تالار پذیرایی

تالار پذیرایی , (غرب تهران) , دیزاین جدیدوفوق العاده , «بی نظیردرمنطقه» , پائیز و زمستان , بدون ورودی , پارکینگ اختصاصی رایگان ,

شماره های ثابت: 66516589 , 66535688
شماره های موبایل: 09128214121
آدرس:
ایمیل:
سایت: