جرثقیل علی 110

جرثقیل علی 110 , 3 الی 5 تن کفی دار , 20و30تن دکل بلند(شبانه روزی)

شماره های ثابت: 22882164
شماره های موبایل: 09121452565
آدرس:
ایمیل:
سایت: