قبض انبار به شماره

قبض انبار به شماره , 1530704 باشماره بارنامه 480 , به نام شرکت تجارت مهداد , نوین مفقود و فاقد اعتبار است , ازیابنده تقاضامی شودباشماره , ذیل آقای صابرتماس حاصل نمایند

شماره های ثابت: 66488592 , 66954644
شماره های موبایل: 09121206081
آدرس:
ایمیل:
سایت: