تالارهای پذیرایی

تالارهای پذیرایی , 4منوی غذایی بابرنج ایرانی , میوه شیرینی فیلمبرداری , عکس مجلسی، اتاق عقد , کارت آتش بازی ماشین مشعل , با پارکینگ اختصاصی , 100نفر 650 / 1 , 200نفر 350 / 3 , 300نفر 650 / 4 , 400نفر 650 / 5

شماره های ثابت: 66055959
شماره های موبایل: 09120138424
آدرس:
ایمیل:
سایت: