تالار تشریفاتی

تالار تشریفاتی , قریشی , فرصت استثنایی , , ویژه شهریور و مهر ماه , بازدید = قرارداد , بهترین منطقه تهران پارس

شماره های ثابت: 77294696 , 77882575
شماره های موبایل: 09122082272
آدرس:
ایمیل:
سایت: