342 , 77540961 , 88988342 , 77540961 , 66377346 , 22758768 , 86026301 , 44047963 , 22758768 , 86026301
شماره های موبایل: 09126510170

«تخلیه چاه- لوله بازکنی»

«تخلیه چاه- لوله بازکنی» , فردوس،شهرزیبا 44108797
شماره های ثابت: 44244003 , 44488020 , 44434040 , 44434040 , 44001566
شماره های موبایل: 09126510170

خدمات‎چاه-باضمانت

خدمات‎چاه-باضمانت , ریزش‎چاه،نرخ‎دولتی
شماره های ثابت: 88675333 , 22635143 , 88675333 , 22635142 , 88675333 , 22635143 , 44607847 , 88675333 , 22635142 , 88675333
شماره های موبایل: 09126510170

شرکت حفاری حاشیه خزر

شرکت حفاری حاشیه خزر , حفرچاه بادستگاه ضربه ای وروتاری , بازدید و نصب پمپ شناور چاه
شماره های ثابت: 44985218
شماره های موبایل: 09125642969

ارزان واقعی

ارزان واقعی , شرق تهران - عضو اتحادیه , لوله بازکنی تخلیه چاه تشخیص نم وچکه
شماره های ثابت: 77816723 , 77814014
شماره های موبایل: 09125642969

خدمات چاه - ریزش‎چاه

خدمات چاه - ریزش‎چاه , بازدیدرایگان،شبانه‎روزی , نیاوران 22644349
شماره های ثابت: 77936013 , 88523504 , 44432923 , 22895948 , 44432923 , 88523504 , 22895948 , 44432923 , 88523504
شماره های موبایل: 09125642969

* تخلیه چاه - لوله بازکنی *

* تخلیه چاه - لوله بازکنی * , مستقیم با راننده , شبانه روزی
شماره های ثابت: 77936013 , 88523504 , 44432923 , 22895948 , 44432923 , 88523504 , 22895948 , 44432923 , 88523504
شماره های موبایل: 09121937090

تخلیه چاه - لوله بازکنی

تخلیه چاه - لوله بازکنی , ارزان ارزان -فوری-بیواسطه , با 50 درصد تخفیف
شماره های ثابت: 77936013 , 88523504 , 44432923 , 22895948 , 44432923 , 88523504 , 22895948 , 44432923 , 88523504
شماره های موبایل: 09197304006

خدمات چاه - 24ساعته

خدمات چاه - 24ساعته , تمام نقاط - ارزان -فوری
شماره های ثابت: 55144851 , 77522722 , 22774247 , 66840606
شماره های موبایل: 09197304006

تخلیه چاه لوله بازکنی

تخلیه چاه لوله بازکنی , ریزش چاه و حفرچاه , سراسر تهران- بیواسطه ( با 40 %
شماره های ثابت: 55144851 , 77522722 , 22774247 , 66840606
شماره های موبایل: 09194072090

خدمات چاه

خدمات چاه , شهرام
شماره های ثابت: 44304040
شماره های موبایل: 09194072090

خدمات چاه-ریزش چاه

خدمات چاه-ریزش چاه , (نرخ دولتی )
شماره های ثابت: 22570623 , 88602292 , 77506094 , 88602292 , 22339536 , 77506094 , 44047914 , 88602292 , 77506094 , 22570623
شماره های موبایل: 09194072090

خدمات چاه50%تخفیف

خدمات چاه50%تخفیف , بیواسطه،فوری،شبانه روزی
شماره های ثابت: 44699020 , 22148305 , 88060369
شماره های موبایل: 09126352326

* تخلیه چاه - لوله بازکنی *

* تخلیه چاه - لوله بازکنی * , مستقیم با راننده , شبانه روزی
شماره های ثابت: 44699020 , 22148305 , 88060369
شماره های موبایل: 09128305070

خدمات چاه و حفاری

خدمات چاه و حفاری , تعمیر چاه کهنه ریزش
شماره های ثابت: 77584127 , 33327990 , 77592230 , 44408372
شماره های موبایل: 09128305070

بی واسطه - ارزان

بی واسطه - ارزان , تخلیه چاه - لوله بازکنی , شبانه روزی - تمام نقاط
شماره های ثابت: 77584127 , 33327990 , 77592230 , 44408372
شماره های موبایل: 09126157613

لوله بازکنی - تخلیه چاه

لوله بازکنی - تخلیه چاه , 50 % تخفیف تضمینی , لایروبی-حفرچاه-سپتیک-تمام نقاط
شماره های ثابت: 77584127 , 33327990 , 77592230 , 44408372
شماره های موبایل: 09192723090

خدمات چاه

خدمات چاه , حفاری و ریزش چاه , شبانه روزی , «ارزانتر از همه جا»
شماره های ثابت: 44810921 , 22380893
شماره های موبایل: 09195300643

تخلیه چاه - لوله بازکنی

تخلیه چاه - لوله بازکنی , حفر چاه با بیمه , ارزان - تمام نقاط
شماره های ثابت: 44810921 , 22380893
شماره های موبایل: 09127306266

خدمات چاه و ...

خدمات چاه و ... , ارزان فوری با 50 % تخفیف , تمام نقاط ،شبانه روزی،بی واسطه
شماره های ثابت: 44810921 , 22380893
شماره های موبایل: 09128487750

خدمات چاه

خدمات چاه , حفر چاه
شماره های ثابت: 55954144 , 33813636 , 33148522 , 33802656 , 77465046
شماره های موبایل: 09128487750

لوله بازکنی - تخلیه چاه

لوله بازکنی - تخلیه چاه , 50 % تخفیف , ارزانترازهمه جا-فوری فوری
شماره های ثابت: 55954144 , 33813636 , 33148522 , 33802656 , 77465046
شماره های موبایل: 09198060343

خدمات چاه - ریزش چاه

خدمات چاه - ریزش چاه , با قرارداد ، بیمه وضمانت , شبانه روزی ( نرخ دولتی ) , (( بازدید رایگان ))
شماره های ثابت: 44213644 , 22399926 , 22919715 , 88881954 , 22919715 , 88881954 , 88413400 , 22399926 , 88881954 , 86021083 , 44213644 , 88413400 , 22399926 , 22919715 , 88881954
شماره های موبایل: 09198060343

خدمات چاه،حفاری چاه

خدمات چاه،حفاری چاه , ریزش چاه با ثبت و بیمه
شماره های ثابت: 88992635 , 44267834 , 77262378 , 66976468 , 22869520 , 88992635 , 44267834 , 22869520
شماره های موبایل: 09198060343

لوله بازکنی - تخلیه چاه

لوله بازکنی - تخلیه چاه , 50 % تخفیف بیواسطه-ارزان , فوری- شبانه روزی-بدون تعطیلی
شماره های ثابت: 88992635 , 44267834 , 77262378 , 66976468 , 22869520 , 88992635 , 44267834 , 22869520
شماره های موبایل: 09197805020

لوله بازکنی - تخلیه چاه

لوله بازکنی - تخلیه چاه , لایروبی - حفر چاه , شبانه روزی(مجوز50415)
شماره های ثابت: 22907444 , 22254336 , 22224260 , 22907444 , 22227144 , 22269303 , 22907443 , 22273577
شماره های موبایل: 09197805020

خدمات فوری پایتخت

خدمات فوری پایتخت , سراسر تهران - شبانه روزی , 100 % تضمینی + 50 % تخفیف
شماره های ثابت: 22907444 , 22254336 , 22224260 , 22907444 , 22227144 , 22269303 , 22907443 , 22273577
شماره های موبایل: 09198887090

لوله بازکنی - تخلیه چاه

لوله بازکنی - تخلیه چاه , حفاری و ریزش چاه , تمام نقاط
شماره های ثابت: 22907444 , 22254336 , 22224260 , 22907444 , 22227144 , 22269303 , 22907443 , 22273577
شماره های موبایل: 09127589294

لوله بازکنی - تخلیه چاه

لوله بازکنی - تخلیه چاه , 50 % تخفیف تضمینی , لایروبی-حفرچاه-تمام نقاط
شماره های ثابت: 22907444 , 22254336 , 22224260 , 22907444 , 22227144 , 22269303 , 22907443 , 22273577
شماره های موبایل: 09198030159

* کلیه خدمات چاه *

* کلیه خدمات چاه * , بی واسطه،فوری،شبانه روزی , «50 % تخفیف - تمام نقاط »
شماره های ثابت: 22907444 , 22254336 , 22224260 , 22907444 , 22227144 , 22269303 , 22907443 , 22273577
شماره های موبایل: 09127952243

تخلیه چاه - لوله بازکنی

تخلیه چاه - لوله بازکنی , حفرچاه نو - تمام نقاط تهران , بیواسطه - 50 % تخفیف
شماره های ثابت: 22907444 , 22254336 , 22224260 , 22907444 , 22227144 , 22269303 , 22907443 , 22273577
شماره های موبایل: 09125189622

تخلیه چاه

تخلیه چاه , لوله باز کنی ، حفر چاه , تمام نقاط شبانه روزی
شماره های ثابت: 22907444 , 22254336 , 22224260 , 22907444 , 22227144 , 22269303 , 22907443 , 22273577
شماره های موبایل: 09124555123

خدمات چاه و خدمات ساختمانی

خدمات چاه و خدمات ساختمانی , بیواسطه - 50 % تخفیف , 100 %تضمینی - تمام نقاط
شماره های ثابت: 66960161
شماره های موبایل: 09124555123

* لوله بازکنی - تخلیه چاه *

* لوله بازکنی - تخلیه چاه * , 50 % تخفیف ( تضمینی ) , لایروبی حفرچاه بازدید رایگان
شماره های ثابت: 66960161
شماره های موبایل: 09198883535

خدمات‎چاه-ریزش‎چاه

خدمات‎چاه-ریزش‎چاه , »» نرخ‎دولتی ««
شماره های ثابت: 22241046 , 44212234 , 22112368 , 77966272 , 22241046 , 44212234 , 88808455 , 77966272 , 22112368 , 88808455
شماره های موبایل: 09198883535

لوله بازکنی تخلیه چاه

لوله بازکنی تخلیه چاه , حفرچاه نو 30 % تخفیف , لوله و فاضلاب تمام نقاط
شماره های ثابت: 22241046 , 44212234 , 22112368 , 77966272 , 22241046 , 44212234 , 88808455 , 77966272 , 22112368 , 88808455
شماره های موبایل: 09128495260

لوله بازکنی 40 %تخفیف

لوله بازکنی 40 %تخفیف , تخلیه ولایروبی چاه-سپتیک , تضمینی 24ساعته -تمام نقاط
شماره های ثابت: 22241046 , 44212234 , 22112368 , 77966272 , 22241046 , 44212234 , 88808455 , 77966272 , 22112368 , 88808455
شماره های موبایل: 09127906021

تخلیه چاه

تخلیه چاه , لوله بازکنی , بیواسطه
شماره های ثابت: 22241046 , 44212234 , 22112368 , 77966272 , 22241046 , 44212234 , 88808455 , 77966272 , 22112368 , 88808455
شماره های موبایل: 09126983752

* خدمات چاه - تراش چاه *

* خدمات چاه - تراش چاه * , حفرچاه،50 % تخفیف،تمام نقاط , « مستقیم با سرویس کار »
شماره های ثابت: 22241046 , 44212234 , 22112368 , 77966272 , 22241046 , 44212234 , 88808455 , 77966272 , 22112368 , 88808455
شماره های موبایل: 09191536088

لوله بازکنی - تخلیه چاه

لوله بازکنی - تخلیه چاه , 50 % تخفیف تضمینی , لایروبی-حفرچاه-تمام نقاط
شماره های ثابت: 22241046 , 44212234 , 22112368 , 77966272 , 22241046 , 44212234 , 88808455 , 77966272 , 22112368 , 88808455
شماره های موبایل: 09197915010

لوله بازکنی 40 % تخفیف

لوله بازکنی 40 % تخفیف , تخلیه چاه و لایروبی سپتیک , تضمینی بازدید رایگان
شماره های ثابت: 22241046 , 44212234 , 22112368 , 77966272 , 22241046 , 44212234 , 88808455 , 77966272 , 22112368 , 88808455
شماره های موبایل: 09124809929

خدمات چاه

خدمات چاه , ( نرخ دولتی ) , « بازدید رایگان »
شماره های ثابت: 22893221 , 77574017 , 88476887 , 44447241 , 77574017 , 44447824 , 22112931 , 22893221 , 88476886
شماره های موبایل: 09124809929

خدمات چاه

خدمات چاه , ریزش چاه (بیمه و قرارداد) ,
شماره های ثابت: 44828793 , 22895391 , 88548501 , 22570125 , 22895391 , 77574144 , 44828793 , 66378156 , 88455309 , 88548501 , 22570125 , 22895391
شماره های موبایل: 09124809929

لوله بازکنی - تخلیه چاه

لوله بازکنی - تخلیه چاه , ارزان تر از همه جا ,
شماره های ثابت: 44828793 , 22895391 , 88548501 , 22570125 , 22895391 , 77574144 , 44828793 , 66378156 , 88455309 , 88548501 , 22570125 , 22895391
شماره های موبایل: 09126502421

لوله بازکنی ، تخلیه چاه

لوله بازکنی ، تخلیه چاه , 50% تخفیف - شبانه روزی
شماره های ثابت: 55786694 , 55786517
شماره های موبایل: 09126502421

خدمات چاه ، ریزش چاه

خدمات چاه ، ریزش چاه , بیمه ، ضمانت ، قرارداد , (شبانه روزی)
شماره های ثابت: 22279769 , 88745385 , 22058227 , 77289380 , 88949024 , 44966295 , 22279769 , 88949024 , 44966295 , 88745385 , 22279769 , 22058227
شماره های موبایل: 09126502421

لوله باز کنی

لوله باز کنی , تخلیه چاه حفر چاه , شبانه روزی تمام نقاط
شماره های ثابت: 22279769 , 88745385 , 22058227 , 77289380 , 88949024 , 44966295 , 22279769 , 88949024 , 44966295 , 88745385 , 22279769 , 22058227
شماره های موبایل: 09127574616

تخلیه چاه - لوله بازکنی

تخلیه چاه - لوله بازکنی , حفرچاه نو-تمام نقاط تهران , بیواسطه - 50 % تخفیف
شماره های ثابت: 22279769 , 88745385 , 22058227 , 77289380 , 88949024 , 44966295 , 22279769 , 88949024 , 44966295 , 88745385 , 22279769 , 22058227
شماره های موبایل: 09125803056

خدمات چاه

خدمات چاه , ریزش چاه , بازدید رایگان , شبانه روزی
شماره های ثابت: 88475314 , 77574341 , 44298890 , 88475319 , 22622681 , 88475314 , 22908895 , 44298890 , 77574341 , 22908895 , 22622681
شماره های موبایل: 09125803056

لوله بازکنی ،تخلیه چاه

لوله بازکنی ،تخلیه چاه , و سپتیک ،حفرچاه نو
شماره های ثابت: 88475314 , 77574341 , 44298890 , 88475319 , 22622681 , 88475314 , 22908895 , 44298890 , 77574341 , 22908895 , 22622681
شماره های موبایل: 09124555223 , 09128453070

تخلیه چاه ، لوله باز کنی

تخلیه چاه ، لوله باز کنی , ریزش چاه حفر چاه , شبانه روزی -سراسر تهران
شماره های ثابت: 88475314 , 77574341 , 44298890 , 88475319 , 22622681 , 88475314 , 22908895 , 44298890 , 77574341 , 22908895 , 22622681
شماره های موبایل: 09124351571

تخلیه چاه با مکنده و پمپ

تخلیه چاه با مکنده و پمپ , لوله بازکنی با فنر الماسه , لایروبی سپتیک ، حفاری با بیمه
شماره های ثابت: 88475314 , 77574341 , 44298890 , 88475319 , 22622681 , 88475314 , 22908895 , 44298890 , 77574341 , 22908895 , 22622681
شماره های موبایل: 09122475931

خدمات فوری طهران

خدمات فوری طهران , شبانه روزی - تضمینی , بازدید رایگان - با تخفیف ویژه
شماره های ثابت: 88475314 , 77574341 , 44298890 , 88475319 , 22622681 , 88475314 , 22908895 , 44298890 , 77574341 , 22908895 , 22622681
شماره های موبایل: 09109090719

لوله بازکنی و تخلیه چاه

لوله بازکنی و تخلیه چاه , ارزانتر از همه جا , 50 % تخفیف-بدون تعطیلی
شماره های ثابت: 88475314 , 77574341 , 44298890 , 88475319 , 22622681 , 88475314 , 22908895 , 44298890 , 77574341 , 22908895 , 22622681
شماره های موبایل: 09197010105

لوله بازکنی 40 %تخفیف

لوله بازکنی 40 %تخفیف , تخلیه ولایروبی چاه-سپتیک , تضمینی 24ساعته -تمام نقاط
شماره های ثابت: 88475314 , 77574341 , 44298890 , 88475319 , 22622681 , 88475314 , 22908895 , 44298890 , 77574341 , 22908895 , 22622681
شماره های موبایل: 09127101077

خدمات چاه با ضمانت

خدمات چاه با ضمانت , ریزش چاه ( نرخ دولتی ) , (( بازدید رایگان )) ,
شماره های ثابت: 88173458 , 44016643 , 22638903 , 88476690 , 88173458 , 22058604 , 22638903 , 88476690 , 22058604 , 88173458 , 44016643 , 88476690 , 22638903
شماره های موبایل: 09127101077

تخلیه چاه

تخلیه چاه , لوله بازکنی , تمام نقاط - فوری فوری
شماره های ثابت: 88173458 , 44016643 , 22638903 , 88476690 , 88173458 , 22058604 , 22638903 , 88476690 , 22058604 , 88173458 , 44016643 , 88476690 , 22638903
شماره های موبایل: 09129329791

خدمات کیان

خدمات کیان , خدمات چاه , لوله کشی , تضمینی , تمام نقاط
شماره های ثابت: 33863060 , 33072727 , 77721765
شماره های موبایل: 09125382477

خدمات چاه استاد کار

خدمات چاه استاد کار , ارزان فوری 50 % تخفیف , تمام نقاط شبانه روزی بیواسطه
شماره های ثابت: 33863060 , 33072727 , 77721765
شماره های موبایل: 09191080216

لوله بازکنی تخلیه چاه

لوله بازکنی تخلیه چاه , سراسر تهران 100 % تضمینی
شماره های ثابت: 66375812 , 88525812 , 44724873 , 22332474
شماره های موبایل: 09191080216

لوله بازکنی - فوری

لوله بازکنی - فوری , ارزانترازهمه جا-شبانه روزی , (بیواسطه)
شماره های ثابت: 66375812 , 88525812 , 44724873 , 22332474
شماره های موبایل: 09197703002

تخلیه چاه لوله بازکنی

تخلیه چاه لوله بازکنی , حفر چاه - ارزان , تمام نقاط شبانه روزی
شماره های ثابت: 66375812 , 88525812 , 44724873 , 22332474
شماره های موبایل: 09127597571

خدمات چاه،قیمت مناسب

خدمات چاه،قیمت مناسب
شماره های ثابت: 55732987 , 66896927 , 33328699 , 88535201 , 66896927 , 88535201
شماره های موبایل: 09127597571

*خدمات چاه حفر چاه *

*خدمات چاه حفر چاه * , تراش چاه ارزانتر از همه جا
شماره های ثابت: 22085653
شماره های موبایل: 09195858172

خدمات چاه، حفرچاه نو

خدمات چاه، حفرچاه نو , بیواسطه ارزان
شماره های ثابت: 66287349 , 77814594 , 44352540 , 88451699 , 22623404
شماره های موبایل: 09195858172

تخلیه چاه لوله بازکنی

تخلیه چاه لوله بازکنی , لایروبی و لجن کشی , تعمیر چاه کهنه و ریزش , حفاری چاه نو تمام نقاط , شبانه روزی ,
شماره های ثابت: 66287349 , 77814594 , 44352540 , 88451699 , 22623404
شماره های موبایل: 09126058719

خدمات چاه

خدمات چاه , ارزان ، فوری ، شبانه روزی
شماره های ثابت: 77283180 , 66960142 , 88418611 , 44337034 , 22649074
شماره های موبایل: 09126058719

لوله بازکنی 40 % تخفیف

لوله بازکنی 40 % تخفیف , تخلیه چاه -لایروبی چاه , سپتیک-تضمینی- تمام نقاط
شماره های ثابت: 77283180 , 66960142 , 88418611 , 44337034 , 22649074
شماره های موبایل: 09127063611

خدمات چاه فاضلاب

خدمات چاه فاضلاب , مستقیم راننده09122872707 , 50%تخفیف- شبانه روزی
شماره های ثابت: 55512458 , 44071997 , 66769908 , 22601129 , 44336061 , 22904071 , 88644349
شماره های موبایل: 09127063611

خدمات چاه

خدمات چاه , طوقه چینی , ارزان - فوری
شماره های ثابت: 33327921 , 66371459 , 22891345 , 22891856 , 77580917 , 88442924 , 44273489 , 22891345 , 88442924 , 22891856
شماره های موبایل: 09127063611

خدمات چاه

خدمات چاه , ریزش چاه - رفع نم
شماره های ثابت: 88477243 , 88448050 , 44298820 , 22275056 , 88441763 , 88448060 , 44298820 , 77070701 , 88448050 , 22275056
شماره های موبایل: 09127063611

فقط شمیرانات

فقط شمیرانات , خدمات چاه و.... , مستقیم با سرویس کار
شماره های ثابت: 22749329
شماره های موبایل: 09125979701

حفاری چاه عمیق

حفاری چاه عمیق , بادستگاه , نصب پمپهای شناور
شماره های ثابت: 66064707
شماره های موبایل: 09121253316

شرکت حفاری حاشیه خزر

شرکت حفاری حاشیه خزر , با انواع دستگاه حفاری , ویدئو متری چاه و نصب پمپ
شماره های ثابت: 46866657
شماره های موبایل: 09121776833

معتمد

معتمد , بازدید رایگان , نرخ دولتی , ( نیم ساعته ) ,
شماره های ثابت: 77586248 , 88477039 , 44031159 , 22301479
شماره های موبایل: 09196050096

لوله بازکنی 40 % تخفیف

لوله بازکنی 40 % تخفیف , تخلیه و لایروبی چاه-سپتیک , تضمینی-24ساعته-تمام نقاط
شماره های ثابت: 77586248 , 88477039 , 44031159 , 22301479
شماره های موبایل: 09124501097

لوله بازکنی 40 % تخفیف

لوله بازکنی 40 % تخفیف , تخلیه چاه و لایروبی چاه , سپتیک - تضمینی-تمام نقاط
شماره های ثابت: 77586248 , 88477039 , 44031159 , 22301479
شماره های موبایل: 09123868141

حفره چاه و کانال

حفره چاه و کانال , در تمام نقاط ,
شماره های ثابت: 77586248 , 88477039 , 44031159 , 22301479
شماره های موبایل: 09194396507

خدمات چاه - ریزش چاه

خدمات چاه - ریزش چاه , حفرچاه‎های‎جذبی‎وآبی , »» نرخ دولتی «« ,
شماره های ثابت: 22542542
شماره های موبایل: 09121525555

حفر چاه آب و فاضلاب

حفر چاه آب و فاضلاب , تعمیر و نصب پمپ شناور , بازدید چاه با دوربین مداربسته
شماره های ثابت: 88325640
شماره های موبایل: 09359532984 , 09127676199

خدمات 55 % تخفیف

خدمات 55 % تخفیف , با تجهیزات و لوازم کامل , ( تضمینی ) شبانه روزی تمام نقاط
شماره های ثابت: 88325640
شماره های موبایل: 09192639361

* خدمات چاه و فاضلاب *

* خدمات چاه و فاضلاب * , « تمام نقاط تهران »
شماره های ثابت: 88325640
شماره های موبایل: 09212381003 , 09120392534

لوله بازکنی - تخلیه چاه

لوله بازکنی - تخلیه چاه , بیواسطه-ارزان-فوری , تخفیف 50 %
شماره های ثابت: 88325640
شماره های موبایل: 09107795004

خدمات چاه - حفاری - ریزش

خدمات چاه - حفاری - ریزش , کول گذاری ( بازدید رایگان )
شماره های ثابت: 88325640
شماره های موبایل: 09198885630 , 09333474784

تشخیص با دستگاه

تشخیص با دستگاه , خدمات چاه - بازدید رایگان , ترمیم لوله ، رفع نم
شماره های ثابت: 44804745 , 88562086 , 77648830 , 77655605 , 77641015 , 88562489 , 22461273
شماره های موبایل: 09198885630 , 09333474784

لایروبی حفرچاه

لایروبی حفرچاه , رفع نم بو چکه , لوله بازکنی , * با جواز کسب و بیمه * , نرخ اتحادیه راازما بخواهید , مشاوره و بازدید رایگان
شماره های ثابت: 77561212 , 77564242
شماره های موبایل: 09122409295 , 09126771499

سریعترین و ارزانترین

سریعترین و ارزانترین , خدمات رسانی چاه , حفاری ریزش،تبدیل چاه کهنه به نو
شماره های ثابت: 77561212 , 77564242
شماره های موبایل: 09195810502

خدمات فوری و سراسری

خدمات فوری و سراسری , 50 % تخفیف ( 100 % تضمینی ) , ( بی واسطه ) ( شبانه روزی )
شماره های ثابت: 44613329
شماره های موبایل: 09197805090

خدمات چاه فوری سیار

خدمات چاه فوری سیار , شبانه روزی ارزانتر از همه جا
شماره های ثابت: 44613329
شماره های موبایل: 09195623001 , 09191453001

خدمات چاه ( ریزش چاه )

خدمات چاه ( ریزش چاه ) , بازدید رایگان - شبانه روزی
شماره های ثابت: 44827355 , 22502347 , 88367595 , 44827355 , 77632139 , 22862878 , 88367595 , 22502347 , 88447189 , 22862878
شماره های موبایل: 09195623001 , 09191453001

»» خدمات چاه ««

»» خدمات چاه «« , حفر چاه , ریزش چاه- نرخ‎دولتی , »» بازدید رایگان ««
شماره های ثابت: 44446953 , 88448390 , 77158574 , 22670839 , 44446953 , 88368405 , 22670839 , 88448390
شماره های موبایل: 09123727941

خدمات فوری سراسری

خدمات فوری سراسری , بیواسطه ، شبانه روزی , ارزانترازهمه جا 100 % تضمینی
شماره های ثابت: 44446953 , 88448390 , 77158574 , 22670839 , 44446953 , 88368405 , 22670839 , 88448390
شماره های موبایل: 09196415070

حفر چاه خشک و چاه آب

حفر چاه خشک و چاه آب , چاه آزمایشی
شماره های ثابت: 22516552
شماره های موبایل: 09192449427 , 09123716916

خدمات فنی جعفری

خدمات فنی جعفری , 50 % تخفیف (شبانه روزی) , مستقیم با سرویس کار
شماره های ثابت: 26853552 , 22818631
شماره های موبایل: 09198101030

تخلیه چاه لوله بازکنی

تخلیه چاه لوله بازکنی , بیواسطه - ارزان , شبانه روزی تمام نقاط
شماره های ثابت: 22940570
شماره های موبایل: 09128188408

تخلیه چاه لوله بازکنی

تخلیه چاه لوله بازکنی , بیواسطه - ارزان , شبانه روزی تمام نقاط
شماره های ثابت: 22940570
شماره های موبایل: 09125866736

خدمات چاه

خدمات چاه , ریزش چاه - نرخ دولتی , بازدید رایگان
شماره های ثابت: 44460251 , 88474808 , 86020861 , 22670840 , 44460251 , 22208085 , 88474807 , 77564574 , 44460251 , 22670840 , 88474808 , 86020861
شماره های موبایل: 09125866736

اسرع وقت غرب تهران

اسرع وقت غرب تهران , عضواتحادیه لوله بازکنی , تخلیه چاه - تشخیص ترکیدگی لوله
شماره های ثابت: 44022997 , 44022941
شماره های موبایل: 09121023889

خدمات چاه

اسرع وقت غرب تهران , عضواتحادیه لوله بازکنی , تخلیه چاه - تشخیص ترکیدگی لوله
شماره های ثابت: 77847264 , 66885044 , 44518024 , 88464763 , 22778568 , 88038077
شماره های موبایل: 09121023889

خدمات و نگهداری چاه آب

خدمات و نگهداری چاه آب , حفاری چاه ( بیواسطه )
شماره های ثابت: 77847264 , 66885044 , 44518024 , 88464763 , 22778568 , 88038077
شماره های موبایل: 09195260418 , 09128309537

پیمانکاری انارگل

پیمانکاری انارگل , خدمات چاه آب،حفاری ونگهداری , چاه آب ،دراسرع وقت باقیمت مناسب
شماره های ثابت: 22043498
شماره های موبایل: 09194042410

پیمانکاری سعید پناهی

پیمانکاری سعید پناهی , خدمات چاه حفاری چاه , نگهداری چاه ریزش چاه
شماره های ثابت: 55672645 , 22700368
شماره های موبایل: 09184064028

خدمات چاه

خدمات چاه , 50 % تخفیف شبانه روزی , مستقیم با راننده
شماره های ثابت: 44845580 , 88616401 , 66864141 , 44486008 , 88616401 , 88373858 , 88646675 , 22224336 , 22256561
شماره های موبایل: 09123769755

لوله بازکنی - تخلیه چاه

لوله بازکنی - تخلیه چاه , 45درصدتخفیف بانرخ دولتی
شماره های ثابت: 44974163 , 44978591
شماره های موبایل: 09123769755

حفرچاه ساختمان

حفرچاه ساختمان , چاه‎آب،تخریب ساختمان , خدمات و نگهداری چاه آب ( نوری )
شماره های ثابت: 22029142 , 44825916
شماره های موبایل: 09195737294 , 09124157264

خدمات چاه - ریزش چاه

خدمات چاه - ریزش چاه , شبانه روزی - با ضمانت
شماره های ثابت: 77555101 , 44465623 , 22570121 , 22025597 , 88988340 , 77555101 , 44465623 , 22570121 , 22025597 , 88988340
شماره های موبایل: 09195737294 , 09124157264

لوله بازکنی تخلیه چاه

لوله بازکنی تخلیه چاه , حفرچاه نو
شماره های ثابت: 22755537 , 22755536
شماره های موبایل: 09194137968 , 09128545605

لوله بازکنی تخلیه چاه

لوله بازکنی تخلیه چاه , حفرچاه نو , ثبت و بیمه
شماره های ثابت: 22755537 , 22755536
شماره های موبایل: 09126178040

تخلیه چاه

تخلیه چاه , با مکنده ساکشن ,
شماره های ثابت: 88695530 , 88083929
شماره های موبایل: 09121713026

خدمات چاه و ....

خدمات چاه و .... , 100 % تضمینی شبانه روزی , ارزان فوری سراسر تهران
شماره های ثابت: 88695530 , 88083929
شماره های موبایل: 09126307067

حفاری چاه

حفاری چاه , ساختمان و آب , و کول گذاری و انجام خدمات
شماره های ثابت: 88695530 , 88083929
شماره های موبایل: 09197546474

تخلیه چاه

تخلیه چاه , با مکنده ساکشن ,
شماره های ثابت: 88695530 , 88083929
شماره های موبایل: 09125501911

لوله بازکنی - تخلیه چاه

لوله بازکنی - تخلیه چاه , تمام نقاط تهران , تضمینی - 50 % تخفیف
شماره های ثابت: 88695530 , 88083929
شماره های موبایل: 09195975080

خدمات چاه

خدمات چاه , فنر زنی - ریزش چاه , (شبانه روزی) ,
شماره های ثابت: 77567809 , 44908892 , 88178254 , 26117463
شماره های موبایل: 09195975080

ریزش‎چاه/ خدمات‎چاه

ریزش‎چاه/ خدمات‎چاه , شبانه‎روزی،بازدیدرایگان , جاده‎کرج 44820708
شماره های ثابت: 88577865 , 77656646 , 44820708 , 88577865 , 22679274 , 22025639 , 44820708 , 88577865 , 22679274
شماره های موبایل: 09192262456

حفر چاه نو

حفر چاه نو , تمام نقاط تهران , بدون واسطه 50% تخفیف
شماره های ثابت: 88577865 , 77656646 , 44820708 , 88577865 , 22679274 , 22025639 , 44820708 , 88577865 , 22679274
شماره های موبایل: 09123401556

خدمات چاه ، حفاری چاه

خدمات چاه ، حفاری چاه , حفاری چاه آب ,
شماره های ثابت: 55797039
شماره های موبایل: 09128200892

خدمات چاه

خدمات چاه , بازدید رایگان ، تمام نقاط
شماره های ثابت: 88446899
شماره های موبایل: 09395121546

# لوله بازکنی شبانه روزی #

# لوله بازکنی شبانه روزی # , تخلیه چاه 50 % تخفیف , ارزان فوری بیواسطه
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09106397050

ارزانتر از همه جا

ارزانتر از همه جا , ریزش چاه - خدمات چاه , تمام نقاط - نرخ دولتی
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09125015913

* خدمات چاه *

* خدمات چاه * , حمام آشپزخانه توالت کفشورها , شبانه روزی فوری 50 % تخفیف
شماره های ثابت: 66384135 , 77682639 , 66062475
شماره های موبایل: 09105963090

خدمات چاه-09127558663-ریزشی خدمات چاه 44339533

شرکت تهران حفر-09127758663-خدمات چاه- حفاری چاه -دارای بیمه و ثبت رسمی-آماده همکاری با تمام ارگانها -رستورانها -ساختمانهای اداری و-77797388-44339533 تمام نقاط تهران:09127758663 -تمام خدمات چاه
شماره های ثابت: 77797388
شماره های موبایل: 09127758663

خدمات چاه

خدمات چاه , حفاری چاه ، نگهداری چاه
شماره های ثابت: 55657870
شماره های موبایل: 09124780638

# لوله بازکنی تخلیه چاه #

# لوله بازکنی تخلیه چاه # , آشپزخانه حمام کفشور توالت و ...
شماره های ثابت: 88014050
شماره های موبایل: 09108607060

# تخلیه چاه ، لوله بازکنی #

# تخلیه چاه ، لوله بازکنی # , شبانه روزی بیواسطه فوری , 100 % تضمینی با 50 % تخفیف
شماره های ثابت: 88378318 , 22650257
شماره های موبایل: 09195909097

حفر انواع چاه ، چاه زهکشی

حفر انواع چاه ، چاه زهکشی , جای شم ، کول گذاری , طوقه چینی با اکیپ ایرانی
شماره های ثابت: 55683854
شماره های موبایل: 09120922377

خدمات چاه

خدمات چاه , ارزان فوری شبانه روزی
شماره های ثابت: 55683854
شماره های موبایل: 09196998474

خدمات چاه

خدمات چاه , حفاری و ریزش , ثبت (485253) و بیمه
شماره های ثابت: 44806862 , 66452076 , 88546311 , 22605740
شماره های موبایل: 09305981712

خدمات چاه

خدمات چاه , ( بی واسطه) ,
شماره های ثابت: 77189032 , 77134590
شماره های موبایل: 09128474494

حفر چاه ( با ثبت بیمه )

حفر چاه ( با ثبت بیمه ) , خدمات چاه و ریزش
شماره های ثابت: 33310673 , 88825267 , 44485425 , 22891392 , 88825267 , 77582281 , 44485425 , 22891392 , 88825267
شماره های موبایل: 09197890067 , 09128444987

# خدمات چاه #

# خدمات چاه #
شماره های ثابت: 44338738 , 44432319 , 66004224 , 77804915 , 22821076
شماره های موبایل: 09123241811

خدمات چاه - 24ساعته

خدمات چاه - 24ساعته , تمام نقاط - ارزان -فوری
شماره های ثابت: 44906807 , 66357373
شماره های موبایل: 09125848247

لوله بازکنی سراسر تهران

لوله بازکنی سراسر تهران , کندن چاه تخلیه چاه لایروبی سپتیک
شماره های ثابت: 44906807 , 66357373
شماره های موبایل: 09196711070 , 09196711060

* تخلیه چاه - لوله بازکنی *

* تخلیه چاه - لوله بازکنی * , حفر چاه نو - تمام نقاط , « بی واسطه - ارزان »
شماره های ثابت: 44906807 , 66357373
شماره های موبایل: 09127994616

خدمات چاه-بدون واسطه

خدمات چاه-بدون واسطه , با 40 % تخفیف , تمام نقاط - 24ساعته
شماره های ثابت: 44906807 , 66357373
شماره های موبایل: 09197403040

خدمات چاه-نرخ دولتی

خدمات چاه-نرخ دولتی
شماره های ثابت: 33327797 , 44093251 , 88479707 , 77847252 , 22615184 , 88523124
شماره های موبایل: 09197403040

لوله بازکنی ،تخلیه چاه

لوله بازکنی ،تخلیه چاه , و سپتیک ،حفر چاه نو , فوری،ارزان،بیواسطه (شبانه روزی)
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09124555223

حفاری چاه

حفاری چاه , از شهر قدس تا گمرک
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09355778063 , 09198301182

خدمات چاه

خدمات چاه , ریزش چاه (نرخ دولتی)
شماره های ثابت: 22570624 , 88367594 , 44821967 , 22570624 , 88446699 , 77640011 , 88367594 , 44821967 , 22570624 , 88446699
شماره های موبایل: 09355778063 , 09198301182

تخلیه چاه

تخلیه چاه , باتانکربزرگ باپمپ لجن کش , بانرخ اتحادیه
شماره های ثابت: 22688063
شماره های موبایل: 09127033952

تخلیه چاه

تخلیه چاه , باتانکربزرگ باپمپ لجن کش , بانرخ اتحادیه
شماره های ثابت: 22673434
شماره های موبایل: 09127039952

لوله بازکنی تخلیه چاه

لوله بازکنی تخلیه چاه , لایروبی سپتیک 50 % تخفیف , تمام نقاط مستقیم با راننده
شماره های ثابت: 22673434
شماره های موبایل: 09127609883

اورژانس لوله و چاه

اورژانس لوله و چاه , ( شبانه روزی ) ( تمام نقاط )
شماره های ثابت: 33560086 , 66069770 , 88548340 , 22507831
شماره های موبایل: 09127609883

تخلیه چاه - لوله بازکنی

تخلیه چاه - لوله بازکنی , شبانه روزی , ارزان تراز همه جا
شماره های ثابت: 49272
شماره های موبایل: 09198274157

تخلیه چاه ، لوله بازکنی

تخلیه چاه ، لوله بازکنی , حفرچاه نو شبانه روزی , بیواسطه ، ارزان ، فوری
شماره های ثابت: 49272
شماره های موبایل: 09128793540

تخلیه چاه ایران سرویس

تخلیه چاه ایران سرویس , لوله باز کنی با نرخ دولتی
شماره های ثابت: 55171574
شماره های موبایل: 09193797110

* لوله بازکنی - تخلیه چاه *

* لوله بازکنی - تخلیه چاه * , حفر چاه نو - تمام نقاط , « ارزان - فوری »
شماره های ثابت: 55171574
شماره های موبایل: 09129273990

تخلیه چاه - لوله بازکنی

تخلیه چاه - لوله بازکنی , تمام نقاط - شبانه روزی , مستقیم با سرویس کار
شماره های ثابت: 77731003
شماره های موبایل: 09124443522

خدمات چاه

خدمات چاه , حفاری چاه نو ، ریزش
شماره های ثابت: 77557064 , 33255737 , 66570925 , 22623998
شماره های موبایل: 09128898013

خدمات چاه - بیواسطه

خدمات چاه - بیواسطه , ارزانتراز همه جا فوری , 100 %تضمینی -50 % تخفیف
شماره های ثابت: 77557064 , 33255737 , 66570925 , 22623998
شماره های موبایل: 09124291562

لوله بازکنی وتخلیه چاه:بیواسطه

لوله بازکنی وتخلیه چاه:بیواسطه , لایروبی، تراش و حفرچاه , تضمینی با50 %تخفیف
شماره های ثابت: 77557064 , 33255737 , 66570925 , 22623998
شماره های موبایل: 09107795006

خدمات چاه ( با ضمانت )

خدمات چاه ( با ضمانت ) , ریزش چاه - نرخ دولتی , بازدید رایگان
شماره های ثابت: 44465601 , 22339535 , 44465601 , 22573608 , 22339535 , 88446805 , 22573608 , 77516388 , 44465601 , 88446805 , 22339535 , 88446805
شماره های موبایل: 09107795006

(بازدیدرایگان - نرخ اتحادیه)

(بازدیدرایگان - نرخ اتحادیه) , « لوله بازکنی - تخلیه چاه » , تمام نقاط - شبانه روزی
شماره های ثابت: 44465601 , 22339535 , 44465601 , 22573608 , 22339535 , 88446805 , 22573608 , 77516388 , 44465601 , 88446805 , 22339535 , 88446805
شماره های موبایل: 09127239868

لوله بازکنی ((اورژانسی))

لوله بازکنی ((اورژانسی)) , تخلیه چاه40 %تخفیف ویژه عید , سراسرتهران-شبانه روزی
شماره های ثابت: 44465601 , 22339535 , 44465601 , 22573608 , 22339535 , 88446805 , 22573608 , 77516388 , 44465601 , 88446805 , 22339535 , 88446805
شماره های موبایل: 09104447040

خدمات چاه

خدمات چاه , بازدید رایگان - شبانه روزی
شماره های ثابت: 77240847 , 88414512 , 77240790 , 22622752 , 44217572 , 66350475 , 22849846 , 44217572 , 88216574 , 22622751
شماره های موبایل: 09104447040

لوله بازکنی - تخلیه چاه

لوله بازکنی - تخلیه چاه , شبانه روزی , 40 %تخفیف-تمام نقاط تهران
شماره های ثابت: 26151048
شماره های موبایل: 09196537090

لوله بازکنی

لوله بازکنی , تخلیه چاه , فوری شبانه روزی
شماره های ثابت: 26151048
شماره های موبایل: 09108803010

خدمات ساتی تکنیک

خدمات ساتی تکنیک , انجام خدمات چاه و ریزش چاه , چاه اب با بیمه مسئولیت , و قرارداد رسمی (بیواسطه )
شماره های ثابت: 88477080 , 77630772 , 22960666
شماره های موبایل: 09126934133

نرخ دولتی

نرخ دولتی , خدمات چاه - حفرچاه نووکهنه , کلیه نقاط تهران - بازدیدرایگان
شماره های ثابت: 33306269 , 88934500 , 77606666 , 22880178
شماره های موبایل: 09126934133

خدمات چاه و لوله بدون خرابی شبانه روزی

09128671040 نیاوران فرمانیه-26548889 شریعتی پل رومی-22224885 پارک وی ولنجک-22035845 جردن الهیه-88656569ملاصدرا کردستان-88009090کریمخان ولیعصر-88436353 نارمک تهرانپارس-77568888 تمام نقاط 09198888206
شماره های ثابت: 88195717
شماره های موبایل: 09128671040 , 09198888206

خدمات چاه-استادجعفری

خدمات چاه-استادجعفری
شماره های ثابت: 55704882 , 66865959 , 88536990 , 22133701 , 44281856 , 77998861
شماره های موبایل:

تخلیه چاه

تخلیه چاه , لوله بازکنی , شبانه روزی , حتی ایام نوروز
شماره های ثابت: 66838627 , 66190954
شماره های موبایل: 09123144481

خدمات چاه

خدمات چاه , تماس مستقیم با راننده
شماره های ثابت: 66838627 , 66190954
شماره های موبایل: 09362133443 , 09127453580

خدمات شبانه روزی

خدمات شبانه روزی ,
شماره های ثابت: 33327727 , 88460507 , 22953771 , 22225958
شماره های موبایل: 09121768928

خدمات چاه

خدمات چاه , جنوب شهر , نواب-کمیل-جمهوری-منیریه , وحدت اسلامی-خزانه-بازار , نازی آباد-شهرری-شوش , مولوی - فلاح(حتی ایام نوروز)
شماره های ثابت: 55682060 , 55685090
شماره های موبایل:

خدمات چاه

خدمات چاه , 50%تخفیف , درخدمت مردم غرب تهران
شماره های ثابت: 44338037 , 44009170
شماره های موبایل:

خدمات چاه

خدمات چاه , , , , (حتی ایام نوروز) , شبانه روزی , ,
شماره های ثابت: 44872031 , 55682060 , 44872031 , 88845363 , 22645363 , 66049088 , 88845363 , 22645363 , 44872031 , 22645363 , 44872031 , 88845363 , 22645363
شماره های موبایل: 09196697010

خدمات چاه

خدمات چاه , ارزانترازهمه جا-50 %تخفیف , بدون تعطیلی-شبانه روزی
شماره های ثابت: 22392338
شماره های موبایل: 09127171941

**لوله بازکنی تخلیه چاه**

**لوله بازکنی تخلیه چاه** , سراسر تهران و حومه , لایروبی، سپتیک، حفرچاه
شماره های ثابت: 77212500
شماره های موبایل: 09127171941

خدمات چاه وفاضلاب

خدمات چاه وفاضلاب , تمام نقاط - سرویس‎رایگان , فوری فوری
شماره های ثابت: 88245557
شماره های موبایل: 09127171941

حفر چاه آب بیواسطه

حفر چاه آب بیواسطه , فوری با نازلترین قیمت
شماره های ثابت: 88245557
شماره های موبایل: 09124540382 , 09197095232

خدمات چاه ، حفاری چاه

خدمات چاه ، حفاری چاه , حفاری چاه آب
شماره های ثابت: 88245557
شماره های موبایل: 09192998352 , 09125210642 , 09123466577

لوله بازکنی-تخلیه چاه

لوله بازکنی-تخلیه چاه , تمام نقاط تهران , سپتیک -لایروبی چاه-حفرچاه , ریزش چاه-طوقه چینی , کول گذاری - 40 %تخفیف , شبانه روزی (دفترمرکزی)
شماره های ثابت: 77212603
شماره های موبایل: 09192998352 , 09125210642 , 09123466577

خدمات چاه وفاضلاب

خدمات چاه وفاضلاب , نیم‎ساعته - شبانه روزی , حفرچاه - دارای بیمه وثبت
شماره های ثابت: 33797890 , 77498914 , 88431976 , 22615957
شماره های موبایل: 09192998352 , 09125210642 , 09123466577

خدمات چاه

خدمات چاه , بیواسطه - ارزان , شبانه روزی تمام نقاط
شماره های ثابت: 77715269 , 77713106
شماره های موبایل: 09195378838

حفرچاه

حفرچاه , تمام نقاط تهران , شبانه روزی
شماره های ثابت: 77715269 , 77713106
شماره های موبایل: 09128304144

حفاری چاه نو

حفاری چاه نو , چاه آب ، شمع و پایل , بازدید رایگان ( ارزان - فوری )
شماره های ثابت: 77715269 , 77713106
شماره های موبایل: 09122575277

تخلیه چاه - لوله بازکنی

تخلیه چاه - لوله بازکنی , شبانه روزی ,
شماره های ثابت: 33783820
شماره های موبایل: 09127197075

خدمات چاه - حفاری

خدمات چاه - حفاری , ریزش - کول گذاری , (بازدید رایگان) ,
شماره های ثابت: 86020181
شماره های موبایل: 09198885630

گروه مهندسین آبفاء ایران

گروه مهندسین آبفاء ایران , طراحی واجرای سیستم های , آبرسانی وفاضلاب(حفرچاه وزهکشی)
شماره های ثابت: 86020181
شماره های موبایل: 09126015298

حفرچاه آب

حفرچاه آب , خدمات چاه کول گذاری , تخریب ریزش
شماره های ثابت: 88823471 , 88835502
شماره های موبایل: 09126015298

خدمات چاه حفر چاه نو

خدمات چاه حفر چاه نو , شمیرانات 22916303
شماره های ثابت: 88280424 , 66627082
شماره های موبایل: 09193544750

خدمات چاه- با ضمانت

خدمات چاه- با ضمانت , نرخ دولتی-بازدیدرایگان
شماره های ثابت: 88473899 , 44415016 , 22857913 , 86027638 , 88405517 , 22881583 , 44415016 , 88473899 , 22857913 , 88405517 , 22881583
شماره های موبایل: 09397735023 , 09124409139

پیمانکاری یوسف ترکی

پیمانکاری یوسف ترکی , حفاری چاه آب , خدمات و نگهداری چاه آب
شماره های ثابت: 88473899 , 44415016 , 22857913 , 86027638 , 88405517 , 22881583 , 44415016 , 88473899 , 22857913 , 88405517 , 22881583
شماره های موبایل: 09128309537

لوله باز کنی و تخلیه چاه شمال تهران 22881335

تخلیه چاه و لوله بازکنی شبانه روزی حتی تعطیلات درسراسرتهران تجریش-دربند 22881335پارک وی-ولنجک 22881335اوین-سعادت آباد 22881335نیاوران-پاسداران 22881335تخلیه چاه فاضلاب رفع گرفتگی لوله 22881335
شماره های ثابت: 22881335
شماره های موبایل: 09121079305

خدمات چاه - حفاری

خدمات چاه - حفاری , ریزش - کول گذاری ,
شماره های ثابت: 33484831
شماره های موبایل: 09035619325

X خدمات چاه X

X خدمات چاه X , بیواسطه ... شبانه روزی ,
شماره های ثابت: 33484831
شماره های موبایل: 09124869949

>< خدمات چاه ><

>< خدمات چاه >< , بیواسطه ,
شماره های ثابت: 33484831
شماره های موبایل: 09120926920

حفاری چاه

حفاری چاه , ریزش ، نگهداری , خدمات چاه
شماره های ثابت: 22768214
شماره های موبایل: 09191080026

« خدمات چاه »

« خدمات چاه » , میله و انباری ,
شماره های ثابت: 22899188
شماره های موبایل: 09191248735

X خدمات چاه X

X خدمات چاه X , بی واسطه شبانه روزی , تمام نقاط مستقیم باسرویس کار
شماره های ثابت: 22899188
شماره های موبایل: 09191535116

>< خدمات چاه ><

>< خدمات چاه >< , بیواسطه شبانه‎روزی , تمام نقاط
شماره های ثابت: 22899188
شماره های موبایل: 09191436010

* واقعا ارزان - تضمینی *

* واقعا ارزان - تضمینی * , خدمات چاه و لوله
شماره های ثابت: 88442000
شماره های موبایل: 09102813083

*لوله بازکنی - تخلیه چاه*

*لوله بازکنی - تخلیه چاه* , حفرچاه - لایروبی - تمام نقاط , و حومه - 40 % تخفیف
شماره های ثابت: 77440679
شماره های موبایل: 09308071343 , 09197782313

لوله بازکنی-تخلیه چاه-حفرچاه

لوله بازکنی-تخلیه چاه-حفرچاه , لایروبی - تمام نقاط و حومه , با مجوز اتحادیه-40 %تخفیف
شماره های ثابت: 77440679
شماره های موبایل: 09126090856