X جرثقیل ریحانی X

X جرثقیل ریحانی X , 4 تن 12متر دکل , حمل و جابجایی (شبانه روزی)

شماره های ثابت: 826975 , 5555929039 , 55929051
شماره های موبایل: 09126908942
آدرس:
ایمیل:
سایت: