( جرثقیل و تریلی ملک )

( جرثقیل و تریلی ملک ) , مجهز به انواع جرثقیل های سبک و , سنگین و کفی جرثقیل دار (تمام نقاط)

شماره های ثابت: 488977763
شماره های موبایل: 09121515760
آدرس:
ایمیل:
سایت: