بابهترین کیفیت ونازلترین قیمت

بابهترین کیفیت ونازلترین قیمت , جهت مراسم ترحیم و ولیمه , تست غذای روزانه , غرب تهران , دارای سالنهای مجزا و مجلل

شماره های ثابت: 44233737 , 44251881
شماره های موبایل: 09123347731
آدرس:
ایمیل:
سایت: