زیارت عتبات عالیات

کربلا هوایی و زمینی

کربلا هوایی و زمینی , گروهی ، انفرادی , با مجوز سازمان حج و زیارت
شماره های ثابت: 33124349
شماره های موبایل: 09305253511

عتبات عالیات (کربلا)

عتبات عالیات (کربلا) , با مجوز حج و زیارت
شماره های ثابت: 66947778
شماره های موبایل: 09121791336

با مجوز رسمی حج و زیارت

با مجوز رسمی حج و زیارت , عتبات(کربلا)(قسطی) اخذ ویزا
شماره های ثابت: 88933247
شماره های موبایل: 09121781434

(عتبات عالیات) زمینی، هوایی

(عتبات عالیات) زمینی، هوایی , گروهی وانفرادی تحت نظارت , سازمان حج وزیارت(یلداسیر پارسیان)
شماره های ثابت: 88830035
شماره های موبایل: 09392024199

کربلای معلی

کربلای معلی , بامجوزرسمی حج و زیارت , زمینی هوایی , نقد و اقساط , , پارسه گردآریا
شماره های ثابت: 88810034
شماره های موبایل: 09392024199

با مجوز رسمی حج و زیارت

با مجوز رسمی حج و زیارت , کربلای معلی , گروهی - انفرادی , زمینی - هوایی
شماره های ثابت: 88313136
شماره های موبایل: 09122757926

بامجوز سازمان حج و زیارت

بامجوز سازمان حج و زیارت , ثبت نام کربلا (قسطی)
شماره های ثابت: 44266322
شماره های موبایل: 09121777029

عتبات عالیات(زمینی،هوایی)

عتبات عالیات(زمینی،هوایی) , تحت نظارت سازمان حج وزیارت , انفرادی - گروهی (مهرسا گشت)
شماره های ثابت: 66386760
شماره های موبایل: 09228027787

کربلا(زمینی،هوایی)

کربلا(زمینی،هوایی) , با مجوزسازمان حج وزیارت , ستاره آپادانا (مصلی )
شماره های ثابت: 88310735
شماره های موبایل: 09128030025

کربلا،نجف (زمینی ، هوایی)

کربلا،نجف (زمینی ، هوایی) , تحت نظارت سازمان حج و زیارت
شماره های ثابت: 88910410
شماره های موبایل: 09121155143

( کربلا )

( کربلا ) , تحت نظارت حج و زیارت
شماره های ثابت: 88904440
شماره های موبایل: 09121155143

عتبات عالیات(زمینی،هوایی)

عتبات عالیات(زمینی،هوایی) , انفرادی ، گروهی , تحت نظارت سازمان حج وزیارت
شماره های ثابت: 44542626
شماره های موبایل: 09121155143

* عتبات عالیات *

* عتبات عالیات * , هوایی،زمینی،انفرادی،گروهی , (ویژه ‏اربعین)تحت‎ سازمان‏حج‏وزیارت
شماره های ثابت: 77296090
شماره های موبایل: 09121155143

نقد (عتبات عالیات) اقساط

نقد (عتبات عالیات) اقساط , زمینی / هوایی / اخذویزا , انفرادی / گروهی
شماره های ثابت: 88400006
شماره های موبایل: 09361470167

عتبات عالیات ( زمینی،هوایی )

عتبات عالیات ( زمینی،هوایی ) , انفردی،گروهی تحت نظارت سازمان , حج وزیارت (سپید گشت مروارید)
شماره های ثابت: 66648831
شماره های موبایل: 09125129842

عتبات عالیات

عتبات عالیات , زمینی،هوایی،انفرادی،گروهی , تحت نظارت حج و زیارت , (نقد و اقساط) , بلیط، ویزا، هتل
شماره های ثابت: 66912323
شماره های موبایل: 09193013872

کربلا

کربلا , هوایی - زمینی , تحت نظارت حج و زیارت , ( نقد و اقساط ) ,
شماره های ثابت: 22731221
شماره های موبایل: 09199271451

عتبات عالیات ( زمینی،هوایی)

عتبات عالیات ( زمینی،هوایی) , انفرادی ، گروهی , تحت نظارت سازمان حج و زیارت
شماره های ثابت: 77905859
شماره های موبایل: 09395731200

آشپزخانه مرکزی

آشپزخانه مرکزی , کربلا - نجف , تامین و پخت غذا , برای کاروانهای آزاد , کیفیت مناسب=قیمت مناسب ,
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09193079752

فروش بلیط عراق

فروش بلیط عراق , ویژه عید نوروز , زمینی،هوایی-نقد واقساط
شماره های ثابت: 66581040
شماره های موبایل: 09120692118

کربلا هوایی و زمینی

کربلا هوایی و زمینی , گروهی ، انفرادی , با مجوز سازمان حج و زیارت
شماره های ثابت: 35045
شماره های موبایل:

عتبات عالیات (زمینی-هوایی)

عتبات عالیات (زمینی-هوایی) , انفرادی _ گروهی , تحت نظارت سازمان حج وزیارت
شماره های ثابت: 22060537
شماره های موبایل: 09197534091

کربلا، نجف (زمینی وهوایی)

کربلا، نجف (زمینی وهوایی) , تحت نظارت سازمان , حج و زیارت
شماره های ثابت: 41535
شماره های موبایل: 09017247121

عتبات عالیات (زمینی ،هوایی)

عتبات عالیات (زمینی ،هوایی) , انفرادی ، گروهی - تحت نظر , سازمان حج و زیارت (حاتم سیر دنا)
شماره های ثابت: 77598035
شماره های موبایل: 09122076859

( عتبات عالیات ، مشهد )

( عتبات عالیات ، مشهد ) , زمینی،هوایی،انفرادی،گروهی , تحت نظارت سازمان حج و زیارت
شماره های ثابت: 88926111
شماره های موبایل: 09122076859