ماشین آلات امور تبلیغات

دستگاه چاپ بنر

دستگاه چاپ بنر , عرض 20 / 3 درحال کار , فروشی
شماره های ثابت: 88033479
شماره های موبایل: 09122728492

دستگاه ریسوگراف درحدنو

دستگاه ریسوگراف درحدنو , مناسب تکثیر ، چاپ , به ارزش6 م قیمت فروش4م
شماره های ثابت: 44952026
شماره های موبایل: 09123075894

یک دستگاه چاپ بنر320

یک دستگاه چاپ بنر320 , 8 هد نیاز به تعمیر , 8 میلیون تومان
شماره های ثابت: 22940306
شماره های موبایل: 09121751494

105 کپی IR

105 کپی IR , 500 / 7 م , GP605 قیمت 700 هزار تومان
شماره های ثابت: 22431686
شماره های موبایل: 09121434927

خرید و فروش

خرید و فروش , انواع دستگاه های بنر
شماره های ثابت: 86035714
شماره های موبایل: 09129227762

تهرانپارس - 2دستگاه

تهرانپارس - 2دستگاه , چاپ بنردرحال کارفروشی , 4 هد کونیکاو 8هد زار382
شماره های ثابت: 77374497
شماره های موبایل: 09120158569

یکدستگاه فایبر با سرس آلمان

یکدستگاه فایبر با سرس آلمان , 30وات بایک لنز اضافی قطر25 , فوری فروشی
شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09125408364

کپی رنگی کنن و

کپی رنگی کنن و , کپی شارپ فروشی
شماره های ثابت: 77346862
شماره های موبایل: 09357384738