باسالن های شیک ومبله

باسالن های شیک ومبله , تخفیف ویژه با چک کارمندی , 2نوع غذا،ماشین،لباس،آرایشگاه , کارت دعوت ، میوه و شیرینی , 100نفر 200 / 2تومان , 200نفر 150 / 4تومان , « ازسایت مادیدن فرمایید »

شماره های ثابت: 33179999
شماره های موبایل:
آدرس:
ایمیل:
سایت: