تالارپذیرایی پرواز

تالارپذیرایی پرواز , بامدیریت جدید , برگزارکننده همایش ، مراسم , مجالس و ولیمه , با ظرفیت 600 نفر

شماره های ثابت: 66047999 , 61023868
شماره های موبایل: 09210380785
آدرس:
ایمیل:
سایت: