آسانسور (تعمیر و سرویس)

آسانسور روان صعود ارتفاع

آسانسور روان صعود ارتفاع , فروش ، نصب ، تعمیر ، نگهداری , باپروانه طراحی مونتاژوعضوسندیکا
شماره های ثابت: 44470497
شماره های موبایل: 09124096709

شرکت سپید سحر

شرکت سپید سحر , تعمیر،سرویس،مشاوره وبازدید , رایگان،تمام نقاط،بدون تعطیلی
شماره های ثابت: 44460848 , 22636857
شماره های موبایل: 09124096709

« دلتا آذین »

« دلتا آذین » , فروش ، نصب ، بازسازی , سرویس و نگهداری آسانسور , « عضو رسمی سندیکا » , « پروانه طراحی و مونتاژ » , , دفتر مرکزی
شماره های ثابت: 44281081 , 44281138 , 77242751 , 77180774
شماره های موبایل: 09124096709

شرکت آسانسوری اطلس صعود

شرکت آسانسوری اطلس صعود , نصب وراه اندازی و سرویس نگهداری , تعمیر و بازسازی خدمات 24ساعته
شماره های ثابت: 77267806
شماره های موبایل: 09128384154

(( نیک فراز تهران ))

(( نیک فراز تهران )) , عضویت سندیکا , طراحی و مونتاژ ازوزارت صنایع , فروش،نصب،بازسازی،طراحی , سرویس و نگهداری
شماره های ثابت: 33002554 , 44868327 , 22773204
شماره های موبایل: 09128384154

شرکت روان ریل آبی

شرکت روان ریل آبی , نگهداری و بازسازی , تعمیرموتور گیربکس ، بیمه
شماره های ثابت: 88312479 , 88812098
شماره های موبایل: 09128384154

(آسانسور دیبا یدک آسانبر)

(آسانسور دیبا یدک آسانبر) , فروش ،نصب ،تعمیر و نگهداری , باپروانه طراحی و مونتاژو عضوسندیکا
شماره های ثابت: 44304135 , 44336500
شماره های موبایل: 09128384154

/شرکت اوج اندیشان فرازپیما/

/شرکت اوج اندیشان فرازپیما/ , تعمیر سرویس نگهداری , آسانسور ، عضو رسمی اتحادیه
شماره های ثابت: 44244769
شماره های موبایل: 09128352325

آسانسوراوج پیما(بیمه رایگان)

آسانسوراوج پیما(بیمه رایگان) , سرویس ونگهداری منظم ماهانه , بدون تعطیلی ، قیمت مناسب
شماره های ثابت: 66560069 , 66514446
شماره های موبایل: 09128352325

شرکت آتیس بیمه رایگان

شرکت آتیس بیمه رایگان , تعمیر ، سرویس و نگهداری , پشتیبانی حتی ایام تعطیل
شماره های ثابت: 66506337 , 44291027 , 44410101
شماره های موبایل: 09129200258

* آرام آسانبر زمان *

* آرام آسانبر زمان * , فروش / نصب / بازسازی , سرویس / نگهداری , « خدمات خوب - قیمت مناسب » , ( عضو رسمی سندیکا )
شماره های ثابت: 26312153
شماره های موبایل: 09129200258

نصب - تعمیر - نگهداری

نصب - تعمیر - نگهداری , 24ساعته حتی روزهای تعطیل , سرویس اولیه + بیمه = رایگان
شماره های ثابت: 88727291
شماره های موبایل: 09191341301

شرکت آسان سحاب کیهان

شرکت آسان سحاب کیهان , بازسازی، سرویس و نگهداری , همراه با بیمه رایگان-24 ساعته
شماره های ثابت: 55775923 , 66399741
شماره های موبایل: 09191341301

شایان برج پیمان

شایان برج پیمان , پروانه طراحی و مونتاژ , سرویس / بازسازی / تعمیرات
شماره های ثابت: 26452488 , 26452386
شماره های موبایل: 09191341301

«اورژانس آسانسور»

«اورژانس آسانسور» , سرویس،نگهداری،تعمیرات , (تمام نقاط)
شماره های ثابت: 88468880
شماره های موبایل:

«کلینیک تخصصی آسانسور»

«کلینیک تخصصی آسانسور» , سرویس،نگهداری،تعمیرات , شبانه روزی،روزهای تعطیل،کادرمجرب
شماره های ثابت: 77182501
شماره های موبایل: 09121407591

شرکت مهام آسان بر ماهان

شرکت مهام آسان بر ماهان , فروش،نصب،نگهداری وبازسازی
شماره های ثابت: 77738053 , 77738057
شماره های موبایل: 09123200899

«آسان صعود نیماASN»

«آسان صعود نیماASN» , فروش-نصب-بازسازی-تزئین , تعمیرونگهداری(آسانسوروپله برقی)
شماره های ثابت: 77200518
شماره های موبایل: 09126786516

/ آسانسور اترک /

/ آسانسور اترک / , تعمیر سرویس نگهداری , بازسازی
شماره های ثابت: 44362768
شماره های موبایل: 09127835901

ماموت آسانبر ایرانیان

ماموت آسانبر ایرانیان , بازسازی ، سرویس و نگهداری , اخذاستانداردوبیمه بانظارت سندیکا
شماره های ثابت: 66909534
شماره های موبایل: 09121793128

دنیادنیاآرامش(عضوسندیکا)

دنیادنیاآرامش(عضوسندیکا) , فروش تعمیرات تزئین کابین , سرویس و نگهداری 24ساعته
شماره های ثابت: 33798309 , 33796507
شماره های موبایل: 09121793128

بهرو گستر ارتفاع

بهرو گستر ارتفاع , سرویس ، نگهداری ، تعمیر , و بازسازی آسانسور
شماره های ثابت: 33798309 , 33796507
شماره های موبایل: 09381375362 , 09125474493

آسانسور پارمیس

آسانسور پارمیس , فروش،نصب،نگهداری انواع آسانسور , باپروانه طراحی مونتاژوعضوسندیکا
شماره های ثابت: 44824918
شماره های موبایل: 09123904145

نصب تعمیر و بازسازی

نصب تعمیر و بازسازی , سرویس و نگهداری انواع آسانسور
شماره های ثابت: 76281859 , 44314863
شماره های موبایل: 09123904145

سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور , ایرانی وخارجی-بازدیدرایگان , « تعمیرات 24 ساعته »
شماره های ثابت: 44627802
شماره های موبایل: 09126200799

عرشیا صنعت

عرشیا صنعت , سرویس،نگهداری وبازسازی آسانسور , بازدید + بیمه + مشاوره =رایگان
شماره های ثابت: 77310269
شماره های موبایل: 09128680701

جشنواره پائیزی سیمرغ آسانبر

جشنواره پائیزی سیمرغ آسانبر , سایان ، عضو رسمی سندیکا , بیمه ، بازدید ، قیمتهای استثنایی
شماره های ثابت: 44035821
شماره های موبایل: 09125274580

اوج پیمای پارسیان

اوج پیمای پارسیان , تعمیرونگهداری شبانه روزی , باکمترین قیمت و بیمه رایگان
شماره های ثابت: 55739910 , 66427827
شماره های موبایل: 09125274580

آرام روان عرش

آرام روان عرش , تعمیر سرویس نگهداری
شماره های ثابت: 77152951 , 77152987
شماره های موبایل:

آب بندی چاله آسانسور

آب بندی چاله آسانسور , با تیم متخصص
شماره های ثابت: 77152951 , 77152987
شماره های موبایل: 09129155293

شرکت برج نورد دماوند

شرکت برج نورد دماوند , عضو رسمی سندیکای صنایع , آسانسور و پله برقی باگواهی , طراحی و مونتاژ در زمینه , سرویس و نگهداری آسانسورهای , کششی وهیدرولیک،آماده همکاری
شماره های ثابت: 88949413
شماره های موبایل:

سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری , و تعمیرات آسانسور , شبانه روزی حتی ایام تعطیل
شماره های ثابت: 86034984
شماره های موبایل: 09123149445

آسانسور

آسانسور , سرویس - نگهداری - تعمیرات ,
شماره های ثابت: 86034984
شماره های موبایل: 09364395270

تعمیر، بازسازی، سرویس

تعمیر، بازسازی، سرویس , و نگهداری آسانسور , با مجوز از اداره صنایع
شماره های ثابت: 44229562 , 44262325
شماره های موبایل:

آسانسور مبنا کابین

آسانسور مبنا کابین , مرکز مجهز به بازسازی و‎تزئینات , designlifts@
شماره های ثابت: 44987929
شماره های موبایل: 09121549114

آسانسور مبنا کابین

آسانسور مبنا کابین , مرکز مجهز به بازسازی و‎تزئینات , designlifts@
شماره های ثابت: 44987929
شماره های موبایل: 09121549114

*آسانسور رامان*

*آسانسور رامان* , تعمیر،نگهداری و بازسازی , 24 ساعته حتی ایام تعطیل
شماره های ثابت: 33224600 , 66578569
شماره های موبایل:

تعمیرات و نصب و سرویس

تعمیرات و نصب و سرویس , و نگهداری آسانسوربا10سال , سابقه وعضویت سندیکای تهران
شماره های ثابت: 33224600 , 66578569
شماره های موبایل: 09199294952

ریشه کن کردن

ریشه کن کردن , هرنوع خرابی آسانسور
شماره های ثابت: 66838467
شماره های موبایل: 09121268318

شرکت آسانسوری پارسا

شرکت آسانسوری پارسا , تعمیرات تخصصی آسانسور , سرویس و نگهداری + بیمه رایگان
شماره های ثابت: 66324254
شماره های موبایل: 09123780417

سرویس ، نگهداری ، نصب

سرویس ، نگهداری ، نصب , و تعمیرات آسانسور (خاکی)
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09024343607 , 09124343607

آسانسور آوین آسا سپهر

آسانسور آوین آسا سپهر , سرویس،نگهداری،تعمیر،بازسازی , نصب و راه اندازی(خدمات24ساعته)
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09379362125 , 09126408109

*آسانسور رامان*

*آسانسور رامان* , تعمیر،نگهداری و بازسازی , 24 ساعته حتی ایام تعطیل
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09128637380

مهندسین شایسته

مهندسین شایسته , کلیه خدمات آسانسور وبالابر , طراحی مشاوره فروش
شماره های ثابت: 22060076
شماره های موبایل: 09128637380

/ آسانسور نیکان /

/ آسانسور نیکان / , تعمیرات ، بازسازی ، نگهداری
شماره های ثابت: 44355911 , 22431564
شماره های موبایل: 09128637380

فروش و نصب

فروش و نصب , بازسازی , سرویس و نگهداری , تزئینات کابین
شماره های ثابت: 22755537 , 22755536
شماره های موبایل: 09128637380

دکتر آچار

دکتر آچار , سرویس , تعمیرات , بازسازی , « سراسر تهران » ,
شماره های ثابت: 88550819
شماره های موبایل:

سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور , با نازلترین قیمت و , بهترین کیفیت - بدون تعطیلی
شماره های ثابت: 77592398
شماره های موبایل: 09127624336

شرکت آسانسور طاها

شرکت آسانسور طاها , عضو رسمی سندیکا , سرویس ونگهداری،تعمیرات،بازسازی
شماره های ثابت: 77430177
شماره های موبایل: 09123807931

سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری , آسانسور , چهل ستون کد 117
شماره های ثابت: 88622376
شماره های موبایل:

سرویس ، نگهداری و بازسازی

سرویس ، نگهداری و بازسازی , انواع آسانسور،تعمیرآسانسورهای , قدیمی (رله ای ) 40 سال سابقه
شماره های ثابت: 44317662
شماره های موبایل: 09121304705

آسانسور ایرسا صنعت آوین

آسانسور ایرسا صنعت آوین , فروش،نصب،بازسازی،نگهداری , باپروانه طراحی ومونتاژوعضوسندیکا
شماره های ثابت: 44436422
شماره های موبایل: 09126010495

بازسازی - ایمن سازی-نگهداری

بازسازی - ایمن سازی-نگهداری , آسانسورهای قدیمی , همراه با بیمه رایگان
شماره های ثابت: 44964815
شماره های موبایل: 09126069407

* آسانسور فراز گستر *

* آسانسور فراز گستر * , سرویس - نگهداری - بازسازی , خدمات طلایی و شبانه روزی
شماره های ثابت: 77696614
شماره های موبایل:

آسانسوراوج

آسانسوراوج , سرویس نگهداری(خدمات ویژه) , رفع خرابی موردی(بازدیدرایگان)
شماره های ثابت: 44589819
شماره های موبایل: 09128580700

سرویس ، اجرا ، بازسازی

سرویس ، اجرا ، بازسازی ,
شماره های ثابت: 26300216 , 55868083
شماره های موبایل: 09104757147

شرکت اوج پیما

شرکت اوج پیما , استانداردسازی ،تعمیر،بازسازی , وسرویس،نگهداری با30سال سابقه
شماره های ثابت: 88606695 , 88066062
شماره های موبایل:

روغن سرویس

روغن سرویس , آسانسور پاتریس
شماره های ثابت: 77131608
شماره های موبایل: 09125582018

آسانسوربهرو گسترارتفاع

آسانسوربهرو گسترارتفاع , نصب،تعمیرات،سرویس ،نگهداری , مشاوره وبازدیدوسرویس اول رایگان
شماره های ثابت: 46040276
شماره های موبایل: 09125474493

شایان برج پیمان

شایان برج پیمان , پروانه طراحی و مونتاژ , سرویس / بازسازی / تعمیرات
شماره های ثابت: 02126452488 , 02126452386
شماره های موبایل:

نصب - تعمیر - نگهداری

نصب - تعمیر - نگهداری , 24ساعته حتی روزهای تعطیل , سرویس اولیه +بیمه =رایگان
شماره های ثابت: 88104738
شماره های موبایل: 09193797579

بازسازی و دیزاین

بازسازی و دیزاین , انواع کابین آسانسور , 3 بعدی استیل چوب درمحل , * با 25 سال تجربه * , با مجوز طراحی و مونتاژ , واخذ استاندارد ادواری
شماره های ثابت: 44039530
شماره های موبایل: 09104591318

متفاوت ترین

متفاوت ترین , سرویس و نگهداری آسانسور ,
شماره های ثابت: 66122974
شماره های موبایل: 09104591318

شاندرمن

شاندرمن , بازسازی ، تعمیر ، سرویس و , نگهداری آسانسور
شماره های ثابت: 66121756
شماره های موبایل: 09122242466

سریر گستر صدر

سریر گستر صدر , طراحی ساخت سرویس ونگهداری
شماره های ثابت: 33644836
شماره های موبایل: 09190772474 , 09120885291

برج نورد دماوند

برج نورد دماوند , دارای پروانه طراحی و مونتاژو , عضویت رسمی سندیکاآسانسورو , پله برقی ایران ش357405نصب , فروش بازسازی،سرویس،نگهداری
شماره های ثابت: 88929950
شماره های موبایل: 09120208243

سرویس و نگهداری انواع

سرویس و نگهداری انواع , ‎آسانسورهای کششی‎ و هیدرولیک , وفروش‎انواع جکهای بالابرهیدرولیک
شماره های ثابت: 44241105
شماره های موبایل:

زمرد بالابر پاسارگاد

زمرد بالابر پاسارگاد , فروش - نصب - تعمیر , نگهداری انواع آسانسور , دارای پروانه طراحی مونتاژ , مهندس: قاسمی , بازرس اسبق استانداردآسانسور
شماره های ثابت: 55972431
شماره های موبایل: 09122843537

شایان برج پیمان

شایان برج پیمان , پروانه طراحی و مونتاژ , سرویس / بازسازی / تعمیرات
شماره های ثابت: 75124
شماره های موبایل: 09122843537

I.A.S تعمیرات،نگهداری

I.A.S تعمیرات،نگهداری , نصب ، فروش ، بازسازی , (( عضو اتحادیه ))
شماره های ثابت: 88904916 , 44428614
شماره های موبایل:

شرکت ایستا فراز پیما

شرکت ایستا فراز پیما , فروش،تعمیرات‏ونوسازی،سرویس , ونگهداری‏انواع‎آسانسور‎و‎پله‎برقی
شماره های ثابت: 66538973 , 66538922
شماره های موبایل:

زنجان وی

زنجان وی , طراحی - فروش و نصب راه اندازی , تعمیر و نگهداری واخذ استاندارد
شماره های ثابت: 44732035
شماره های موبایل: 09192094148

سرویس ونگهداری سالانه

سرویس ونگهداری سالانه , اعزام فوری سرویس کار-قیمت مناسب , بیمه رایگان (عضورسمی سندیکا)
شماره های ثابت: 55840364
شماره های موبایل: 09381297290

آسانسور

آسانسور , سرویس و نگهداری , طراحی ، فروش ، نصب , نصب آسانسورهای , تک فاز
شماره های ثابت: 77945479 , 77945098 , 22750263 , 22750241
شماره های موبایل:

شرکت اوج پیمای شهاب

شرکت اوج پیمای شهاب , تعمیرات،سرویس ونگهداری آسانسور , عضو اتحادیه ، بازدیداولیه رایگان
شماره های ثابت: 44899206
شماره های موبایل: 09120128036