مجیدیه جنوبی - 900متر

مجیدیه جنوبی - 900متر , تجاری وتالار در2طبقه تجاری , فوری فروشی ومعاوضه (باقری،املاک)

شماره های ثابت: 26301180
شماره های موبایل: 09121959591
آدرس:
ایمیل:
سایت: