تالارپذیرایی شیرین

تالارپذیرایی شیرین , ولیمه - جشن - ترحیم , کیفیت عالی - قیمت مناسب , با تست غذا روزانه , تخفیف ویژه؟؟ کادوی مدیریت؟؟

شماره های ثابت: 33140420
شماره های موبایل: 09121312183
آدرس:
ایمیل:
سایت: