« جرثقیل فتوت »

« جرثقیل فتوت » , مجهزبه جرثقیل25؛50و80تن , تخلیه، بارگیری، اجرای اسکلت

شماره های ثابت: 44809063
شماره های موبایل: 09121509892
آدرس:
ایمیل:
سایت: