كارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری , راه و ساختمان تامین دلیل , سرقفلی ، ارزیابی
شماره های ثابت: 66933233
شماره های موبایل: 09121754160

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری , رشته راه و ساختمان ,
شماره های ثابت: 66933233
شماره های موبایل: 09123478848

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری , املاک ,
شماره های ثابت: 22132997 , 22136501
شماره های موبایل: 09121180017

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری , ارزیابی کارخانجات , و ماشین آلات صنعتی
شماره های ثابت: 22132997 , 22136501
شماره های موبایل: 09124371592

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری , رشته ساختمان ، ارزیابی املاک , و کارخانجات ، سرقفلی ، اجاره
شماره های ثابت: 22132997 , 22136501
شماره های موبایل: 09123947078

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری , رشته حسابداری و حسابرسی , حل و فصل دعاوی مالی
شماره های ثابت: 22132997 , 22136501
شماره های موبایل: 09203628196

سرقفلی ، حق کسب و پیشه

سرقفلی ، حق کسب و پیشه , نقشه برداری UTM , کارشناسی رسمی آپارتمان
شماره های ثابت: 22503424
شماره های موبایل: 09121135730

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری , راه وساختمان-سرقفلی-تامین دلیل , ارزیابی‎ملک جهت ارائه به سفارت
شماره های ثابت: 88929266
شماره های موبایل: 09128434867

ارزیابی املاک ، تامین دلیل

ارزیابی املاک ، تامین دلیل , نقشه برداری،صورت وضعیت و دفاع , اختلافات کارفرما و پیمانکار
شماره های ثابت: 22635112
شماره های موبایل: 09121017477

آرمان سنجش

آرمان سنجش , ارائه دهنده خدمات , کارشناسان رسمی دادگستری , ارزیابی املاک , نقشه برداری , سرقفلی، اجاره و ...
شماره های ثابت: 88565337
شماره های موبایل: 09383366829

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری , راه وساختمان ، ارزیابی املاک , تعیین اجاره بها و سرقفلی و...
شماره های ثابت: 22551719
شماره های موبایل: 09123605321

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری , رشته راه و ساختمان ,
شماره های ثابت: 88563513
شماره های موبایل: 09122152300

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری , کشاورزی - راه و ساختمان , نقشه برداری - ارزیابی اراضی
شماره های ثابت: 46856448
شماره های موبایل: 09121326765

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری , بررسی و رفع کلیه امور ثبتی وملکی , ارزیابی،نقشه برداری،تفکیک(147)
شماره های ثابت: 46856448
شماره های موبایل: 09201184013 , 09103184013

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری , موارد آتشنشانی - ارزیابی , اجاره بها - سرقفلی
شماره های ثابت: 66067496
شماره های موبایل: 09121432718