بهترین منطقه تهرانپارس

بهترین منطقه تهرانپارس , دکوراسیون جدیدوکلاسیک , مدیریت جدید , هر نفر16هزار به بالا , دو نوع غذا18هزاربه بالا ,

شماره های ثابت: 77881466
شماره های موبایل: 09223929843
آدرس:
ایمیل:
سایت: