(جرثقیل نوین) شبانه روزی

(جرثقیل نوین) شبانه روزی , 3 الی 360 تن بارگیری ، حمل , تخلیه ، اسکلت ، چیلر ، بیل ، تاور

شماره های ثابت: 86028645
شماره های موبایل: 09127702284
آدرس:
ایمیل:
سایت: