« جرثقیل ناصر »

« جرثقیل ناصر » , تخلیه وبارگیری،سبدوبالابر(غرب)

شماره های ثابت: 44539543
شماره های موبایل: 09124803282 , 09121799533
آدرس:
ایمیل:
سایت: