جرثقیل 3تن المهدی

جرثقیل 3تن المهدی , حمل دستگاه صنعتی ‍کانکس و... , تمام نقاط تهران وحومه(شبانه روزی)

شماره های ثابت: 66699427
شماره های موبایل: 09124612911
آدرس:
ایمیل:
سایت: