تالارسقاباشی

تالارسقاباشی , کلیه خدمات سالنهای مبله , کیفیت عالی قیمت بسیارمناسب , تخفیف ویژه زمستان , ورودی و سرویس رایگان , فقط قیمت غذا

شماره های ثابت: 33124216 , 33120304
شماره های موبایل: 09191190104
آدرس:
ایمیل:
سایت: