« جرثقیل همت »

« جرثقیل همت » , مجهزبه انواع جرثقیل سبک وسنگین , سبدوبالابر،تهران وحومه(شبانه روزی)

شماره های ثابت: 44766615
شماره های موبایل: 09122202494
آدرس:
ایمیل:
سایت: