سالن جهت مراسم های شما

سالن جهت مراسم های شما , تا ظرفیت 150 نفر , عروسی نامزدی تولد و ...

شماره های ثابت: 88464330
شماره های موبایل: 09123110946 , 09194546375
آدرس:
ایمیل:
سایت: