» جرثقیل شریعتی «

» جرثقیل شریعتی « , 20 الی 160تن all terrain

شماره های ثابت: 88333949
شماره های موبایل: 09122862922 , 09121168624
آدرس:
ایمیل:
سایت: