مشاوره حقوقی (املاك)

تخصصا ملکی

تخصصا ملکی , « حق الوکاله مناسب »
شماره های ثابت: 77033761 , 44383564
شماره های موبایل: 09123478848

کلیه دعاوی ملکی

کلیه دعاوی ملکی , « حق الوکاله مناسب »
شماره های ثابت: 77033761 , 44383564
شماره های موبایل: 09123478848

" تخصصا ملکی"

کلیه دعاوی ملکی , « حق الوکاله مناسب »
شماره های ثابت: 77798478
شماره های موبایل: 09123478848

قبول کلیه دعاوی

قبول کلیه دعاوی , مشاوره رایگان , اعتماد به ما = , به سرانجام رساندن , پرونده شما
شماره های ثابت: 44261032
شماره های موبایل: 09123478848

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی , دعاوی ملکی ، حقوقی ، کیفری , حق الوکاله پایان کار
شماره های ثابت: 66847382
شماره های موبایل: 09383313381

(تخصصا ملکی)

(تخصصا ملکی) , الزام به تنظیم سند ، خلع ید , سرقفلی،ارث،مشارکت درساخت , شهرداری،ابطال و فسخ , حق الوکاله اقساطی
شماره های ثابت: 88627936
شماره های موبایل: 09123105966

تخصصا ملکی

تخصصا ملکی , خلع ید - تخلیه , الزام به تنظیم , ثبتی - مالیاتی و .... , ( مشاوره تلفنی رایگان )
شماره های ثابت: 22659357 , 26209019
شماره های موبایل: 09123105966

قاضی بازنشسته

قاضی بازنشسته , دکترای حقوق , کیفری - حقوقی - خانواده , مشاوره رایگان ,
شماره های ثابت: 88985458
شماره های موبایل: 09123105966

چک سفته طلب

چک سفته طلب , هزینه مناسب , تجربه بالا
شماره های ثابت: 44719912
شماره های موبایل: 09121052468

فقط دعاوی ملکی

فقط دعاوی ملکی , تخلیه تجاری و مسکونی , « مشاوره تلفنی رایگان » , ,
شماره های ثابت: 22729762
شماره های موبایل: 09124000160

الزام به سند ، تخلیه

الزام به سند ، تخلیه , سرقفلی ، مشارکت
شماره های ثابت: 66926153
شماره های موبایل: 09128300274

نگران هزینه نباشید

نگران هزینه نباشید , با اتکا به خدا , هرمشکلی حل می شود
شماره های ثابت: 44750274
شماره های موبایل: 09128300274

وکیل پایه یک خانم

وکیل پایه یک خانم , کلیه دعاوی ملکی،الزام به سند , تخلیه،خلعیت و...مشاوره تلفنی رایگان
شماره های ثابت: 44974361
شماره های موبایل: 09128478662

«عدلینه داد آپادانا »

«عدلینه داد آپادانا » , انجام کلیه دعاوی ملکی , , ( مشاوره حضوری رایگان )
شماره های ثابت: 26701810
شماره های موبایل: 09128478662

تخصصاً دعاوی ملکی

تخصصاً دعاوی ملکی , مشاوره تلفنی رایگان , حق الوکاله اقساط
شماره های ثابت: 46046038
شماره های موبایل: 09123964564

خلع ید تنظیم سند

خلع ید تنظیم سند , سرقفلی ثبتی , مشاوره رایگان
شماره های ثابت: 88997717
شماره های موبایل: 09123964564

تخصصا ملکی

تخصصا ملکی , مشاوره تلفنی رایگان ,
شماره های ثابت: 22362955
شماره های موبایل: 09123964564

نگران هزینه نباشید

نگران هزینه نباشید , با اتکا به خدا , هرمشکلی حل می شود
شماره های ثابت: 44750271
شماره های موبایل: 09121052468

چک - سفته - ملک

چک - سفته - ملک , خلع ید - تخلیه - ارث , الزام به تنظیم - سرقفلی , « مشاوره تلفنی رایگان »
شماره های ثابت: 22909132 , 22914026 , 22914025
شماره های موبایل: 09121052468

تخصصا دعاوی املاک

تخصصا دعاوی املاک , مالی،خانواده،دادسراودادگاه , مشاوره رایگان
شماره های ثابت: 66568926
شماره های موبایل: 09128187669

حق الوکاله اقساط-پایان کار

حق الوکاله اقساط-پایان کار , ملکی.سرقفلی.اجرائیه بانکی , دعاوی شرکتها،دادگاه تجدیدکیفری
شماره های ثابت: 88523038
شماره های موبایل: 09125710675

# تخصصا ملکی #

# تخصصا ملکی # , دیوان - دعاوی شهرداری , مالیات - کمیسیون ماده 100
شماره های ثابت: 77225700
شماره های موبایل: 09122907800

تخصصا" ملکی

# تخصصا ملکی # , دیوان - دعاوی شهرداری , مالیات - کمیسیون ماده 100
شماره های ثابت: 77723606
شماره های موبایل: 09122907800

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی , « راه عدالت و انصاف » , کلیه دعاوی حقوقی و کیفری
شماره های ثابت: 77612384
شماره های موبایل: 09126111706

تخصصا دعاوی ملکی

تخصصا دعاوی ملکی , مشاوره رایگان ,
شماره های ثابت: 26763420
شماره های موبایل: 09121372259

تخصصا سرقفلی

تخصصا سرقفلی , تخلیه و خلع ید , دیوان عالی کشور/منابع طبیعی , الزام به تنظیم سند , مشاوره رایگان
شماره های ثابت: 77093789
شماره های موبایل: 09129402100

وکالت درکلیه دعاوی حقوقی

وکالت درکلیه دعاوی حقوقی , ملکی ،چک وسفته،کیفری وخانواده , توسط وکیل پایه یک دادگستری باسابقه
شماره های ثابت: 88955417
شماره های موبایل: 09123399967

حق الوکاله پایان کار(آریاشهر)

حق الوکاله پایان کار(آریاشهر) , دعاوی ملکی،الزام به تنظیم سند،چک , وکیل پایه یک دادگستری
شماره های ثابت: 88955417
شماره های موبایل: 09125370071

وکیل پایه یک خانم

وکیل پایه یک خانم , حقوقی،کیفری،ملکی،خانواده , مشاوره رایگان و حق الوکاله اقساطی
شماره های ثابت: 77575934
شماره های موبایل: 09129421031

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری , و مشاور حقوقی
شماره های ثابت: 77575934
شماره های موبایل: 09124080391

قبول تخصصی وکالت

قبول تخصصی وکالت , دعاوی مربوط به دیوان محاسبات , و سازمان بازرسی کل کشور , مطالبات دولتی و دعاوی املاک
شماره های ثابت: 44281737
شماره های موبایل: 09398631250 , 09190409467

مشاوره و پذیرش دعاوی

مشاوره و پذیرش دعاوی , کیفری،حقوقی،خانوادگی،ثبتی وملکی
شماره های ثابت: 77539713
شماره های موبایل: 09123479166

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی , سوداگران عدالت صبا , مشاوره رایگان و وکالت , تخصصی درکلیه امورحقوقی , کیفری ، خانوادگی ، ملکی , چک ،مالیاتی ، بانکی ، ارث , کارگر و کارفرما
شماره های ثابت: 88830598 , 88832892
شماره های موبایل: 09100300486

کلیه دعاوی ملکی

کلیه دعاوی ملکی , ثبتی -الزام تنظیم سند , سرقفلی،تخلیه و...
شماره های ثابت: 55981227
شماره های موبایل: 09337093385

مشاوره رایگان حضوری

مشاوره رایگان حضوری , حقوقی ، کیفری ،خانواده (ونک)
شماره های ثابت: 1586081109
شماره های موبایل: 09387428928

تخصصا دعاوی ملکی

تخصصا دعاوی ملکی , بدوی، تجدیدنظر، اعاده دادرسی
شماره های ثابت: 88952752 , 88960487
شماره های موبایل:

مشاوره تلفنی رایگان-حق الوکاله

مشاوره تلفنی رایگان-حق الوکاله , توافقی(ملکی،حقوقی،خانواده،کیفری) , وکیل پایه یک وقاضی بازنشسته
شماره های ثابت: 22670858 , 44454216
شماره های موبایل:

موسسه حقوقی‎سریرعدالت

موسسه حقوقی‎سریرعدالت , ( تخصصا ملکی ) , دعاوی شهرداری ، منابع طبیعی , الزام به تنظیم سند رسمی , خلع ید ، تخلیه ، افراز و تفکیک
شماره های ثابت: 44978917
شماره های موبایل: 09122408482

تخصصا ملکی

تخصصا ملکی , دکترای حقوق , حق الوکاله مناسب
شماره های ثابت: 44386587
شماره های موبایل: 09120346341

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره تلفنی رایگان , شمارادر رسیدن به حقوقتان , بصورت تخصصی یاری مینماییم , انجام‎کلیه‏امورملکی،کیفری،ثبتی , ازمرحله‏بدوی‏تادیوان‏عالی‏کشور , و اعمال ماده 477 (18سابق)
شماره های ثابت: 88687270
شماره های موبایل: 09123807920

پارسیان تدبیر داور

پارسیان تدبیر داور , « مشاوره تلفنی رایگان » , 1 - منابع طبیعی و زمین شهری , 2 - شرکت های تجاری , 3 - قراردادها , 4 - املاک و شهرداری
شماره های ثابت: 86080364
شماره های موبایل: 09128453228

تخصصا ملکی تنظیم سند

تخصصا ملکی تنظیم سند , خلع ید - سرقفلی - تخلیه , شهرداری - مالیاتی
شماره های ثابت: 88997719
شماره های موبایل: 09308683839

تخصصا دعاوی ملکی

تخصصا دعاوی ملکی , شهرداری ، مسکونی، اراضی , دیوان عدالت، الزام به تنظیم سند
شماره های ثابت: 44264563 , 44221989
شماره های موبایل:

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی , عدلینه داد آپادانا , تخلیه ، چک و غیره
شماره های ثابت: 26701689
شماره های موبایل: 09392877374

تخصصا املاک

تخصصا املاک , با 25 سال سابقه , مشاوره تلفنی رایگان , مشارکت در ساخت , تخلیه مسکونی و تجاری , کلیه دعاوی املاک , خلع ید ، سرقفلی
شماره های ثابت: 77947264
شماره های موبایل: 09392877374

دعاوی ملکی - تخصصا چک

دعاوی ملکی - تخصصا چک , و سفته - مشاوره رایگان
شماره های ثابت: 88748481
شماره های موبایل: 09125354231

تخصصا ملکی

تخصصا ملکی , مسکونی - تجاری با حضور وکلا , الزام به تنظیم سند،خلع ید،تخلیه , ارث،سرقفلی،افراز و تفکیک
شماره های ثابت: 88647814
شماره های موبایل: 09122584542

فقط تجدید نظراستان

فقط تجدید نظراستان , و دیوان عالی کشور , مشاوره و پذیرش وکالت , تعیین وقت قبلی صرفا
شماره های ثابت: 88647814
شماره های موبایل: 09128254500

تخصصا دعاوی ملکی

تخصصا دعاوی ملکی , بدوی،تجدیدنظر،اعاده دادرسی , مشاوره رایگان حق الوکاله اقساطی
شماره های ثابت: 88996289
شماره های موبایل:

تخصصاً تجدید نظر

تخصصاً تجدید نظر , دیوان عالی , ,
شماره های ثابت: 88775532
شماره های موبایل: 09126276375

تخصصاً دعاوی ملکی

تخصصاً دعاوی ملکی , تخلیه تجاری و مسکونی , ,
شماره های ثابت: 26211405
شماره های موبایل: 09129217077

وکالت در دعاوی حقوقی ملکی

وکالت در دعاوی حقوقی ملکی , و خانواده - حق الوکاله پایان کار , و دعاوی کیفری
شماره های ثابت: 88993160
شماره های موبایل: 09124224095

« دعاوی املاک »

« دعاوی املاک » , الزام به تنظیم سند , تخلیه - مشارکت و ... , مشاوره تلفنی رایگان
شماره های ثابت: 66124246
شماره های موبایل: 09192222017

تخصصا ملکی

تخصصا ملکی , الزام به تنظیم سند رسمی , حق الوکاله مناسب
شماره های ثابت: 88747912
شماره های موبایل: 09123636505

پذیرش وکالت

پذیرش وکالت , در تمامی دعاوی قضایی , وکیل پایه یک دادگستری
شماره های ثابت: 88747912
شماره های موبایل: 09124781761

قاضی باز نشسته

قاضی باز نشسته , دکترای حقوق , کیفری - حقوقی - خانواده , مشاوره رایگان , , مرکزی 88985458
شماره های ثابت: 22702827
شماره های موبایل: 09124781761

وکالت و مشاوره

وکالت و مشاوره , در دعاوی ملکی , توسط وکلای مجرب و با سابقه
شماره های ثابت: 66069837
شماره های موبایل: 09120656986

وکالت درکلیه دعاوی ملکی

وکالت درکلیه دعاوی ملکی , باسوابق موفق،مشاوره کاربردی , لایحه،جلسه ای،پیگیری مستمر
شماره های ثابت: 88171051 , 88514605
شماره های موبایل: 09358240245

تخصصاً دعاوی ملکی

تخصصاً دعاوی ملکی , تخلیه مسکونی و تجاری , الزام به تنظیم سند , تقسیم ترکه ، چک و سفته , دستور فروش ملک مشاع
شماره های ثابت: 88545830
شماره های موبایل: 09121757765

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری , وکالت دردعاوی حقوقی وکیفری , الزام به تنظیم سند رسمی , تخلیه ، خلع ید ، تجدیدنظر,چک , اعاده ی دادرسی ، ثبتی
شماره های ثابت: 44033680
شماره های موبایل: 09123958136

کلیه دعاوی ملکی

کلیه دعاوی ملکی , قرارداد مشارکت , سرقفلی - تخلیه , تنظیم سند و غیره ,
شماره های ثابت: 44952782
شماره های موبایل: 09122901702

وکیل با سابقه،قاضی بازنشسته

وکیل با سابقه،قاضی بازنشسته , کلیه دعاوی ملکی , مشاوره رایگان
شماره های ثابت: 44056562
شماره های موبایل: 09121893699

عدالت پارسه فرسار

عدالت پارسه فرسار , ((مشاوره‎جلسه‎اول رایگان)) , قبول کلیه دعاوی حقوقی , کیفری،خانواده،ملکی،ثبتی،مالی , بصورت تخصصی توسط , وکلای پایه یک دادگستری
شماره های ثابت: 66037711 , 66017000
شماره های موبایل: 09121893699

فقط دیوان عالی کشور

فقط دیوان عالی کشور , قبول وکالت و مشاوره حضوری ,
شماره های ثابت: 26405509
شماره های موبایل: 09121893699

تخصصا دعاوی ملکی

تخصصا دعاوی ملکی , کیفری حقوقی , مشاوره تلفنی رایگان
شماره های ثابت: 26322943
شماره های موبایل: 09125247030

متخصص در کلیه دعاوی ملکی

متخصص در کلیه دعاوی ملکی , توسط قضات بازنشسته , و وکلای باسابقه - دفتر سعادت آباد
شماره های ثابت: 22137921
شماره های موبایل:

تخصصا دعاوی ملکی

تخصصا دعاوی ملکی , سرقفلی،تخلیه،خلع ید،الزام به , تنظیم سند،امورشهرداری وثبتی
شماره های ثابت: 44154497
شماره های موبایل: 09124161579

وکالت دعاوی ملکی و اراضی

وکالت دعاوی ملکی و اراضی , به ویژه تجدیدنظرخواهی , اعاده دادرسی و فرجام
شماره های ثابت: 88106416
شماره های موبایل: 09334008903

وکالت ملکی ، حقوقی و خانواده

وکالت ملکی ، حقوقی و خانواده , توسط وکلای مجرب , ( مشاوره رایگان )
شماره های ثابت: 22825539
شماره های موبایل: 09125964909

کلیه دعاوی ملکی

کلیه دعاوی ملکی , ثبتی شهرداری , خلع ید ارث سرقفلی , تنظیم و الزام به سند ,
شماره های ثابت: 44273530
شماره های موبایل: 09123605321

(( تخصصا دعاوی ملکی ))

(( تخصصا دعاوی ملکی )) , الزام به تنظیم سند , تخلیه ، ارث ، انحصار وراثت
شماره های ثابت: 22096001
شماره های موبایل: 09123996374

دعاوی ملکی ، ثبتی ،

دعاوی ملکی ، ثبتی ، , خلع ید ، تخلیه ، تنظیم سند , چک ، سفته و مطالبه طلب
شماره های ثابت: 22475424
شماره های موبایل: 09123884409

قاضی باز نشسته

قاضی باز نشسته , دکترای حقوق , کلیه دعاوی ملکی , تخلیه،الزام به تنظیم سند , دستور فروش مال مشاع , ارث - شهرداری
شماره های ثابت: 88986127
شماره های موبایل: 09123884409

قبول کلیه دعاوی ملکی ثبتی

قبول کلیه دعاوی ملکی ثبتی , شهرداری و ادارات دولتی , حق الوکاله به صورت توافقی واقساطی
شماره های ثابت: 44323860
شماره های موبایل: 09199908731

نگران هزینه نباشید

نگران هزینه نباشید , مشاور تلفنی رایگان ,
شماره های ثابت: 44750270
شماره های موبایل:

دعاوی ثبتی و ملکی

دعاوی ثبتی و ملکی , توسط وکلای پایه 1 دادگستری ,
شماره های ثابت: 55857275
شماره های موبایل: 09120258515

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری , قبول دعاوی ملکی-ثبتی-تجاری , اعتراض ثالث - انحصاروراثت
شماره های ثابت: 88992742
شماره های موبایل: 09302001765

تخصصا دعاوی ملکی

تخصصا دعاوی ملکی , ( الزام به سندوسرقفلی ) ,
شماره های ثابت: 88758223
شماره های موبایل: 09125555912

ملکی ، حقوقی ، کیفری

ملکی ، حقوقی ، کیفری , سرقفلی ، چک ، سفته , دعاوی خانودگی
شماره های ثابت: 88758223
شماره های موبایل: 09122249601

«گروه وکلای قلم صلح »

«گروه وکلای قلم صلح » , تخصصا دعاوی ملکی - ارٍث , هر پرونده حضور دو وکیل
شماره های ثابت: 88621807 , 88622754
شماره های موبایل: 09122249601

تخصصاًدعاوی ملکی

تخصصاًدعاوی ملکی , خلع ید،الزام به تنظیم سند , تخلیه،مطالبات خسارت و... , دعاوی مشارکت درساخت , داوری وتنظیم قراردادمشارکت
شماره های ثابت: 77751952 , 77751942
شماره های موبایل: 09120325496

حق ستان خضر

حق ستان خضر , تخصصا ملک , و اسناد تجاری( چک و سفته) , خلع ید ، تخلیه ، ارث , الزام به تنظیم سند , سرقفلی ، مشاوره تلفنی
شماره های ثابت: 66124607
شماره های موبایل: 09124358770

کلیه دعاوی ملکی_ارث

کلیه دعاوی ملکی_ارث , سرقفلی_ثبتی , موات _ شهرداری
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09120971950

قبول دعاوی شهرداریها

قبول دعاوی شهرداریها , دیوان عدالت اداری
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09129156754

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی , قبول کلیه دعاوی املاک،سرقفلی , الزام به تنظیم سندرسمی , خلع ید-مطالبه خسارت-ارث , چک و سفته ,
شماره های ثابت: 88172167
شماره های موبایل: