جرثقیل گلها

جرثقیل گلها , اجاره جرثقیل سبک وسنگین , تخلیه - بارگیری - حمل بار , نصب اسکلت ، تاور ، چیلر

شماره های ثابت: 22528833 , 55281369
شماره های موبایل: 09122610093 , 09122137099
آدرس:
ایمیل:
سایت: