«تالارقصربهار»

«تالارقصربهار» , 5 نوع غذا، سالاد، نوشابه , برنج ایرانی، میوه وشیرینی100% , لباس وآرایشگاه،کارت دعوت , مشعل تشریفات، نور دور سالن , نفری 22هزار

شماره های ثابت: 88316644 , 88317080
شماره های موبایل: 09124072395
آدرس:
ایمیل:
سایت: