وانت بار

شبانه روزی (کد338)

شبانه روزی (کد338) , نیسان - خاوربابسته بندی , شهر و بین شهری
شماره های ثابت: 47120
شماره های موبایل: 09120188245

نیسان باراتحادیه ( شمال )

نیسان باراتحادیه ( شمال ) , سرویس دهی به تمام نقاط شهر , تهران ومازندران، 30% تخفیف
شماره های ثابت: 88881890 , 22889305
شماره های موبایل: 09120188245

x موسسه حمل و نقل x

x موسسه حمل و نقل x , بهشتی - سهروردی - شریعتی , ولیعصرمطهری سیدخندان آرژانتین
شماره های ثابت: 86072672 , 88320437
شماره های موبایل: 09120188245

( نیسان بار دولت )

( نیسان بار دولت ) , جابجایی اثاثیه منزل و ادارات , کل تهران ومازندران، نیسان + خاور
شماره های ثابت: 26753200 , 26753100
شماره های موبایل: 09120188245

نیسان بار اتحادیه

نیسان بار اتحادیه , کلیه مناطق تهران و مازندران , 20% تخفیف با کارگران مجرب
شماره های ثابت: 44215804 , 88697847
شماره های موبایل: 09120188245

( نیسان بار اتحادیه )

( نیسان بار اتحادیه ) , تمام نقاط تهران و مازندران , 30 % تخفیف ،جابجایی اثاثیه باچادر
شماره های ثابت: 22259160 , 88565296
شماره های موبایل: 09120188245

طهران بار ( اتحادیه )

طهران بار ( اتحادیه ) , وانت نیسان خاور بزرگ
شماره های ثابت: 22227934
شماره های موبایل: 09192481156

نیسان بار آریا

نیسان بار آریا , فردوس کاشانی , مرزداران باغ فیض , کارگر خالی را از مابخواهید , وانت - خاور - شبانه روزی
شماره های ثابت: 44283831 , 44282373
شماره های موبایل: 09192481156

(نیسان بار)

(نیسان بار) , تمام نقاط (شهر وشهرستان) , پونک آزادی گیشا امیرآباد
شماره های ثابت: 44360471 , 88354780
شماره های موبایل: 09192481156

" نیسان بار "

(نیسان بار) , تمام نقاط (شهر وشهرستان) , پونک آزادی گیشا امیرآباد
شماره های ثابت: 44251256 , 55411968 , 66835503
شماره های موبایل: 09127410867

« سیدخندان »

« سیدخندان » , نیسان ، وانت ، خاور , « شهروشهرستان »
شماره های ثابت: 88431864 , 77031175 , 22881120
شماره های موبایل: 09197637998

نسیم بار ایران

نسیم بار ایران , قیمت را از ما سوال کنید , نیسان - مینی خاور - خاور , شهروشهرستان،بارنامه دولتی , تمام نقاط ایران بیمه آنلاین
شماره های ثابت: 55210402 , 55210401 , 22227411 , 22227211
شماره های موبایل: 09197637998

نیسان بار پاکنژاد

نیسان بار پاکنژاد , نیسان + وانت + خاوربزرگ
شماره های ثابت: 22081009 , 22123990
شماره های موبایل: 09197637998

ماهان بار

ماهان بار , شهر و شهرستان , گیلان و مازندران , نیسان - کامیون - کامیونت , باطرح ترافیک
شماره های ثابت: 88695184 , 88695067
شماره های موبایل: 09197637998

« نیسان بار تجریش »

« نیسان بار تجریش » , سرویس دهی به تمام نقاط , تهران و مازندران با20%تخفیف
شماره های ثابت: 22727185 , 22726955
شماره های موبایل: 09197637998

نیسان بار یادگار

نیسان بار یادگار , خاور ، نیسان ، شبانه روزی
شماره های ثابت: 44246464 , 66005004 , 22347660
شماره های موبایل: 09197637998

نیسان باراتحادیه ( توحید )

نیسان باراتحادیه ( توحید ) , ( خاور ) انقلاب-یادگار-آزادی , ستارخان،مرزداران،نواب-شبانه روزی
شماره های ثابت: 44204493 , 66151132
شماره های موبایل: 09197637998

اتووانت تهرانپارس

اتووانت تهرانپارس , شهروشهرستان،خاورنیسان , لویزان - ازگل - شمس آباد , دماوند - مجیدیه
شماره های ثابت: 77184542 , 77041590 , 77041373
شماره های موبایل: 09197637998

وانت بار اتحادیه

وانت بار اتحادیه , انواع وانت - محدوده شمیران , شهر و شهرستان(شبانه روزی)
شماره های ثابت: 22924749 , 22223294
شماره های موبایل: 09197637998

نیسان بار خوش

نیسان بار خوش , تمام نقاط
شماره های ثابت: 66199531 , 66199519
شماره های موبایل: 09197637998

نیسان بار تابان

نیسان بار تابان , نیسان + وانت + خاور
شماره های ثابت: 44388232 , 44292045
شماره های موبایل: 09197637998

وانت بار اتحادیه

وانت بار اتحادیه , انواع وانت - محدوده شمیران , شهر و شهرستان(شبانه روزی)
شماره های ثابت: 22924749 , 22223294
شماره های موبایل: 09197637998

ماهان بار

ماهان بار , شهر و شهرستان , گیلان و مازندران , نیسان - کامیون - کامیونت , باطرح ترافیک
شماره های ثابت: 88695184 , 88695067
شماره های موبایل: 09197637998

نیسان بار اتحادیه - شادمان

نیسان بار اتحادیه - شادمان , یادگار آزادی مرزداران فردوس
شماره های ثابت: 44805546 , 66190934
شماره های موبایل: 09124882981 , 09125841540

نیسان بار اتحادیه - کارون

نیسان بار اتحادیه - کارون , سپه - ستارخان - یادگار - هاشمی
شماره های ثابت: 66371812
شماره های موبایل: 09126782782

وانت - نیسان

وانت - نیسان , سعادت آباد-جنت آباد-فردوس , شهر و شهرستان
شماره های ثابت: 22119815 , 44031095
شماره های موبایل: 09123343836

نیسان بارآرمان (شبانه روزی)

نیسان بارآرمان (شبانه روزی) , متخصص درحمل لوازم منزل
شماره های ثابت: 66846682 , 44699020
شماره های موبایل: 09126352326

* وانت بار هفت تیر *

* وانت بار هفت تیر * , نیسان 30000 هزار , شمال مرکز شرق ( شبانه روزی )
شماره های ثابت: 77585801
شماره های موبایل: 09336844005

وانت بار

وانت بار , باوانت پیکان تهران وشهرستان , (شبانه روزی)
شماره های ثابت: 77585801
شماره های موبایل: 09300419251 , 09122238651

« وانت بار کریمی »

« وانت بار کریمی » , امام حسین،شهدا،پیروزی ،دماوند , شریعتی،بهشتی،ولیعصروشهرستانها
شماره های ثابت: 33789070
شماره های موبایل: 09300419251 , 09122238651

شرکت واثق ارسال

شرکت واثق ارسال , تمام نقاط تهران , و سراسر کشور , سریع و مطمئن , عدم رضایت = عودت کرایه , همراه با جوایز
شماره های ثابت: 55676838
شماره های موبایل: 09102262767

* نیسان بار اتحادیه *

* نیسان بار اتحادیه * , سرویس دهی به تمام نقاط تهران , و مازندران 20 % تخفیف با چادر
شماره های ثابت: 88670081 , 22444060
شماره های موبایل: 09125881267

Xنیسان بار ستارخانX

Xنیسان بار ستارخانX , انقلاب،نواب،آزادی،صادقیه
شماره های ثابت: 44489209 , 66351478
شماره های موبایل:

نیسان باربی نظیرتختی

نیسان باربی نظیرتختی , سرویس دهی به کلیه , مناطق تهران وحومه , فردوس-کاشانی-سازمان برنامه , پونک-جنت آباد-پیامبر-باغ فیض , کارگرخالی راهم ازمابخواهید
شماره های ثابت: 44273095
شماره های موبایل:

* نیسان بار قدس *

* نیسان بار قدس * , شهرک غرب ، سعادت آباد
شماره های ثابت: 88561000 , 88560177
شماره های موبایل: 09121954869

نیسان باربهشتی

نیسان باربهشتی , نیسان ، وانت ، خاور , 30 % تخفیف , تمام نقاط , شهر و شهرستان ,
شماره های ثابت: 88760691
شماره های موبایل:

وانت باراتحادیه (غرب تهران)

وانت باراتحادیه (غرب تهران) , حمل اثاثیه منزل ومبلمان
شماره های ثابت: 66035798
شماره های موبایل: 09192305459

شبانه روزی (کد338)

شبانه روزی (کد338) , نیسان - خاوربابسته بندی , شهر و بین شهری
شماره های ثابت: 1500
شماره های موبایل:

وانت بار

وانت بار , ( وانت - نیسان ) , شهر و شهرستان
شماره های ثابت: 44852065 , 66358425
شماره های موبایل: 09121250200

وانت بار طاهری

وانت بار طاهری , شهروشهرستان«خاور،نیسان»
شماره های ثابت: 77328249 , 77327012
شماره های موبایل: 09195120558

نیسان بار یادگار

نیسان بار یادگار , آزادی - مرزداران - اشرفی , ( شهر و شهرستان )
شماره های ثابت: 66061000
شماره های موبایل: 09195503594

اتو وانت تهرانپارس

اتو وانت تهرانپارس , شهر و شهرستان خاور نیسان , لویزان ازگل گیلان دماوند
شماره های ثابت: 77128291 , 77348096
شماره های موبایل: 09127702284

نیسان بار آریا

نیسان بار آریا , فردوس کاشانی , مرزداران باغ فیض , کارگران خالی را از مابخواهید , وانت - خاور - شبانه روزی
شماره های ثابت: 44429895 , 44283055
شماره های موبایل: 09122610093 , 09122137099

نیسان بار (نواب)

نیسان بار (نواب) , حمل اثاثیه منزل و اداری , تمام نقاط
شماره های ثابت: 66144921 , 66385317
شماره های موبایل: 09122610093 , 09122137099

وانت بار اتحادیه(با بیمه ایران)

وانت بار اتحادیه(با بیمه ایران) , مازندران ، سمنان , کلیه نقاط تهران با طرح ترافیک
شماره های ثابت: 66144921 , 66385317
شماره های موبایل: 09905279766 , 09351212392

نیسان بار قاصدک

نیسان بار قاصدک , حمل بار و اثاثیه منزل , نیسان - خاور (شبانه روزی)
شماره های ثابت: 88019102 , 66382287
شماره های موبایل: 09121455458 , 09195060104

خاور - نیسان (جوان)

خاور - نیسان (جوان) , سراسر شرق و شمال شرق , ( وانت بار اتحادیه )
شماره های ثابت: 77388471
شماره های موبایل: 09127752872

نیسان بار ستاری

نیسان بار ستاری , حمل و بسته بندی کلیه اثاثیه , مینی کامیون‎و نیسان ( کلیه مناطق )
شماره های ثابت: 44123543 , 44109892
شماره های موبایل: 09127752872

# نیسان‎باربی نظیرتختی#

# نیسان‎باربی نظیرتختی# , پونک-سردارجنگل- مرزداران , کاشانی-فردوس-ستارخان-جنت آباد
شماره های ثابت: 44123543 , 44109892
شماره های موبایل: 09195025442

# نیسان‎باربی نظیرتختی#

# نیسان‎باربی نظیرتختی# , (کلیه مناطق ) پونک -مرزداران , کاشانی-فردوس-ستارخان-جنت آباد
شماره های ثابت: 66101019
شماره های موبایل: 09128131375

محک بار (شرق)

محک بار (شرق) , وانت . نیسان . خاور , کارگرخالی - شهروشهرستان
شماره های ثابت: 77798905
شماره های موبایل: 09125366068

نیسان باراتحادیه

نیسان باراتحادیه , وانت - نیسان - خاور
شماره های ثابت: 44625380 , 66175809
شماره های موبایل: 09122029629 , 09121176513